Навчальна програма, предмет історія України, 11 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ. Завдання і структура курсу. ТЕМА 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 Р.Р.). Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько - німецькі договори 1939 р.Радянізація нових територій. Початок німецько-радянської війни. Проголошення Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 р. Діяльність похідних груп.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Початок Великої Вітчизняної війни. Події 1941-1942 р.р. Завершення окупації України. Нацистський «новий порядок». Колабораціонізм. Голокост. Життя в евакуації. Рух Опору та його течії.
31 триместр
вересень(A) №5
Лек.3Визволення України від нацистських загарбників. Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни. Наш край у 1939-1945 р.р.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4ТЕМА 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945-ПОЧ. 50-Х Р.Р.). Адміністративно-територіальні зміни в УРСР. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Відбудовні процеси в господарстві. Голод 1946- 1947 р.р. Зміни в житті та побуті населення. Відновлення політики радянізації в західних областях України. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Придушення визвольного руху. Операція «Вісла».
51 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5Розвиток культури в Україні у повоєнні роки. «Ждановщина». Наш край у 1945-на поч.50-х років.
Аудиторна контрольна робота
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6ТЕМА 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СЕР. 50-Х-СЕР. 60-Х Р.Р.). Внутрішньополітичне становище України в сер. 50-х років. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.Участь українських політв’язнів у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр. ХХ з’їзд КПРС та початок лібералізації. Часткова реабілітація жертв сталінських репресій. Боротьба серед вищого партійного керівництва України. Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика в др. пол. 50-х – п.п. 60 р.р. ХХст.
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Нові явища в соціальній сфері. Зрушення в повсякденному житті населення. Науково-технічна революція та розвиток культури. Здобутки науки. Реформи в освіті. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Л. Лук’яненко, І.Кандиба, А. Горська, В. Чорновіл, І. Дзюба та ін. Політика щодо релігій та церков. Наш край у 1953-1964 рр.
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9ТЕМА 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕР. 60-СЕР. 80 –Х Р.Р. ХХ СТ.) Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни в його структурі. Конституція УРСР 1978 р. «розвинутий соціалізм». Спроби реформування економіки в др. Пол. 60-х р.р. та їх згортання («реформи Косигіна»). Економічне становище в УРСР в 70-х на поч. 80-х р.р. ХХст.
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Зміни в соціальній та національній структурі населення. Здобутки і проблеми в розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійної радянської номенклатури. Повсякденне життя населення. Моральний стан радянського суспільства. Освіта, стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва. Формування опозиційних течій у культурі та реакція на них влади.
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х – на поч. 70-х р.р. Діяльність українських дисидентів. Українська Гельсінська група. Наш край у сер. 60- на поч. 80-х р.р.
Аудиторна контрольна робота
122 триместр
лютий(B) №23
Лек.12ТЕМА 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985 – 1991 Р.Р.). Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Антиалкогольна компанія. Економічні реформи. Стан економіки. Рівень життя населення. Страйковий рух. Гласність та лібералізація. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.
Поточне оцінювання
133 триместр
березень(B) №25
Лек.13Формування багатопартійної системи. Наростання національно-демократичного руху. Активізація національного руху у др. пол. 80-х р.р. формування національних громадських організацій і об’єднань. Початок і проблеми релігійного відродження. Декларація про державний суверенітет України. Україна в загальносоюзних суспільно-політичних процесах у п.п. 1991 р.
143 триместр
березень(B) №27
Лек.14Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення незалежності України. Розпад СРСР. Наш край у 1985 – 1991 р.р.
153 триместр
квітень(B) №29
Лек.15ТЕМА 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Державотворчі процеси. Конституція України 1996 року. Політична боротьба в роки незалежності. Економічний розвиток України в 1990-х роках Політична розбудова суспільства. .
Аудиторна контрольна робота
163 триместр
квітень(B) №31
Лек.16Економічний розвиток України на поч. ХХІ ст. Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Леонід Кучма. Помаранчева революція 2004 р. Віктор Ющенко. Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України у 2005—2013 рр. Конституційна реформа 2010 р. Віктор Янукович.