Навчальна програма, предмет геометрія, 09 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Теорема Піфагора. Співвідношення у прямокутному трикутнику.
21 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Многокутники. Площі многокутників.
31 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Вписані та описані чотирикутники. Подібність трикутників.
41 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Розв’язування задач. Теорема Піфагора. Подібність трикутників.
51 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Подібність трикутників. Розв’язувазання прямокутних трикутників.
61 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Аудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
71 триместр
жовтень(A) №5
Пр.5Розв’язування задач. Вписані та описані чотирикутники.
81 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Синус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 до 180. Співвідношення між основними тригонометричними функціями.
91 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Розв’язування трикутників. Синус, косинус, тангенс і котангенс.
101 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Теорема косинусів і терема синусів.
111 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Розв’язування трикутників. Теорема косинусів. Теорема синусів.
121 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Аудиторна контрольна робота № 2
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
131 триместр
жовтень(A) №9
Пр.9Розв’язування задач.Площі трикутника та чотирикутника. Правильні многокутники. Довжина кола та дуги кола. Площа круга.
141 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5Формули для знаходження площі трикутника. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників.
151 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Розв’язування задач. Правильні многокутники. Довжина кола та дуги кола.
161 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Розв’язування задач. Площа круга.
171 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між точками із заданими координатами, поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка.
182 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Розв’язування задач. Декартові координати на площині.
192 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Розв’язування задач. Декартові координати на площині.
202 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Рівняння фігури. Загальне рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Умови паралельності та перпендикулярності прямих.
212 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Аудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
222 триместр
грудень(A) №15
Пр.15Розв’язування задач. Рівняння прямої.
232 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Рівняння кола. Взаємне розміщення прямої та кола. Метод координат.
242 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Розв’язування задач .Метод координат.
252 триместр
січень(A) №17
Пр.17Розв’язування задач. Вектори. Дії над векторами.
262 триместр
січень(A) №17
Лек.9Скалярні та векторні величини. Поняття вектора. Рівні вектори. Протилежні вектори. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число.
272 триместр
січень(B) №18
Пр.18Розв’язування задач. Скалярний добуток векторів.
282 триместр
січень(A) №19
Пр.19Аудиторна контрольна робота №4.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
292 триместр
січень(A) №19
Лек.10Колінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами.
302 триместр
лютий(B) №20
Пр.20Розв’язування задач. Перетворення фігур.
312 триместр
лютий(A) №21
Пр.21Розв’язування задач. Рух. Паралельне перенесення.
322 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Поняття про перетворення фігури. Рух, переміщення фігури та його властивості. Рівність фігур. Композиція рухів.
332 триместр
лютий(B) №22
Пр.22Розв’язування задач.Осьова симетрія. Центральна симетрія.
342 триместр
лютий(A) №23
Пр.23Директорська контрольна робота.
352 триместр
лютий(A) №23
Лек.12Паралельне перенесення. Симетрія відносно точки, відносно прямої. Поворот.
362 триместр
березень(A) №24
Пр.24Розв’язування задач. Поворот. Гомотетія. Подібність фігур.
373 триместр
березень(B) №25
Пр.25Розв’язування задач. Площі подібних фігур.
383 триместр
березень(B) №25
Лек.13Гомотетія та її властивості ,перетворення подібності та його властивості.
393 триместр
березень(A) №26
Пр.26Розв’язування задач. Площі подібних фігур.
403 триместр
квітень(B) №27
Пр.27Аудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
413 триместр
квітень(B) №27
Лек.14Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини.
423 триместр
квітень(A) №28
Пр.28Прямі та площини.
433 триместр
квітень(B) №29
Пр.29Розв’язування задач. Пряма призма. Піраміда.
443 триместр
квітень(B) №29
Лек.15Пряма призма. Піраміда. Площі поверхонь, об’єми призм і пірамід.
453 триместр
квітень(A) №30
Пр.30Розв’язування задач. Циліндр. Конус. Куля.
463 триместр
квітень(B) №31
Пр.31Аудиторна контрольна робота № 6.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
473 триместр
квітень(B) №31
Лек.16Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь, об’єми циліндра, конуса та кулі.
483 триместр
травень(A) №32
Пр.32Повторення навчального матеріалу.
493 триместр
травень(B) №33
Пр.33Повторення навчального матеріалу.
503 триместр
травень(B) №33
Лек.17Повторення та систематизація навчального матеріалу.
513 триместр
травень(A) №34
Пр.34Повторення навчального матеріалу.
523 триместр
травень(B) №35
Пр.35Повторення та систематизація навчального матеріалу.