інформатика

1практика05 вересняЛінійні структури даних. Масиви. Повторення.

Лінійні структури даних. Масиви. Повторення. Базові алгоритми обробки масивів. Алгоритми пошуку. MAX, MIN, за умовою.

2практика12 вересняМасиви. Алгоритми вставки, видалення.

Масиви. Алгоритми вставки, видалення. Ссув елементів вправо. Ссув елементів вліво. Динамічні масиви.

3практика12 вересняВпорядкування масивів. Алгоритми сортування.

Впорядкування масивів за умовою. Алгоритми сортування: Бульбашковий, за Вибором.

4практика19 вересняРозв`язування практичних задач.

Розв`язування практичних задач. Використання методів сортування.

5практика26 вересняДвовимірні масиви. Квадратні матриці.

Двовимірні масиви. Квадратні матриці. Головна та побічна діагоналі. Властивості елементів стосовно діагоналей.

6практика26 вересняРозв`язування практичних задач.

Використання квадратних матриць для розв`язування практичних задач.

7практика26 вересняРозв`язування практичних задач.

Використання квадратних матриць для розв`язування практичних задач.

8практика03 жовтняАудиторна контрольна №1. Лінійні структури даних. Масиви.
9практика10 жовтняПоняття вказівника. Принципи роботи з вказівником.

Поняття вказівника. Основні принципи роботи з вказівником. Розіменування вказівника. Створення програм з використанням вказівників. Вказівники для роботи з лінійними структурами даних.

10практика10 жовтняПоняття вказівника. Принципи роботи з вказівником.

Поняття вказівника. Основні принципи роботи з вказівником. Розіменування вказівника. Створення програм з використанням вказівників. Вказівники для роботи з лінійними структурами даних.

11практика10 жовтняПрактична робота. Розв`язування задач.
12практика17 жовтняКласифікація структур даних: список, словник, стек, черга, хеш-таблиця.

Класифікація структур даних:
список, словник, стек, черга, хеш-таблиця. Основні поняття. Характеристики та відмінності структур. Методи опрацювання структур: додавання, вилучення та пошук елементів.
Застосування на практиці різних структур даних.

13практика24 жовтняРозв`язування практичних задач.
14практика24 жовтняРозв`язування практичних задач.
15практика24 жовтняРозв`язування практичних задач.
16практика31 жовтняАудиторна контрольна №2. Структури даних.
17практика07 листопадаСимвольний тип даних. Стандартні функції опрацювання символьних величин.

Символьний тип даних. Практична робота. Розробка програм опрацювання символьних величин. Поняття символу. Кодування. ASCII-таблиця. Розміщення в пам’яті. Символьні константи та змінні. Опис та використання в програмі. Стандартні функції: isalnum(c), isalpha(c), isdigit(c), islower(c), isupper(c), isspace(c), toupper(c).

18практика07 листопадаРядки символів. Масиви символів.

Практична робота. Розробка програм опрацювання рядків символів за допомогою масивів.

19практика14 листопадаРядковий тип даних. Бібліотека String. Стандартні функції.

Поняття рядка. Розміщення в пам’яті.Стандартні функції.  Рядок. Слово. Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

20практика28 листопадаАлгоритми опрацювання рядкових величин. Використання стандартних функцій..
21практика28 листопадаАлгоритми опрацювання тексту.

Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

22практика05 грудняРозв`язування практичних задач .
23практика12 грудняРозв`язування практичних задач .
24практика12 грудняРозв`язування практичних задач .
Поняття підпрограми. Призначення та використання. Структура процедури. Опис процедури. Виклик. Оператор процедури. Процедури без параметрів.
25практика19 грудняАудиторна контрольна №3. Символьний та рядковий типи даних
26практика26 грудняСкладені структури. Структури даних struct. Запис.

Структури даних struct. Записи. Визнячення структури, ключове слово struct, використання елементів структури.

27практика26 грудняВикористання структур при розробці програм.
28практика16 січняМасиви структур даних.

Складені типи даних. Масиви типу "Запис". Створенння та опрацювання масивів записів. Розвязування задач. 

29практика23 січняЗастосування файлі даних при опрацюванні структур даних..

 Розв’язування задач з використанням масиві структур,  введеня даних з файлу.Виведення у файл. Сумісна робота з файлами та масивами структур даних.

30практика23 січняРозв`язування практичних задач .

Розв’язування задач з використанняммасивів структур, введення даних з файлу та виведення у файл..

31практика30 січняСтворення індивідуального проекту.

Використання стандартних функцій опрацювання файлового типу даних. 

32практика06 лютогоОсновні концепції об`єктно-орієнтованого програмування.

Елементи об`єктно-орієнтованого програмування. Поняття обєкту, класу як обєктного типу даних. Конструктор класу. Наслідування.

33практика06 лютогоАудиторна контрольна №4. Захист проекту.
Підрахунок в рядку кількості заданих символів. Пошук та заміна словосполучень у рядку.
34практика13 лютогоОб`єкти та їх властивості. Методи.

 

Події та обробники подій. Взаємодія об’єктів
35практика20 лютогоГрафічний інтерфейс користувача. Розробка форм.

Розробка форма та розміщення на неї елементів керування. Властивості об`єкту форма.

36практика20 лютогоСтворення простих об`єктно-орієнтованих програм. Введення-виведення даних.
37практика27 лютогоГрафічні об`єкти, їхні властивості. Обробники подій.
38практика27 лютогоДіалогові вікна.
39практика06 березняРозробка меню. Види меню.
40практика20 березняРозв`язування практичних задач.
41практика20 березняГрафічні примітиви об`єкта Canvas.
42практика27 березняРозробка графічних проектів.
43практика03 квітняРозробка індивідуального проекту.
44практика03 квітняРозв`язування обчислювальних задач.
45практика10 квітняАудиторна контрольна №5. Захист проекту.
46практика17 квітняТипи даних в обчислювальних задачах. Перетворення типів.
47практика17 квітняСтворення власних функцій.
48практика24 квітняВикористання власних функцій при розв`язуванні задач.
49практика08 травняРозвязування практичних задач.
50практика15 травняРозвя`язування практичних задач
51практика15 травняАудиторна контрольна №6
52практика22 травняІндивідуальне проектування.
53практика29 травняІндивідуальне проектування.
54практика29 травняІндивідуальне проектування.