Навчальна програма, предмет українська мова, 09 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Розвиток української мовиРЗМ №1. Відомості про мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання: ознайомлювальне, вивчальне і переглядове.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2РЗМ№2.Відомості про мовлення. Вимоги до мовлення. Вивчальне читання.Повторення вивченого у 8 класі. Просте неускладнене речення. Ускладнюючі компоненти простого речення
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Контрольна робота №1 . Диктант Основні правила правопису
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4 Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв"язком. Складносурядне речення, його будова і способи зв"язку
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5 Смислові зв"язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6 Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і простих речень
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7 РЗМ №3. Контрольний вибірковий переказ тексту на основі кількох джерел. НЛ-1: Екологічна безпека і сталий розвиток.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв"язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень. РЗМ№4. Аналіз контрольного переказу. Усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з"ясувальними
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Складнопідрядне речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу, способу дії і ступеня
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними, причини і мети, з підрядними наслідковими. РЗМ№5 Створення власних висловлювань на морально-етичну тему. НЛ-2: Громадянська відповідальність
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Складнопідрядні речення з підрядними умови та допустовими. РЗМ№6. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Контрольна робота №3 Складне речення і його ознаки (тестування). Контрольне вудіювання тексту. НЛ-3: Громадянська відповідальність
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними. РЗМ№7 Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№8. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Двокрапка у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№9. Тези прочитаного. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тире у безсполучниковому складному реченні. РЗМ.№10 Усний стислий переказ публіцистичного стилю за складним планом. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Контрольна робота №5. Контрольний твір на морально-етичну тему у публіцистичному стилі
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку. РЗМ№11. Аналіз контрольного твору.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. Використання складних речень із різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку в текстах різних стилів.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. НЛ-4: Підприємливість і фінансова грамотність
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог. Розділові знаки при діалозі. РЗМ№12. Виразне читання тексту художнього стилю. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю за складним планом НЛ-1
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Текст і його ознаки. Використання синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів. Тренувальні вправи.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Будова тексту. Мікротеми. Абзац. Ключові слова в тексті. Види і засоби міжфразового зв"язку. РЗМ №13
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26РЗМ.Контрольна робота №7 РЗМ 14-15.Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
273 триместр
квітень(B) №27
Лек.27Актуальне членування речення у висловлюванні: відоме й нове. Аналіз оповідання. Структурування висловлювання, що належить до різних типів мовлення.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв`язку.Тренувальні вправи.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Синоніміка складних синтаксичних конструкцій .НЛ-2
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Контрольна робота №8 Диктант.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Слово як предмет вивчення. Мовні аспекти вивчення речення.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Повторення основних орфограм. НЛ-3
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33Основні пунктограми у складному реченні
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34РЗМ№16-17. Оповідання на самостійно обрану тему.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Повторення та систематизація вивченгого за рік.НЛ-4