Навчальна програма, предмет хімія, 08 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу. Найважливіші хімічні поняття.Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2 Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.
51 триместр
вересень(A) №5
Лек.5 Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Періодичний закон Д.І. Менделєєва (Сучасне формулювання періодичного закону) Періодична система хімічних елементів, її структура.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома. Значення періодичного закону.
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8навчальні проекти
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Узагальнення знань.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11 Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення.Електронні формули молекул. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.Йони. Йонний зв’язок, його утворення.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Практична робота №1 Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних граток Узагальнення знань
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13"Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро. Молярна маса. Обчислення молярної маси речовини
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Відносна густина газів.Обчислення з використанням відносної густини газів.Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Рзв`язок розрахункових задач
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема 4. Основні класи неорганічних сполук Класифікація оксидів, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18 Класифікація кислот, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Класифікація основ, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Класифікація солей, їхні склад і номенклатура, фізичні властивості
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22 Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24 Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
Підсумкове оцінювання
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25 Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Розв`язок розрахункових задач за хімічним рівнянням
273 триместр
березень(B) №27
Лек.27 Поняття про амфотерні гідроксиди.Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Розв`язок завдань
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Практичні роботи 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. 3. Розв’язування експериментальних задач.
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33Узагальнення знань.
Аудиторна контрольна робота
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34Впльив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Навчальні проекти