алгебра

1практика03 вересня Раціональні вирази.
2лекція05 вересняРаціональні вирази.
3лекція10 вересняКвадратні корені. Дійсні числа.
4практика10 вересняРаціональні вирази.
5лекція12 вересняКвадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
6практика17 вересняКвадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
7лекція19 вересняІрраціональні вирази.
8лекція24 вересняНерівності. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.
9практика24 вересняАудиторна контрольна робота №1
10лекція26 вересняОсновні методи доведення нерівностей.
11практика01 жовтняОсновні методи доведення нерівностей. Методи використання класичних нерівностей.
12лекція03 жовтняНерівність між середніми величинами. Нерівність Коші – Буняковського.
13лекція08 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
14практика08 жовтняРозв’язування нерівностей.
15лекція10 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
16лекція17 жовтняПеретворення графіків функцій.
17лекція22 жовтняПеретворення графіків функцій. Квадратична функція, її графік та властивості.
18практика22 жовтняФункції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції. Використання властивостей функції для розв’язання рівнянь та нерівностей.
19лекція24 жовтняКвадратична функція, її графік та властивості.
20практика29 жовтняАудиторна контрольна робота №2
21лекція31 жовтняРозв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною.
22лекція05 листопадаМетод інтервалів.
23практика05 листопадаКвадратична функція, її графік.
24лекція07 листопадаМетод інтервалів.
25практика12 листопадаРозв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів.
26лекція14 листопадаРозв’язування рівнянь способом заміни.
27лекція26 листопадаРозв’язування симетричних та зворотних рівнянь.
28практика26 листопадаСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
29лекція28 листопадаРозв`язування однорідних рівнянь.
30практика03 грудняРозв’язування рівнянь вищих степенів.
31лекція05 грудняСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
32лекція10 грудняРівняння з двома змінними та його графік.
33практика10 грудняСпособи розв’язування рівнянь вищих степенів.
34лекція12 грудняГрафічні методи розв’язання систем рівнянь з двома змінними.
35практика17 грудняАудиторна контрольна робота №3
36лекція19 грудняРозв’язування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки.
37лекція24 грудняРозв’язування систем рівнянь методом додавання та множення.
38практика24 грудняГрафічний метод розв’язання систем рівнянь.
39лекція26 грудняЗастосування різних методів розв’язування систем рівнянь з двома змінними.
40практика14 січняРозв’язування систем рівнянь способами підстановки, додавання та множення.
41лекція16 січняНерівності з двома змінними.
42лекція21 січняСистеми нерівностей з двома змінними.
43практика21 січняСистеми нерівностей з двома змінними.
44лекція23 січняРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей.
45практика28 січняГеометрична інтерпретація розв’язків систем нерівностей з двома змінними.
46лекція30 січняРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
47лекція04 лютогоРозв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
48практика04 лютогоАудиторна контрольна робота №4
49лекція06 лютогоМатематичне моделювання. Відсоткові розрахунки.
50практика11 лютогоРозв’язування текстових задач.
51лекція13 лютогоВідсоткові розрахунки. Формула складених відсотків.
52лекція18 лютогоМетод математичної індукції та його застосування.
53практика18 лютогоВідсоткові розрахунки.
54лекція20 лютогоОсновні правила комбінаторики. Розміщення, сполуки та перестановки.
55лекція25 лютогоКомбінаторні правила додавання та множення.
56практика25 лютогоРозв’язування текстових задач.
57лекція27 лютогоЗастосування основних формул комбінаторики до розв’язування задач. Розв’язування комбінаторних задач
58практика04 березняДиректорська контрольна робота
59лекція06 березняЧастота та ймовірність випадкової події
60лекція18 березняОбчислення ймовірності за допомогою формул комбінаторики
61практика18 березняКласичне означення ймовірності. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики
62лекція20 березняСереднє значення статистичних вимірювань. Частота, мода та медіана статистичної вибірки
63практика25 березняПочаткові відомості про статистику
64лекція27 березняЧислові послідовності. Способи завдання числових послідовностей
65лекція01 квітняАрифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії
66практика01 квітняЧислові послідовності. Способи завдання числових послідовностей
67лекція03 квітняФормула суми n-перших членів арифметичної прогресії
68практика08 квітняАудиторна контрольна робота №5
69лекція10 квітняГеометрична прогресія та її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії
70лекція15 квітняФормула суми n-перших членів геометричної прогресії
71практика15 квітняАрифметична прогресія та її властивості. Формула n-ого члена арифметичної прогресії Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії
72лекція17 квітняУявлення про границю послідовності .Сума нескінченної геометричної прогресії
73практика22 квітняФормула n-го члена геометричної прогресії
74лекція24 квітняРозв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію
75практика06 травняформула суми n-перших членів геометричної прогресії
76лекція08 травняРозв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію
77лекція13 травняЗадачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами
78практика13 травняАудиторна контрольна робота №6
79лекція15 травняГрафічні прийоми розв’язування задач з параметрами
80практика20 травняЗадачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами
81лекція22 травняРозв’язування задач з параметрами
82лекція27 травняПовторення та систематизація навчального матеріалу. Доведення нерівностей. Функції та їх властивості
83практика27 травняАрифметична та геометрична прогресії Систематизація навчального матеріалу
84лекція29 травняПовторення та систематизація навчального матеріалу. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів. Елементи прикладної математики