Навчальна програма, предмет право, 10 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1ВСТУП Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. ЧАСТИНА ПЕРША. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ. Історичний аспект виникнення держави і права. Загальна характеристика держави та державної влади.Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави. Історичні типи держави і права: поняття і загальна характеристика.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2 Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види.Органи держави: поняття, ознаки, види. Поняття і види влади. Особливості державної влади. Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.
31 триместр
вересень(A) №5
Лек.3Державний лад. Поняття і загальна характеристика державного ладу. Види і загальна характеристика форм правління. Політичні режими: поняття і види. Форми територіального устрою держави: поняття і види.
Аудиторна контрольна робота
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4 ОСОБА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА. Особливості взаємовідносин особи і суспільства. Особливості взаємовідносин особи і держави. Правовий статус особи. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення. Іноземці, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством. Особливості взаємовідносин суспільства і держави. Поняття та ознаки правової і соціальної держави.
51 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5ЧАСТИНА ДРУГА.ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН. Конституційне право. Поняття і структура правової норми.
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6 Правовідносини.Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин. Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Правопорядок і правопорушення.Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення.Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8 Правопорядок і правопорушення. Поняття правосвідомості. Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень. Поняття та види юридичної відповідальності. Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності; обставини, що її виключають. Види юридичної відповідальності: поняття, загальна характеристика.
Поточне оцінювання
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Конституційне право. Загальна характеристика конституційного права. Основні права, свободи і обов`язки громадян України.
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10 Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Загальні засади організації державної влади в Україні. Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види. Верховна Рада України. Президент України. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні.Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування в Україні. Органи судової влади України. Правоохоронні органи України.
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11ФІНАНСОВЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. Загальна характеристика фінансового права. Бюджетна система України. Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. Види податків і зборів. Відповідальність за порушення фінансового законодавства. Загальна характеристика адміністративного права. Суб’єкти адміністративного права. Державна служба. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види. Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітн
122 триместр
лютий(A) №23
Лек.12ЕКОЛОГІЧНЕ ТА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. Загальна характеристика екологічного права. Екологічні права і обов’язки громадян. Використання природних ресурсів. Права і обов’язки власників природних ресурсів та природокористувачів. Червона книга України. Загальна характеристика кримінального права. Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині. Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність. Види кримінальних покарань. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
133 триместр
березень(B) №25
Лек.13 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність. Види кримінальних покарань. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
143 триместр
березень(B) №27
Лек.14ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. Загальна характеристика цивільного права. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб. Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності. Власність неповнолітніх. Способи захисту цивільних прав. Поняття і значення строків позовної давності. Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори. Поняття спадкового права. Порядок спадкування Підстави цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.
153 триместр
квітень(B) №29
Лек.15 СІМЕЙНЕ ПРАВО. ЖИТЛОВЕ ПРАВО.Загальна характеристика сімейного права. Умови і порядок укладення та припинення шлюбу. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя, батьків і дітей. Загальна характеристика житлового права. Право громадян на житло: зміст і способи реалізації. Договір житлового найму.
163 триместр
квітень(B) №31
Лек.16ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО.ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. Загальна характеристика земельного права. Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю. Способи набуття та припинення права власності на землю. Користування землею: поняття, суб’єкти, види. Права і обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів. Загальна характеристика трудового права. Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення. Особливості прийому на роботу неповнолітніх. Припинення трудового договору: поняття, підстави. Поняття і види робочого часу та часу відпочинку. Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника. Відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, підстави, види. Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і зняття. Матеріальна відповідальність
173 триместр
травень(B) №33
Лек.17Підсумки та узагальнення.