Навчальна програма, предмет алгебра, 09 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1 Раціональні вирази.
21 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Раціональні вирази.
31 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Раціональні вирази.
41 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Квадратні корені. Дійсні числа.
51 триместр
вересень(B) №2
Лек.3Квадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
61 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Квадратні корені. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.
71 триместр
вересень(A) №3
Лек.4Ірраціональні вирази.
81 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Аудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота
91 триместр
вересень(B) №4
Лек.5Нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.
101 триместр
вересень(B) №4
Лек.6Основні методи доведення нерівностей.
111 триместр
вересень(A) №5
Пр.5Основні методи доведення нерівностей. Методи використання класичних нерівностей.
121 триместр
вересень(A) №5
Лек.7Нерівність між середніми величинами. Нерівність Коші – Буняковського.
131 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Розв’язування нерівностей.
141 триместр
жовтень(B) №6
Лек.8Функції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
151 триместр
жовтень(B) №6
Лек.9Функції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
161 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Функції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції. Використання властивостей функції для розв’язання рівнянь та нерівностей.
171 триместр
жовтень(A) №7
Лек.10Перетворення графіків функцій.
181 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Аудиторна контрольна робота №2
Аудиторна контрольна робота
191 триместр
жовтень(B) №8
Лек.11Перетворення графіків функцій. Квадратична функція, її графік та властивості.
201 триместр
жовтень(B) №8
Лек.12Квадратична функція, її графік та властивості.
211 триместр
жовтень(A) №9
Пр.9Квадратична функція, її графік.
221 триместр
жовтень(A) №9
Лек.13Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною.
231 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів.
241 триместр
листопад(B) №10
Лек.14Метод інтервалів.
251 триместр
листопад(B) №10
Лек.15Метод інтервалів.
261 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Способи розв’язування рівнянь вищих степенів.
271 триместр
листопад(A) №11
Лек.16Розв’язування рівнянь способом заміни.
282 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Розв’язування рівнянь вищих степенів.
292 триместр
листопад(B) №12
Лек.17Розв’язування симетричних та зворотних рівнянь.
302 триместр
листопад(B) №12
Лек.18Розв`язування однорідних рівнянь.
312 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Способи розв’язування рівнянь вищих степенів.
322 триместр
грудень(A) №13
Лек.19Способи розв’язування рівнянь вищих степенів.
332 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Аудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота
342 триместр
грудень(B) №14
Лек.20Рівняння з двома змінними та його графік.
352 триместр
грудень(B) №14
Лек.21Графічні методи розв’язання систем рівнянь з двома змінними.
362 триместр
грудень(A) №15
Пр.15Графічний метод розв’язання систем рівнянь.
372 триместр
грудень(A) №15
Лек.22Розв’язування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки.
382 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Розв’язування систем рівнянь способами підстановки, додавання та множення.
392 триместр
грудень(B) №16
Лек.23Розв’язування систем рівнянь методом додавання та множення.
402 триместр
грудень(B) №16
Лек.24Застосування різних методів розв’язування систем рівнянь з двома змінними.
412 триместр
січень(A) №17
Пр.17Системи нерівностей з двома змінними.
422 триместр
січень(A) №17
Лек.25Нерівності з двома змінними.
432 триместр
січень(B) №18
Пр.18Геометрична інтерпретація розв’язків систем нерівностей з двома змінними.
442 триместр
січень(B) №18
Лек.26Системи нерівностей з двома змінними.
452 триместр
січень(B) №18
Лек.27Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей.
462 триместр
січень(A) №19
Пр.19Аудиторна контрольна робота №4
Аудиторна контрольна робота
472 триместр
січень(A) №19
Лек.28Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
482 триместр
лютий(B) №20
Пр.20Розв’язування текстових задач.
492 триместр
лютий(B) №20
Лек.29Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і нерівностей.
502 триместр
лютий(B) №20
Лек.30Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки.
512 триместр
лютий(A) №21
Пр.21Відсоткові розрахунки.
522 триместр
лютий(A) №21
Лек.31Відсоткові розрахунки. Формула складених відсотків.
532 триместр
лютий(B) №22
Пр.22Розв’язування текстових задач.
542 триместр
лютий(B) №22
Лек.32Метод математичної індукції та його застосування.
552 триместр
лютий(B) №22
Лек.33Основні правила комбінаторики. Розміщення, сполуки та перестановки.
562 триместр
лютий(B) №23
Пр.23Директорська контрольна робота
572 триместр
лютий(B) №23
Лек.34Комбінаторні правила додавання та множення.
582 триместр
березень(A) №24
Пр.24Класичне означення ймовірності. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики
592 триместр
березень(A) №24
Лек.35Застосування основних формул комбінаторики до розв’язування задач. Розв’язування комбінаторних задач
602 триместр
березень(A) №24
Лек.36Частота та ймовірність випадкової події
613 триместр
березень(B) №25
Пр.25Початкові відомості про статистику
623 триместр
березень(B) №25
Лек.37Обчислення ймовірності за допомогою формул комбінаторики
633 триместр
березень(A) №26
Пр.26Числові послідовності. Способи завдання числових послідовностей
643 триместр
березень(A) №26
Лек.38Середнє значення статистичних вимірювань. Частота, мода та медіана статистичної вибірки
653 триместр
березень(A) №26
Лек.39Числові послідовності. Способи завдання числових послідовностей
663 триместр
березень(B) №27
Пр.27Аудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота
673 триместр
березень(B) №27
Лек.40Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії
683 триместр
квітень(A) №28
Пр.28Арифметична прогресія та її властивості. Формула n-ого члена арифметичної прогресії Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії
693 триместр
квітень(A) №28
Лек.41Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії
703 триместр
квітень(A) №28
Лек.42Геометрична прогресія та її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії
713 триместр
квітень(B) №29
Пр.29Формула n-го члена геометричної прогресії
723 триместр
квітень(B) №29
Лек.43Формула суми n-перших членів геометричної прогресії
733 триместр
квітень(A) №30
Пр.30формула суми n-перших членів геометричної прогресії
743 триместр
квітень(A) №30
Лек.44Уявлення про границю послідовності .Сума нескінченної геометричної прогресії
753 триместр
квітень(A) №30
Лек.45Розв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію
763 триместр
квітень(B) №31
Пр.31Аудиторна контрольна робота №6
Аудиторна контрольна робота
773 триместр
квітень(B) №31
Лек.46Розв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресію
783 триместр
травень(A) №32
Пр.32Задачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами
793 триместр
травень(A) №32
Лек.47Задачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами
803 триместр
травень(A) №32
Лек.48Графічні прийоми розв’язування задач з параметрами
813 триместр
травень(B) №33
Пр.33Арифметична та геометрична прогресії Систематизація навчального матеріалу
823 триместр
травень(B) №33
Лек.49Розв’язування задач з параметрами
833 триместр
травень(A) №34
Пр.34Розв’язування екзаменаційного матеріалу
843 триместр
травень(A) №34
Лек.50Повторення та систематизація навчального матеріалу. Доведення нерівностей. Функції та їх властивості
853 триместр
травень(A) №34
Лек.51Повторення та систематизація навчального матеріалу. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів. Елементи прикладної математики
863 триместр
травень(B) №35
Розв’язування екзаменаційного матеріалу
873 триместр
травень(B) №35
Пр.35Повторення та систематизація навчального матеріалу
883 триместр
травень(B) №35
Лек.52Повторення та систематизація навчального матеріалу