Навчальна програма, предмет мистецтво, 08 клас

2018-2019 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1. Мистецтво — основа художньої культури. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Візуальні мистецтва: Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф). Орієнтовні практичні завдання: Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох. Створення скульптури малих форм (ліплення, паперопластика)
21 триместр
вересень(A) №5
Лек.2Графіка. Види: оригінальна, тиражна, промислова. Живопис. Види.Жан¬ри. Орієнтовні практичні завдання: Виконання графічних та живописних робіт у різ¬них жанрах (індивідуальна робота) або декоративної композиції — панно для шкільного ін¬тер’єру (колективна робота).
Аудиторна контрольна робота
31 триместр
жовтень(A) №9
Лек.3Декоративно-ужиткове мистецтво. Різновиди: вишивка, ткацтво, килимарство, гончар¬ство, іграшка, художня обробка металу, дерева, шкi¬ри, вироби з бісеру. Український костюм. Костюми народів світу. Художня фотографія. Комп’ютерна графіка. Художні можливості та застосування в культурі.
Поточне оцінювання
42 триместр
грудень(A) №13
Лек.4Жанрова палітра музичного мистецтва Музика вокальна, інструментальна, театраль¬на. Музичні жанри і форми — вокальні (пісня, романс, гімн), хорові (кантата, ораторія), камерно-інструментальні (соната, сюїта, квартет то¬що), симфонічні (симфонія, увертюра, концерт), музично-театральні (опера, балет, оперета, мюзикл). Напрями музики масових жанрів (джаз, диско, поп, рок). Орієнтовні практичні завдання: Інтерпретація прослуханих музичних творів, визначення образного змісту, жан¬ру, форми. Порівняння звучання музичних інст¬рументів різних народів світу, визначення спільних і відмінних рис.
Аудиторна контрольна робота
52 триместр
січень(A) №17
Лек.5Театр як синтез мистецтв Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії (актор, режисер та ін.). Хореографія — вид сце¬нічного мистецтва. Орієнтовні практичні завдання: Створення ляльок до театральної вистави (рукавичних, маріонеток, вертепних) або театральних масок — грецької, японської, афри¬кан¬ської, слов’янської (колективна робота). Ство¬рення ескізу театральної афіші, костюмів театральних героїв (робота в групах).
62 триместр
лютий(A) №21
Лек.6Екранні мистецтва: кіно, відео. Телебачення як мистецтво і засіб комунікації. Художні засоби кінематографу.. Види кіно: ігрове, анімаційне, документальне. Жанри кінематографу. Відеокліп. Орієнтовні практичні завдання: Перегляд фільмів (за телепрограмою тижня), визначення видів і жанрів кіно. Скласти каталог відеотеки “Мистецтво країн світу” (колективна робота).. Узагальнення Оцінка знань з мистецтва у формі тестування.
Поточне оцінювання
73 триместр
березень(B) №25
Лек.7Художні напрями та стилі Періодизація розвитку художньої культури: великі європейські стилі. Поняття: “стиль епохи”, “національний стиль”, “індивідуальний стиль митця”. Античність.Мистецтво стародавньої Греції та Риму. Пам’ятки античності на території України.
Аудиторна контрольна робота
83 триместр
квітень(B) №31
Лек.8Романський стиль – епоха середньовічча. Віантійський стиль – вплив на розвиток християнської кам’яної архітектури Київської Русі.
Поточне оцінювання