інформатика

1практика04 вересняЛінійні структури даних. Масиви. Повторення.

Лінійні структури даних. Масиви. Повторення. Базові алгоритми обробки масивів. Алгоритми пошуку. MAX, MIN, за умовою.

2практика07 вересняМасиви. Алгоритми вставки, видалення.

Масиви. Алгоритми вставки, видалення. Ссув елементів вправо. Ссув елементів вліво. Динамічні масиви.

3практика11 вересняВпорядкування масивів. Алгоритми сортування.

Впорядкування масивів за умовою. Алгоритми сортування: Бульбашковий, за Вибором.

4практика18 вересняРозв`язування практичних задач.

Розв`язування практичних задач. Використання методів сортування.

5практика21 вересняДвовимірні масиви. Квадратні матриці.

Двовимірні масиви. Квадратні матриці. Головна та побічна діагоналі. Властивості елементів стосовно діагоналей.

6практика25 вересняРозв`язування практичних задач.

Використання квадратних матриць для розв`язування практичних задач.

7практика02 жовтняАудиторна контрольна №1. Лінійні структури даних. Масиви.
8практика05 жовтняПоняття вказівника. Принципи роботи з вказівником.

Поняття вказівника. Основні принципи роботи з вказівником. Розіменування вказівника. Створення програм з використанням вказівників. Вказівники для роботи з лінійними структурами даних.

9практика09 жовтняПрактична робота. Розв`язування задач.
10практика16 жовтняКласифікація структур даних: список, словник, стек, черга, хеш-таблиця.

Класифікація структур даних:
список, словник, стек, черга, хеш-таблиця. Основні поняття. Характеристики та відмінності структур. Методи опрацювання структур: додавання, вилучення та пошук елементів.
Застосування на практиці різних структур даних.

11практика19 жовтняРозв`язування практичних задач.
12практика23 жовтняРозв`язування практичних задач.
13практика30 жовтняАудиторна контрольна №2. Структури даних.
14практика02 листопадаСимвольний тип даних. Стандартні функції опрацювання символьних величин.

Символьний тип даних. Практична робота. Розробка програм опрацювання символьних величин. Поняття символу. Кодування. ASCII-таблиця. Розміщення в пам’яті. Символьні константи та змінні. Опис та використання в програмі. Стандартні функції: isalnum(c), isalpha(c), isdigit(c), islower(c), isupper(c), isspace(c), toupper(c).

15практика06 листопадаРядки символів. Масиви символів.

Практична робота. Розробка програм опрацювання рядків символів за допомогою масивів.

16практика13 листопадаРядковий тип даних. Бібліотека String. Стандартні функції.

Поняття рядка. Розміщення в пам’яті.Стандартні функції.  Рядок. Слово. Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

17практика16 листопадаАлгоритми опрацювання рядкових величин. Використання стандартних функцій..
18практика27 листопадаАлгоритми опрацювання тексту.

Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

19практика04 грудняРозв`язування практичних задач .
20практика07 грудняРозв`язування практичних задач .
21практика11 грудняРозв`язування практичних задач .
Поняття підпрограми. Призначення та використання. Структура процедури. Опис процедури. Виклик. Оператор процедури. Процедури без параметрів.
22практика18 грудняАудиторна контрольна №3. Символьний та рядковий типи даних
23практика21 грудняСкладені структури. Структури даних struct. Запис.

Структури даних struct. Записи. Визнячення структури, ключове слово struct, використання елементів структури.

24практика15 січняВикористання структур при розробці програм.
25практика18 січняМасиви структур даних.

Складені типи даних. Масиви типу "Запис". Створенння та опрацювання масивів записів. Розвязування задач. 

26практика22 січняЗастосування файлі даних при опрацюванні структур даних..

 Розв’язування задач з використанням масиві структур,  введеня даних з файлу.Виведення у файл. Сумісна робота з файлами та масивами структур даних.

27практика29 січняРозв`язування практичних задач .

Розв’язування задач з використанняммасивів структур, введення даних з файлу та виведення у файл..

28практика01 лютогоСтворення індивідуального проекту.

Використання стандартних функцій опрацювання файлового типу даних. 

29практика05 лютогоОсновні концепції об`єктно-орієнтованого програмування.

Елементи об`єктно-орієнтованого програмування. Поняття обєкту, класу як обєктного типу даних. Конструктор класу. Наслідування.

30практика12 лютогоАудиторна контрольна №4. Захист проекту.
Підрахунок в рядку кількості заданих символів. Пошук та заміна словосполучень у рядку.
31практика15 лютогоОб`єкти та їх властивості. Методи.

 

Події та обробники подій. Взаємодія об’єктів
32практика19 лютогоГрафічний інтерфейс користувача. Розробка форм.

Розробка форма та розміщення на неї елементів керування. Властивості об`єкту форма.

33практика26 лютогоСтворення простих об`єктно-орієнтованих програм. Введення-виведення даних.
34практика05 березняГрафічні об`єкти, їхні властивості. Обробники подій.
35практика19 березняДіалогові вікна.
36практика26 березняРозробка меню. Види меню.
37практика29 березняРозв`язування практичних задач.
38практика02 квітняГрафічні примітиви об`єкта Canvas.
39практика09 квітняРозробка графічних проектів.
40практика12 квітняРозробка індивідуального проекту.
41практика16 квітняРозв`язування обчислювальних задач.
42практика23 квітняАудиторна контрольна №5. Захист проекту.
43практика26 квітняТипи даних в обчислювальних задачах. Перетворення типів.
44практика30 квітняСтворення власних функцій.
45практика07 травняВикористання власних функцій при розв`язуванні задач.
46практика10 травняРозвязування практичних задач.
47практика14 травняРозвя`язування практичних задач
48практика21 травняАудиторна контрольна №6
49практика24 травняІндивідуальне проектування.
50практика28 травняІндивідуальне проектування.