громадянська освіта

104 вересняТема 1. Що таке ідентичність? Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.
218 вересняТема 2. Соціалізація особистості Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності. Соціалізація в сім’ї. Молодіжні субкультури. Тема 3. Самореалізація людини Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Креативність.
302 жовтняПрактичні заняття - «Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності). - «Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?»
416 жовтняТема 1. Людська гідність і права людини Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність.
530 жовтняТема 2. Еволюція прав людини Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Майбутнє прав людини.
613 листопадаТема 3. Людина і держава Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Позитивні і негативні зобов’язання держави.
704 грудняТема 4. Права дитини Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Тема 5. Механізми захисту прав людини і прав дитини
818 грудняПрактичні заняття: - «Організовуємо кампанію на захист прав людини у нашому місті»
915 січняТема 1. Соціокультурна багатоманітність. Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності.
1029 січняТема 2. Ефективна комунікація. Роль спілкування в житті людини й суспільства. Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти.
1112 лютогоТема 1. Демократична держава Виникнення і зміст демократії. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію. Тема 2. Громадянське суспільство Функції громадянського суспільства.
1205 березня3. Громада. Роль громади в житті людини, суспільства, держави. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства Роль громадянина у демократизації суспільства. Культура громадянськості.
1326 березняТема 5. Школа – простір демократії Шкільна громада. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об`єднання
1409 квітняТема 1. Комунікація, інформація, медіа Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність Свобода слова. Обмеження свободи слова. Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа. Маніпуляції в медіапросторі. Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа. Достовірність інформації в мас-медіа. Тема 5. Інтернет
1523 квітняТема 1. Соціальні цілі економіки Економіка як сфера життя людей. Тема 2. Сталий розвиток Обмеженість ресурсів. Тема 3. Ринкова економіка Принципи ринкової економіки.
1607 травняТема 5. Підприємництво Підприємницька діяльність. Тема 6. Ринок праці Учасники ринку праці. Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція Практичні заняття - «Створюємо бізнес-план власного підприємства»
1721 травняТема 1. Інтеграція та глобалізація Поняття інтеграції та глобалізації. Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право. Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Практичні заняття: «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».