Навчальна програма, предмет географія, 10 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. Методи економіко-географічних досліджень.Тема 1. Політична карта світу. Сучасна політична карта світу. Класифікація країн за формою правління. Політичні та економічні системи країн. Типологія держав. Етапи формування політичної карти світу.Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Тема 2. Населення світу. Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.Міграційні процеси і міграційна політика держав. Мовний та етнічний склад населення. Світові релігії.
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Трудові ресурси. Практична робота №1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Аудиторна контрольна робота №1.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
51 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Географія світових природних ресурсів.
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Практична робота №2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу. Тема 4. Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП).
Накопичувальний бал 1тр.
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Поняття «НТР» та її основні риси. Світове господарство в період НТР. Самостійна робота №1.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу. Світове сільське господарство.
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв`язки. Міжнародний туризм. Тема 5. Глобальні проблеми людства. Поняття про глобальні проблеми людства. Аудиторна контрольна робота №2
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Тема 1. Країни Європи. ФРН. Велика Британія. Франція. Італія. Держави-сусіди України. Сучасний стан економіки країн.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Практична робота №3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії. Тема 2. Країни Азії. Загальна характеристика та особливості країн Азії. Японія. Китай. Індія.
122 триместр
лютий(A) №23
Лек.12Тема 3. Країни Північної Америки. Загальна характеристика та особливості країн Північної Америки. США. Найбільша за економічним потенціалом і політичним впливом країна сучасного світу.
Накопичувальний бал 2тр.
133 триместр
березень(B) №25
Лек.13Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Практична робота №4. Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.
143 триместр
квітень(B) №27
Лек.14Тема 4. Країни Латинської Америки. ЕГП та склад території. Політична карта. Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання.
153 триместр
квітень(B) №29
Лек.15Аудиторна контрольна робота №3.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
163 триместр
квітень(B) №31
Лек.16Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Океанія. Специфіка ЕГП. Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону.
173 триместр
травень(B) №33
Лек.17Повторення. Узагальнення. Всесвітні економічні відносини.
Накопичувальний бал 3тр.