інформатика

1практика03 вересняПідпрограми в мові С++ Поняття підпрограми. Оголошення підпрограми, її тіло та оператор її виклику. Створення і виклик підпрограм.
2практика10 вересняПідпрограми з аргументами в мові С++ Підпрограми з аргументами. Поняття локальної та глобальної змінних. Поняття процедури і функції.
3практика17 вересняСтворення й використання власних функцій. Підпрограми користувача в мові С++.
4практика24 вересняПрактична робота. Розв`язування задач.

Алгоритми опрацювання тексту. Рядок. Слово. Сукупність слів. Сукупність рядків. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

5практика01 жовтняКонтроль з теорії та практики Підпрограми
6практика08 жовтняСимвольний тип даних. Практична робота. Розробка програм опрацювання символьних величин.

Поняття символу. Кодування. ASCII-таблиця. Розміщення в пам’яті. Символьні константи та змінні. Опис та використання в програмі. Стандартні функції: isalnum(c)isalpha(c)isdigit(c)islower(c)isupper(c)isspace(c)toupper(c)

7практика22 жовтня Рядковий тип даних. Практична робота. Розробка програм опрацювання рядкових величин

Поняття рядка. Розміщення в пам’яті. Рядкові константи та змінні. Опис та використання в програмі, бібліотека . Стандартні функції: size(), empty(), substr(), insert(), find(), erase(), append()

8практика29 жовтняАлгоритми опрацювання тексту. Рядок. Слово. Сукупність слів. Сукупність рядків.

Алгоритми опрацювання тексту. Рядок. Слово. Сукупність слів. Сукупність рядків. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

9практика05 листопадаКонтроль з теорії та практики опрацювання рядків.
10практика12 листопадаСтруктуровані типи даних. Табличний типданих. Одновимірні та двовимірні масиви. Опис масивів у програмі.

Складені дані однорідної структури. Регулярний тип даних. Поняття масиву, елемента масиву та його індексу. Розмір та розмірність масиву. Одновимірні масиви. Двовимірні масиви. Опис масиву в програмі. Розміщення масиву в оперативній пам’яті. Операції над елементами. Введення-виведення масиву.

11практика26 листопадаОбчислювальні алгоритми для роботи з двовимірними масивами

Розробка програм на визначення кількісних характеристик одномірних масивів: суми, добутку, кількості елементів всіх та (або) за заданою умовою, визначення мінімальних, максимальних значень, їх індексів тощо.

12практика03 грудняОпрацювання табличного типу даних. Розвязування практичних задач.

Використання одномірних, двовимірних масивів для зберігання даних при розробці алгоритмів практичних задач. Практична-дослід на накопичувальний бал.

13практика10 грудняCортування та пошук у масивах. Методи сортування.

Cортування масивів. Методи сортування: вибором (min, max), обміном («бульбашкове»).

14практика17 грудняОпрацювання табличних даних. Перетворення масивів та їх елементів.

Поняття перетворення і створення нових масивів за застосуванням даних масивів. Створення за умовою. Вставка та видалення елементів масиву.

15практика24 грудняКонтроль з теорії та практики опрацювання масивів.
16практика14 січняФайловий тип даних. Практична робота. Введення – виведення даних у файл.

Структуровані типи даних. Понятя файла даних. Види файлів даних: текстові, типізовані, нетипізовані. Файли прямого та послідовного доступа. Стандартні процедури та функції роботи з файлами. Введення – выведення даних в файл. Робота з тестовими файлами

17практика21 січняРобота з файлами даних

Робота з файлами, потік введення-виведення у файловий потік, ifstream та ofstream. Запис елементів масиву у файл

18практика28 січняСтруктури даних. Записи

Визнячення структури, ключове слово struct? використання елементів структури.

19практика04 лютогоФайли даних. Прийоми обробки інформації, поданої у файлі.
20практика11 лютогоСтруктури даних. Записи
21практика18 лютогоФайли даних. Практична робота. Створення і використання файлів.
22практика25 лютогоДиректорська контрольна робота
23практика04 березняОсновні поняття візуального програмування. Практична робота. Створення найпростішої Windows-програми.

Знайомство з візуальним середовищем програмування Microsoft Visual Studio C# та його інтерфейсом. Елементи вікна середовища програмування. загальна структура Windows-програми, складеної у візуальному середовищі розробка програм. Способи зберігання даних. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості і  методи об’єкта. Поняття події та обробника події. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Додавання кількох рядків коду до обробника події клацання кнопки, їх аналіз.

24практика18 березняФорми та елементи керування. Практична робота. Розробка форм та розміщення на них елементів керування.
25практика25 березняФорми та елементи керування. Практична робота. Розробка форм та розміщення на них елементів керування.
26практика01 квітняКомпоненти для введення і виведення даних та їх використання.
27практика08 квітняАтрибути, змінні, присвоювання і стандартні методи. Практична робота. Виконання математичних обчислень.
28практика15 квітняОсновни візуального програмування.
29практика22 квітняПанелі і елементи керування: радіокнопки, прапорці, списки.
30практика06 травняПанелі і елементи керування: радіокнопки, прапорці, списки.
31практика13 травняПанелі і компоненти зовнішнього оформлення. Компоненти - меню.
32практика20 травняКомпоненти та обробники подій.
33практика27 травняГрафічні можливості мови програмування