Навчальна програма, предмет історія України, 10 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема 1. Вступ. Завдання і структура курсу. Українські землі на початку ХХ століття. Особливості соціально-економічного розвитку НУ. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація сг. Кооперативний рух. Українські меценати- промисловці.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні. Політизація укр нац руху. Створення політичних партій. Проблеми становлення та консолідації укр нації. Події революції 1905-07 рр. в Україні. Укр національно-культурний рух. Діяльність укр парламентських громад у I та II Державних Думах.
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Столипінська аграрна реформа. Посилення національного руху в Наддніпрянській Україні у 1907-14 рр. Укр політичний та національно-культурний рух у 1907-1914 рр. "Укр питання" в III та IV Державних Думах.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4 Укр землі у складі Австро-Угорщини. Становище промисловості та сг. Кооперативний рух. Трудова еміграція. Діяльність політичних, національно-культурних і військово-спортивних організацій на зу землях. Реформа виборчої системи. Боротьба за створення укр університету. Особливості укр руху в Буковині і Закарпатті. Зміна ролі греко-католицької церкви. А. Шептицький.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
51 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5Практичне заняття. Ідеї автономії і самостійності в програмах укр політичних партій Російської імперії та Австро-Угорщини. Представлення творчих проектів. Особливості розвитку культурного життя. Освіта. Наука. Техніка. Укр преса. та видавництва. Література. Образотворче мистецтво. Музика. Архітектура. Театр. Релігійне життя. Традиціїї та побут укр сім`ї.
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Урок-узагальнення. Наш край на початку 20 ст. Накопичувальний бал.
Накопичувальний бал 1тр.
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7 Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та укр політичні сили. ГУР. СВУ. Українці в арміях воюючих держав. Воєнні дії на території України в 1914-1917 рр. Бойовий шлях Легіону УСС. та їхня культурно-освітня діяльність. Економічна та політична криза в Російській та Австро- Угорській імперіях.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Практичне заняття. Життя на фронті і в тилу. Представлення творчих проектів.
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9Тема 3. Початок Української революції (1917- квітень 1918 рр.) Лютнева революція 1917 р. й Україна. Початок Укр революції. Утворення УЦР. М. Грушевський. Укр національний конгрес. Початок українізації армії. Вільне козацтво. I Універсал УЦР. Генеральний секретаріат. В. Винниченко. II Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників. Прихід до влади більшовиків у Росії. III Універсал УЦР. Українська Народна Республіка. Внутрішня та зовнішня політика УЦР. Події 1917 р. в Криму. Курултай та Кримська Народна Республіка.
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові радянської вілади. Перша війна радянської Росії з УНР. IV Універсал УЦР. Проголошення незалежності УНР. Бій під Крутами. Радянська окупація України. Мирний договір із Центральними державами у Брест-Литовську. Вступ військ Німеччини й Австро-Угорщини на територію УНР. Похід П. Болбочана на Крим. Розпуск УЦР. Практичне заняття. Здобутки і прорахунки УЦР у державотворчому процесі. Представлення творчих проектів.
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Тема 4. Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921 рр.). Утворення УД П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика. Кримські крайові уряди. Зародження повстанського руху. Утворення Директорії. Антигетьманське повстання. Відновлення УНР. Трудовий конгрес. Розпад Австро-Угорської імперії та зу землі. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Є. Петрушевич. Початок укр-польської війни. УГА. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення. Укр нац рух у Буковині та Закарпатті.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
122 триместр
лютий(A) №23
Лек.12Україна в умовах зовнішньої агресії. Військова присутність Антанти на півдні України. Друга війна УНР із радянською Росією. Отаманщина. Реорганізація Директорії УНР. Державна та національна політика. Радянська окупація України. УСРР. Політика "воєнного комунізму". Червоний терор. Повстанський рух. Н. Махно та інші повстанські отамани.
Накопичувальний бал 2тр.
133 триместр
березень(B) №25
Лек.13Наступ польських військ. Чортківська офензива. Окупація польськими військами території Західної області УНР. Наступ укр армій на Київ. Наступ білогвардійських військ на Україну. Денікінський режим в Україні. Перший Зимовий похід.Відновлення більшовицького режиму. Зміни у внутрішній політиці. Націонал-комунізм. Варшавська угода та війна з радянською Росією. Боротьба за Україну у 1920р. Поразка збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму. Повстанський рух 1920-21 рр. Другий Зимовий похід. Поразка укр визвольного руху. Укр політична еміграція.
143 триместр
квітень(B) №27
Лек.14Практичне заняття. Уроки державотворчих процесів. Нові тенденції розвитку культури 1917-1921 рр. Здобутки в освіті. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Наука. Мистецтво. Релігійне життя. Наш край часів Першої світової війни та Укр революції.
153 триместр
квітень(B) №29
Лек.15Тема 5. Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.) Державний статус УСРР. Утворення СРСР. Масовий голод 1921-23 рр. Впровадження непу в СРСР. Політика коренізації. М. Скрипник. Національна політика рад влади в УСРР. Кримська та Молдавська АСРР. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський. Форсована індустріалізація. "Хлібозаготівельні кризи" 1927-28, 1928-29 рр. Розкуркулення та насильницька колективізація.
163 триместр
квітень(B) №31
Лек.16Причини й перебіг Голодомору 1932-33 рр.- геноциду укр народу. "Закон про 5 колосків". "Чорні дошки". Масшаби та наслідки голодомору. Формування культу особи Й. Сталіна. Масові репресії. "Розстріляне відродження". "Великий терор" та його ідеологічне випрвдання. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
173 триместр
травень(B) №33
Лек.17 Практичне заняття. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя. Представлення творчих проектів. Урок-узагальнення. Тематичне оцінювання.
Накопичувальний бал 3тр.