Навчальна програма, предмет хімія, 08 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу. Найважливіші хімічні поняття.Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2 Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5 Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Сучасне формулювання періодичного закону. Періодична система хімічних елементів, її структура.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8 Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.Значення періодичного закону.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань з теми
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Навчальні проекти 1. Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів. 2. Форми Періодичної системи хімічних елементів. 3. Хімічні елементи в літературних творах. 4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.
Накопичувальний бал 1тр.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13 Електронні формули молекул. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15 Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Навчальні проекти 5. Використання кристалів у техніці. 6. Кристали: краса і користь
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18самостійна робота №1 "хімічний зв`язок" Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Молярна маса.. Обчислення молярної маси речовини.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21 Відносна густина газів.Обчислення з використанням відносної густини газів.Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22 Розрахункові задачі
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23 Рзв`язок задач
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Рзв`язок задач
Накопичувальний бал 2тр.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25 Тема 4. Основні класи неорганічних сполук Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами
273 триместр
квітень(B) №27
Лек.27Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Поняття про амфотерні гідроксиди.Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33Практичні роботи 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. 3. Розв’язування експериментальних задач.
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34Навчальні проекти 7. Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті. 8. Хімічний склад і використання мінералів. 9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини
Накопичувальний бал 3тр.