інформатика

104 вересняОб`єктно-орієнтований підхід у програмуванні. Елементи інтерфейсу середовища Visual Studio і їх призначення.

Знайомство з візуальним середовищем програмування Microsoft Visual Studio та його інтерфейсом. Елементи вікна середовища програмування. загальна структура Windows-програми, складеної у візуальному середовищі розробка програм. Способи зберігання даних. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості і  методи об’єкта. Поняття події та обробника події. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Додавання кількох рядків коду до обробника події клацання кнопки, їх аналіз.

211 вересняЗнайомство з мовою C#. Етапи розробки рішень в Visual Studio. Склад рішення (solution) в Visual Studio. Збереження, компіляція, запуск рішення на виконання.

Поняття події та обробника події. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Додавання кількох рядків коду до обробника події клацання кнопки, їх аналіз.

318 вересняРозробка першого рішення Windows Forms: додавання проекту до рішення, додавання форми до проекту, завдання властивостей об`єктів, розробка процедури обробки події.

Рішення і проекти, файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм. Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування. Створення найпростішого програмного проекту

425 вересняФорма - основний візуальний компонент, контейнер для інших компонентів. Основні властивості і події форми.

Основні компоненти Windows Forms-програми. Розробка й застосування форм. Настроювання властивостей форм. Елементи керування та їхні властивості: напис, текстове поле, перемикач, прапорець, поле зі списком, кнопка. Поняття про події, їх активізацію та обробку. Програмний доступ до властивостей та методів объектов. Призначення вікон повідомлення та спосіб їх виведення. Використання вікон повідомлень.

502 жовтняКомпоненти для введення і виведення даних та їх використання. Об`єкт управління кнопка.

Розробка й застосування форм. Налаштування атрибутів форм. Компоненты ввода и отображения текстовой информации. Компоненти для введення і виведення інформації: напис, текстове поле, зображення - компоненти Image і PictureBox.

609 жовтняПеретворення тексту в число і назад в текст. Отримання і виведення результату на форму. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження.

Типи даних; змінні; константи; стандартні функції; функції перетворення типів. Реалізація программ з розгалуженням.

709 жовтняПеретворення тексту в число і назад в текст. Отримання і виведення результату на форму. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження.

Типи даних; змінні; константи; стандартні функції; функції перетворення типів. Реалізація программ з розгалуженням.

816 жовтняПринципи розробки проектів, які використовують багато форм.

Оператори розгалуження if та перемикач switch. Елементи керування: перемикач, прапорець, поле зі списком. Використання при складанні програм.

923 жовтняУмовні оператори. Використання об`єктів: прапорець. перемикач, група перемикачів. Елемент керування: меню.

Оператори розгалуження if та перемикач switch case. Елементи керування: перемикач, прапорець, поле зі списком. Використання при складанні програм.

1030 жовтняОб’єкти та класи у програмуванні.

Атрибути та методи класів оператор new

1106 листопадаЗв’язки між класами та об’єктами
1213 листопадаПокрокове виконання та аналіз роботи готових програм.

Аналіз виконання циклів у покроковому режимі. Обчислення сум, добутків, середніх значень наборів чисел. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітеративними формулами. Вкладені цикли. Оператори переривання циклів. Розв’язування задач, що потребують комбінування циклічних операторів з операторами розгалуження.

1327 листопадаПоняття методів та їх аргументів

Відкриті та закриті методи класів.

1404 грудняСтворення і застосування власних класів при розробці програм.
1511 грудняРозв`язування задач.
1618 грудняРозв`язування задач. Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури.
1715 січняРозв`язування задач. Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури.
1815 січняРозв`язування задач. Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури.
1922 січняУведення даних у масив та відображення його вмісту, методи класу array

Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям. Вибирання елементів з масиву за певним критерієм. Злиття масивів. Стандартна функція сортування масиву. Двовимірні масиви. Операції зі стовпцями та рядками.

2029 січняКомпонент списка елементів ListView

Осноінв властивості та події компонента

2105 лютогоКомпонент списка елементів ComboBox

Осноінв властивості та події компонента

2212 лютогоПредставлення даних у вигляді таблиці компонент DataGridView

Осноінв властивості та події компонента

2319 лютогоРозв`язування задач
2426 лютогоГрафічні можливості мови програмування

Об’єкти та  компоненти мови програмування для креслення графічних примітивів.  Використання при складанні програм. Компоненти відображення графічних зображень на канві.

2505 березняСтворення проектів з використанням графіки
2619 березняРозв`язування задач/
2726 березняРобота з базами даних

Технології доступу до даних ADO.NET

2802 квітняЗв’язки між класами та об’єктами

Успадкування класів, асоціація і такі її різновиди, як агрегація, композиція, залежність.

2909 квітняПроектування об’єктно-орієнтованої архітектури об’єктно-орієнтованою мовою програмування.
3016 квітняПрактична робота «Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури»
3116 квітняПрактична робота «Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури»
3223 квітняПрактична робота «Розробка об’єктно-орієнтованої програми»
3330 квітняКомпонент DataSet
3407 травняКомпонент BindingSource
3514 травняКомпонент BindingNavigation
3621 травняІндивідуальне проектування
3728 травняІндивідуальне проектування