алгебра

1лекція06 вересняРаціональні вирази.
2практика07 вересня Раціональні вирази.
3лекція13 вересняКвадратні корені. Дійсні числа.
4лекція14 вересняКвадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
5практика14 вересняРаціональні вирази.
6лекція20 вересняІрраціональні вирази.
7практика21 вересняКвадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
8лекція27 вересняНерівності. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.
9лекція28 вересняОсновні методи доведення нерівностей.
10практика28 вересняАудиторна контрольна робота №1
11лекція04 жовтняНерівність між середніми величинами. Нерівність Коші – Буняковського.
12практика05 жовтняОсновні методи доведення нерівностей. Методи використання класичних нерівностей.
13лекція11 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
14лекція12 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
15практика12 жовтняРозв’язування нерівностей.
16лекція18 жовтняПеретворення графіків функцій.
17практика19 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції. Використання властивостей функції для розв’язання рівнянь та нерівностей.
18лекція25 жовтняПеретворення графіків функцій. Квадратична функція, її графік та властивості.
19лекція26 жовтняКвадратична функція, її графік та властивості.
20практика26 жовтняАудиторна контрольна робота №2
21лекція01 листопадаРозв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною.
22практика02 листопадаКвадратична функція, її графік.
23лекція08 листопадаМетод інтервалів.
24лекція09 листопадаМетод інтервалів.
25практика09 листопадаРозв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів.
26лекція15 листопадаРозв’язування рівнянь способом заміни.
27практика16 листопадаСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
28лекція29 листопадаРозв’язування симетричних та зворотних рівнянь.
29лекція30 листопадаРозв`язування однорідних рівнянь.
30практика30 листопадаРозв’язування рівнянь вищих степенів.
31лекція06 грудняСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
32практика07 грудняСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
33лекція13 грудняРівняння з двома змінними та його графік.
34лекція14 грудняГрафічні методи розв’язання систем рівнянь з двома змінними.
35практика14 грудняАудиторна контрольна робота №3
36лекція20 грудняРозв’язування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки.
37практика21 грудняГрафічний метод розв’язання систем рівнянь.
38лекція27 грудняРозв’язування систем рівнянь методом додавання та множення.
39лекція28 грудняЗастосування різних методів розв’язування систем рівнянь з двома змінними.
40практика28 грудняРозв’язування систем рівнянь способами підстановки, додавання та множення.
41лекція17 січняНерівності з двома змінними.
42практика18 січняСистеми нерівностей з двома змінними.
43лекція24 січняСистеми нерівностей з двома змінними.
44лекція25 січняРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей.
45практика25 січняГеометрична інтерпретація розв’язків систем нерівностей з двома змінними.
46лекція31 січняРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
47практика01 лютогоАудиторна контрольна робота №4
48лекція07 лютогоРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
49лекція08 лютогоМатематичне моделювання. Відсоткові розрахунки.
50практика08 лютогоРозв’язування текстових задач.
51лекція14 лютогоВідсоткові розрахунки. Формула складених відсотків.
52практика15 лютогоВідсоткові розрахунки.
53лекція21 лютогоМетод математичної індукції та його застосування.
54лекція22 лютогоОсновні правила комбінаторики. Розміщення, сполуки та перестановки.
55практика22 лютогоРозв’язування текстових задач.
56лекція28 лютогоКомбінаторні правила додавання та множення.
57лекція01 березняЗастосування основних формул комбінаторики до розв’язування задач. Розв’язування комбінаторних задач
58практика01 березняДиректорська контрольна робота
59лекція07 березняЧастота та ймовірність випадкової події
60лекція21 березняОбчислення ймовірності за допомогою формул комбінаторики
61лекція22 березняСереднє значення статистичних вимірювань. Частота, мода та медіана статистичної вибірки
62практика22 березняКласичне означення ймовірності. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики
63лекція28 березняЧислові послідовності. Способи завдання числових послідовностей
64практика29 березняПочаткові відомості про статистику
65лекція04 квітняАрифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії
66лекція05 квітняФормула суми n-перших членів арифметичної прогресії
67практика05 квітняЧислові послідовності. Способи завдання числових послідовностей
68лекція11 квітняГеометрична прогресія та її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії
69практика12 квітняАудиторна контрольна робота №5
70лекція18 квітняФормула суми n-перших членів геометричної прогресії
71лекція19 квітняУявлення про границю послідовності .Сума нескінченної геометричної прогресії
72практика19 квітняАрифметична прогресія та її властивості. Формула n-ого члена арифметичної прогресії Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії
73лекція25 квітняРозв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію
74практика26 квітняФормула n-го члена геометричної прогресії
75лекція03 травняРозв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію
76практика03 травняформула суми n-перших членів геометричної прогресії
77практика10 травняАудиторна контрольна робота №6
78лекція16 травняЗадачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами
79лекція17 травняГрафічні прийоми розв’язування задач з параметрами
80практика17 травняЗадачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами
81лекція23 травняРозв’язування задач з параметрами
82практика24 травняАрифметична та геометрична прогресії Систематизація навчального матеріалу
83лекція30 травняПовторення та систематизація навчального матеріалу. Доведення нерівностей. Функції та їх властивості
84лекція31 травняПовторення та систематизація навчального матеріалу. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів. Елементи прикладної математики
85практика31 травняРозв’язування екзаменаційного матеріалу