інформатика

1практика06 вересняЛінійні структури даних. Масиви. Повторення.

Лінійні структури даних. Масиви. Повторення. Базові алгоритми обробки масивів. Алгоритми пошуку. MAX, MIN, за умовою.

2практика12 вересняМасиви. Алгоритми вставки, видалення.

Масиви. Алгоритми вставки, видалення. Ссув елементів вправо. Ссув елементів вліво. Динамічні масиви.

3практика13 вересняВпорядкування масивів. Алгоритми сортування.

Впорядкування масивів за умовою. Алгоритми сортування: Бульбашковий, за Вибором.

4практика20 вересняРозв`язування практичних задач.

Розв`язування практичних задач. Використання методів сортування.

5практика26 вересняДвовимірні масиви. Квадратні матриці.

Двовимірні масиви. Квадратні матриці. Головна та побічна діагоналі. Властивості елементів стосовно діагоналей.

6практика27 вересняРозв`язування практичних задач.

Використання квадратних матриць для розв`язування практичних задач.

7практика04 жовтняАудиторна контрольна №1. Лінійні структури даних. Масиви.
8практика10 жовтняПоняття вказівника. Принципи роботи з вказівником.

Поняття вказівника. Основні принципи роботи з вказівником. Розіменування вказівника. Створення програм з використанням вказівників. Вказівники для роботи з лінійними структурами даних.

9практика10 жовтняПоняття вказівника. Принципи роботи з вказівником.

Поняття вказівника. Основні принципи роботи з вказівником. Розіменування вказівника. Створення програм з використанням вказівників. Вказівники для роботи з лінійними структурами даних.

10практика11 жовтняПрактична робота. Розв`язування задач.
11практика18 жовтняКласифікація структур даних: список, словник, стек, черга, хеш-таблиця.

Класифікація структур даних:
список, словник, стек, черга, хеш-таблиця. Основні поняття. Характеристики та відмінності структур. Методи опрацювання структур: додавання, вилучення та пошук елементів.
Застосування на практиці різних структур даних.

12практика24 жовтняРозв`язування практичних задач.
13практика25 жовтняРозв`язування практичних задач.
14практика25 жовтняРозв`язування практичних задач.
15практика01 листопадаАудиторна контрольна №2. Структури даних.
16практика07 листопадаСимвольний тип даних. Стандартні функції опрацювання символьних величин.

Символьний тип даних. Практична робота. Розробка програм опрацювання символьних величин. Поняття символу. Кодування. ASCII-таблиця. Розміщення в пам’яті. Символьні константи та змінні. Опис та використання в програмі. Стандартні функції: isalnum(c), isalpha(c), isdigit(c), islower(c), isupper(c), isspace(c), toupper(c).

17практика08 листопадаРядки символів. Масиви символів.

Практична робота. Розробка програм опрацювання рядків символів за допомогою масивів.

18практика15 листопадаРядковий тип даних. Бібліотека String. Стандартні функції.

Поняття рядка. Розміщення в пам’яті.Стандартні функції.  Рядок. Слово. Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

19практика28 листопадаАлгоритми опрацювання рядкових величин. Використання стандартних функцій..
20практика29 листопадаАлгоритми опрацювання тексту.

Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

21практика06 грудняРозв`язування практичних задач .
22практика12 грудняРозв`язування практичних задач .
23практика13 грудняРозв`язування практичних задач .
Поняття підпрограми. Призначення та використання. Структура процедури. Опис процедури. Виклик. Оператор процедури. Процедури без параметрів.
24практика20 грудняАудиторна контрольна №3. Символьний та рядковий типи даних
25практика26 грудняСкладені структури. Структури даних struct. Запис.

Структури даних struct. Записи. Визнячення структури, ключове слово struct, використання елементів структури.

26практика27 грудняВикористання структур при розробці програм.
27практика17 січняМасиви структур даних.

Складені типи даних. Масиви типу "Запис". Створенння та опрацювання масивів записів. Розвязування задач. 

28практика23 січняЗастосування файлі даних при опрацюванні структур даних..

 Розв’язування задач з використанням масиві структур,  введеня даних з файлу.Виведення у файл. Сумісна робота з файлами та масивами структур даних.

29практика24 січняРозв`язування практичних задач .

Розв’язування задач з використанняммасивів структур, введення даних з файлу та виведення у файл..

30практика31 січняСтворення індивідуального проекту.

Використання стандартних функцій опрацювання файлового типу даних. 

31практика06 лютогоОсновні концепції об`єктно-орієнтованого програмування.

Елементи об`єктно-орієнтованого програмування. Поняття обєкту, класу як обєктного типу даних. Конструктор класу. Наслідування.

32практика07 лютогоАудиторна контрольна №4. Захист проекту.
Підрахунок в рядку кількості заданих символів. Пошук та заміна словосполучень у рядку.
33практика14 лютогоОб`єкти та їх властивості. Методи.

 

Події та обробники подій. Взаємодія об’єктів
34практика20 лютогоГрафічний інтерфейс користувача. Розробка форм.

Розробка форма та розміщення на неї елементів керування. Властивості об`єкту форма.

35практика21 лютогоСтворення простих об`єктно-орієнтованих програм. Введення-виведення даних.
36практика27 лютогоГрафічні об`єкти, їхні властивості. Обробники подій.
37практика28 лютогоДіалогові вікна.
38практика07 березняРозробка меню. Види меню.
39практика20 березняРозв`язування практичних задач.
40практика21 березняГрафічні примітиви об`єкта Canvas.
41практика28 березняРозробка графічних проектів.
42практика03 квітняРозробка індивідуального проекту.
43практика04 квітняРозв`язування обчислювальних задач.
44практика11 квітняАудиторна контрольна №5. Захист проекту.
45практика17 квітняТипи даних в обчислювальних задачах. Перетворення типів.
46практика18 квітняСтворення власних функцій.
47практика25 квітняВикористання власних функцій при розв`язуванні задач.
48практика15 травняРозвязування практичних задач.
49практика16 травняРозвя`язування практичних задач
50практика23 травняАудиторна контрольна №6
51практика29 травняІндивідуальне проектування.
52практика30 травняІндивідуальне проектування.