інформатика

1практика03 вересняЛінійні структури даних. Масиви. Повторення.

Лінійні структури даних. Масиви. Повторення. Базові алгоритми обробки масивів. Алгоритми пошуку. MAX, MIN, за умовою.

2практика07 вересняМасиви. Алгоритми вставки, видалення.

Масиви. Алгоритми вставки, видалення. Ссув елементів вправо. Ссув елементів вліво. Динамічні масиви.

3практика10 вересняВпорядкування масивів. Алгоритми сортування.

Впорядкування масивів за умовою. Алгоритми сортування: Бульбашковий, за Вибором.

4практика17 вересняРозв`язування практичних задач.

Розв`язування практичних задач. Використання методів сортування.

5практика21 вересняДвовимірні масиви. Квадратні матриці.

Двовимірні масиви. Квадратні матриці. Головна та побічна діагоналі. Властивості елементів стосовно діагоналей.

6практика24 вересняРозв`язування практичних задач.

Використання квадратних матриць для розв`язування практичних задач.

7практика01 жовтняАудиторна контрольна №1. Лінійні структури даних. Масиви.
8практика05 жовтняПоняття вказівника. Принципи роботи з вказівником.

Поняття вказівника. Основні принципи роботи з вказівником. Розіменування вказівника. Створення програм з використанням вказівників. Вказівники для роботи з лінійними структурами даних.

9практика08 жовтняПрактична робота. Розв`язування задач.
10практика19 жовтняКласифікація структур даних: список, словник, стек, черга, хеш-таблиця.

Класифікація структур даних:
список, словник, стек, черга, хеш-таблиця. Основні поняття. Характеристики та відмінності структур. Методи опрацювання структур: додавання, вилучення та пошук елементів.
Застосування на практиці різних структур даних.

11практика22 жовтняРозв`язування практичних задач.
12практика29 жовтняРозв`язування практичних задач.
13практика02 листопадаАудиторна контрольна №2. Структури даних.
14практика05 листопадаСимвольний тип даних. Стандартні функції опрацювання символьних величин.

Символьний тип даних. Практична робота. Розробка програм опрацювання символьних величин. Поняття символу. Кодування. ASCII-таблиця. Розміщення в пам’яті. Символьні константи та змінні. Опис та використання в програмі. Стандартні функції: isalnum(c), isalpha(c), isdigit(c), islower(c), isupper(c), isspace(c), toupper(c).

15практика12 листопадаРядки символів. Масиви символів.

Практична робота. Розробка програм опрацювання рядків символів за допомогою масивів.

16практика16 листопадаРядковий тип даних. Бібліотека String. Стандартні функції.

Поняття рядка. Розміщення в пам’яті.Стандартні функції.  Рядок. Слово. Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

17практика26 листопадаАлгоритми опрацювання рядкових величин. Використання стандартних функцій..
18практика03 грудняАлгоритми опрацювання тексту.

Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

19практика07 грудняРозв`язування практичних задач .
20практика10 грудняРозв`язування практичних задач .
21практика17 грудняРозв`язування практичних задач .
Поняття підпрограми. Призначення та використання. Структура процедури. Опис процедури. Виклик. Оператор процедури. Процедури без параметрів.
22практика21 грудняАудиторна контрольна №3. Символьний та рядковий типи даних
23практика24 грудняСкладені структури. Структури даних struct. Запис.

Структури даних struct. Записи. Визнячення структури, ключове слово struct, використання елементів структури.

24практика14 січняВикористання структур при розробці програм.
25практика18 січняМасиви структур даних.

Складені типи даних. Масиви типу "Запис". Створенння та опрацювання масивів записів. Розвязування задач. 

26практика21 січняЗастосування файлі даних при опрацюванні структур даних..

 Розв’язування задач з використанням масиві структур,  введеня даних з файлу.Виведення у файл. Сумісна робота з файлами та масивами структур даних.

27практика28 січняРозв`язування практичних задач .

Розв’язування задач з використанняммасивів структур, введення даних з файлу та виведення у файл..

28практика01 лютогоСтворення індивідуального проекту.

Використання стандартних функцій опрацювання файлового типу даних. 

29практика04 лютогоОсновні концепції об`єктно-орієнтованого програмування.

Елементи об`єктно-орієнтованого програмування. Поняття обєкту, класу як обєктного типу даних. Конструктор класу. Наслідування.

30практика11 лютогоАудиторна контрольна №4. Захист проекту.
Підрахунок в рядку кількості заданих символів. Пошук та заміна словосполучень у рядку.
31практика15 лютогоОб`єкти та їх властивості. Методи.

 

Події та обробники подій. Взаємодія об’єктів
32практика18 лютогоГрафічний інтерфейс користувача. Розробка форм.

Розробка форма та розміщення на неї елементів керування. Властивості об`єкту форма.

33практика25 лютогоСтворення простих об`єктно-орієнтованих програм. Введення-виведення даних.
34практика04 березняГрафічні об`єкти, їхні властивості. Обробники подій.
35практика18 березняДіалогові вікна.
36практика25 березняРозробка меню. Види меню.
37практика29 березняРозв`язування практичних задач.
38практика01 квітняГрафічні примітиви об`єкта Canvas.
39практика08 квітняРозробка графічних проектів.
40практика12 квітняРозробка індивідуального проекту.
41практика15 квітняРозв`язування обчислювальних задач.
42практика22 квітняАудиторна контрольна №5. Захист проекту.
43практика26 квітняТипи даних в обчислювальних задачах. Перетворення типів.
44практика06 травняСтворення власних функцій.
45практика10 травняВикористання власних функцій при розв`язуванні задач.
46практика13 травняРозвязування практичних задач.
47практика20 травняРозвя`язування практичних задач
48практика24 травняАудиторна контрольна №6
49практика27 травняІндивідуальне проектування.