інформатика

105 вересняІнформація. Інформацийні повідомлення. Кодування інформації. Двійкове кодування.

Поняття про інформацію та способи її подання. Носії інформації. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, передавання, обробка , перетворення інформації. Приклади інформаціїних процесів. Розділення інформаційних процесів на окремі етапи стосовно виду обробки інформації.

212 вересняСпособи кодування інформації. Вимірювання інформації.

Алфавітний підхід. Кодування текстової та графічної інформації. Залежність довжини коду від алфавіту. Інформаційний об`єм повідомлень.

319 вересняПереведення чисел між системами числення. Системи числення з основами "2" і "2n".

Алгоритми переведення чисел між системами  числення. Системи числення з основами "2" і "2n". Швидкий перевод з "2" в "8" і "16" та навпаки. Практична робота. Переведення між системами числення.

426 вересняКодування чисел.

Способи подання і кодування повідомлень. Двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду.

503 жовтняКодування графічної інформації.

Розділова здатність екрану. Кодування графічної інформації. Практична робота. Обчислення обсягу графічної інформації, знаходження глибини кольору.

610 жовтняОсновні поняття алгоритмізації. Влвстивості та структури алгоритмів.

Поняття алгоритма. Властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів, базові алгоритмічні структури.

717 жовтняАлгоритми та Виконавці. Система команд виконавця.

Виконавець та характеристики Виконавця: імя, середовище, система команд, дії.  Процесор, як виконавець. Складові: УУ, АЛУ, регистри. Алгоритм роботи процесора.

824 жовтняАлгоритми з величинами. Формальне виконання алгоритмів.
931 жовтняМоделі та моделювання. Інформаційні моделі.

Поняття моделі, моделювання, інформаційної моделі.    Матеріальні і нематеріальні моделі. Моделювання. Інформаційна модель. Класифікація моделей. Інформація – основа вивчення об`єктів і процесів. Форми подання інформаційної моделі.

1007 листопадаЕтапи розвязування задач. Практична робота: «Побудова математичної та інформаційної моделі»

Послідовність етапів розв’язування задач на комп’ютері.  визначення етапів розв’язування задач на комп’ютері. Характеристика кожного етапу.

1114 листопадаМови програмування. Класифікація мов програмування.

Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Мови та системи програмування. Мови низького і високого рівня. Машинні мови. Транслятори. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Поняття про структурне програмування.

1228 листопадаСкладання простійших програм. Практична робота: «Робота у середовищі програмування».

Ведення в мову програмування. Складові мови: алфавит, операції, вирази, стандартні функції, оператори. Оператор присвоювання. Розробка програм на складання і визначення значень аріфметичних виразів.

1305 грудняСтандартні потоки введення-виведення.

Практична робота: «Керуючі символи виведення даних».

1412 грудняОператор присвоювання. Арифметичні операції. Введення даних. 

Практична робота. Простійші обчислення. 

1519 грудняЕлементи мови програмування. Оператор присвоювання. 

Ідентифікатори. Розробка простійших лінійних програм. Введення та виведення інформації. Формати введення та виведення інформації.

1626 грудняВеличини в програмуванні. Стандартні типи даних. 

Величини в програмуванні. Константи та змінні. Стандартні типи даних. Опис даних у програмі.

1716 січняРозвязування задач. 

Практична робота. “Лінійні алгоритми та їх реалізація у вигляді програм ”. 

1823 січняВирази. Операції. Стандартні математичні функції.

Практична робота. Обчислення. Введення/виведення даних.

1930 січняРозвязування задач. Цілочисельна арифметика.
2006 лютогоРозвязування задач. Цілочисельна арифметика.
2113 лютогоОперації відношення. Логічні вирази та логічні операції. 

Операції відношення. Логічні вирази та логічні операції. Позначки оперрацій. Пріорітет операйій. Таблиці істинності. Мовою С++. Обчислення логічних виразів.

2220 лютогоВказівка розгалуження. Форми розгалуження.

Алгоритми з розгалуженням. Розвязування задач з розагалуженням. Форми розгалуження.Формат оператора розгалуження. Порядок виконання.

2327 лютогоПрактична робота. Розробка програм з розгалуженням.

Алгоритми знаходження найбільшего (найменьшого) з двох (з трьох) значень. Розробка програм.

2406 березняВкладені розгалуження
2520 березняПрактична робота. Розробка програм з розгалуженням.
2627 березняПрактична робота. Розробка програм з розгалуженням.
2703 квітняПрактична робота. Розробка програм з розгалуженням.
2810 квітняОператори повторення з наперед відомою кількістю повторень

Види циклів, оператор повторення for

2917 квітняРозвязування задач

Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з наперед відомою кількістю повторень

3024 квітняОператори циклу з наперед невідомою кількістю повторень

Оператори while(); do while();

3108 травняРозвязування задач

Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з наперед невідомою кількістю повторень

3215 травняРозвязування задач
3322 травняВкладені цикли

Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з вкладеними циклами

3429 травняРозвязування задач

Розроблення програми для виконання циклічних обчислень з повтореннями і розгалуженнями