інформатика

1практика05 вересняМоделі та моделювання. Інформаційні моделі.

Поняття моделі, моделювання, інформаційної моделі. Матеріальні і нематеріальні моделі. Класифікація моделей. Форми подання інформаційної моделі.Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту.

2практика12 вересняПрактична робота 1. Побудова інформаційної моделі. 

Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі.

3практика19 вересняОсновні поняття алгоритмізації. Властивості та структури алгоритмів.

Поняття алгоритма. Властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів, базові алгоритмічні структури.

4практика26 вересня Алгоритми та Виконавці. Система команд виконавця.

Виконавець та характеристики Виконавця: імя, середовище, система команд, дії. Процесор, як виконавець. Складові: УУ, АЛУ, регистри. Алгоритм роботи процесора.

5практика03 жовтняМоделі. Алгоритми.
6практика10 жовтняАлгоритми з величинами. Формальне виконання алгоритмів.

Величини, як дані, що обробляються алгоритмами. Види даних: аргументи(вхідні дані), результати(вихідні дані), проміжні величини. Формальне виконання алгоритму.

7практика17 жовтня Етапи розвязування задач.

Послідовність етапів розв’язування задач на комп’ютері. визначення етапів розв’язування задач на комп’ютері. Характеристика кожного етапу.

8практика24 жовтняМови програмування. Класифікація мов програмування.

Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Мови та системи програмування. Мови низького і високого рівня. Машинні мови. Транслятори. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Поняття про структурне програмування. Транслятори: компілятори та інтерпретатори. Система програмування С++ та її переваги. Мова програмування як один із способів представлення алгоритму. Основні елементи середовища програмування. Структура найпростійшої програми.

9практика31 жовтняФормальне виконання алгоритмів.
10практика07 листопадаСкладання простійших програм. Практична робота 2. Робота у середовищі програмування.

Введення в мову програмування. Створення проекту та написання найпростішої програми.

11практика14 листопадаСтандартні потоки введення-виведення. Практична робота 3. Керуючі символи виведення даних.

Створення програм виведення інформації з керуючими символами.

12практика28 листопадаЕлементи мови програмування. Оператор присвоювання.

Розробка програм на складання і визначення значень аріфметичних виразів.

13практика05 грудняАрифметичні операції. Практична робота 4. Простіі обчислення.
14практика12 грудняРозв`язування задач. Практична робота 5. Лінійні алгоритми та їх реалізація у вигляді програм. 

Вирази. Операції. Стандартні математичні функції. Практична робота. Обчислення. Введення/виведення даних. 

15практика19 грудняПоняття проекта. Структура програми.
16практика26 грудня Величини в програмуванні. Стандартні типи даних.

Величини в програмуванні. Константи та змінні. Стандартні типи даних. Опис даних у програмі.

17практика16 січняВирази. Операції. Стандартні математичні функції.

Бібліотека <cmath>

18практика23 січняПрактична робота 6. Цілочисельна арифметика.
19практика30 січняЛінійні програми. Математичні обчислення.
Розвязування задач. Цілочисельна арифмета.
20практика06 лютого Лінійні програми.
21практика13 лютогоОперації відношення. Логічні вирази та логічні операції. 

Операції відношення. Логічні вирази та логічні операції. Позначки оперрацій. Пріорітет операйій. Таблиці істинності. Мовою С++. Обчислення логічних виразів.

22практика20 лютогоВказівка розгалуження. Форми розгалуження.

Алгоритми з розгалуженням. Розвязування задач з розагалуженням. Форми розгалуження.Формат оператора розгалуження. Порядок виконання.

23практика27 лютогоПрактична робота 7. Розробка програм із розгалуженням.

Алгоритми знаходження найбільшего (найменьшого) з двох (з трьох) значень. Розробка програм.

24практика06 березняПослідовні розгалуження.

Вкладені розгалуження

25практика20 березняВкладені розгалуження.

Вирази. Операції. Стандартні математичні функції. Практична робота. Обчислення. Введення/виведення даних.

26практика27 березняОператор вибору Swith - Case
27практика03 квітняПрактична робота 8. Розробка програм із розгалуженнями.
28практика10 квітняРозгалуження.
29практика17 квітняРеалізація алгоритмів повторення. Оператор циклу з параметром for.
30практика24 квітняРозроблення програми для виконання циклічних обчислень з наперед відомою кількістю повторень
31практика08 травняПоєднання повторення і розгалуження.

Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з повтореннями і розгалуженнями

32практика15 травняРозробка програм із циклами.
33практика22 травняЦикли while, do/while.
34практика29 травняРозв`язування компетентнісних задач з використанням циклів.

Роробка індивідуальних проектів.