Навчальна програма, предмет українська мова, 10 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення.. РЗМ №1 Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності(аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне читання мовчки. РЗМ№2 Сприймання чужого мовлення. Різновиди аудіювання.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Стилістичні засоби фонетики.Одиниці мови: звуки мови мовлення.Наголос в українській мові. Основні норми української літературної вимови. Причини відхилення від орфоепічних норм. РЗМ №3 Усний твір на морально-етичну тему: "До доброї криниці стежка утоптана"
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Контрольна робота №1 Диктант РЗМ №4 Усний твір на морально-етичну тему
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4РЗМ№5 Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух РЗМ № 6 Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного(художнього твору, публіцистичної чи науково-популярної статті)
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Усунення помилок у вимові й наголошені слів. Знаки письма. Співвідношення звуків і букв.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Принципи українського правопису. Орфограма.Складні випадки правопису ненаголошених голосних. Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Контрольна робота №2 Тест. Контроль аудіювання.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8РЗМ №7-8 Тематичні виписки. Тези. Конспект прочитаного.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9РЗМ№9-10 Відтворення готового тексту.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Контрольна робота №3 Диктант.Складні випадки правопису апострофа. Спрощення в групах приголосних.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Складні випадки правопису апострофа. Складні випадки правопису апострофа та м’якого знака у словах іншомовного походження.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Складні випадки правопису слів іншомовного походження. РЗМ №11Створення власних висловлювань. Бібліографія. Анотація.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Контрольна робота №3 РЗМ №12 Контрольний переказ тексу художнього стилю із творчим завданням
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Складні випадки слів із подвоєнням та подовженням.Правопис слів іншомовного похоження. РЗМ № 13 Виступ на зборах, семінарах..
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Правопис слів із наголошонеми голосними; чергування голосних і приголосних звуків.Орфоепічні норми - правильна вимова голосних і приголосних звуків.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16РЗМ №14 Аналіз контрольної роботи. Стилістичні засоби лексикології і фразеології, слово і його лексичне значення.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забаврлені засоби, що надають мовленню певного відтінку( синоніми, антоніми, пароніми, омоніми)
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Контрольна робота РЗМ № 15- 16 Твір-роздум у публіцистичному стилі (усний і письмовий) на морально-етичну тему
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Синонімічне багатство мови. Тропи(порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія)
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20РЗМ.№17-18 Ділові папери: приватизаційний сертифікат, власне українські слова.Ділові папери: віза, субсидія, ваучер.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21. РЗМ №19-20Стаття в газету на морально-етичну тему.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Директорський контрольний зріз (тестові завдання)
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24. Аналіз контрольної роботи РЗМ№21.Вимоги до культури мовлення: змістовність, виразність, точність, правильність.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26РЗМ.№22-23 Контрольна робота. №6 Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
273 триместр
квітень(B) №27
Лек.27РЗМ№ 24-25.Твір-роздум на суспільну тему.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Стилістична синоніміка морфем. РЗМ№26 .Удосконалення вміння здійснювати мовний аналіз.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Контрольна робота №18 Тест. Контроль читання мовчки
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Структура виступу: тема, основне у змісті виступу(об’єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, кульмінація, повторення основних думок РЗМ №19 Практичні заняття з риторики. Виступ на зборах, семінарах(підготовлений заздалегідь і непідготовлений)
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32РЗМ № 27.ВиголошеннТехніка підготовки виступу. Збір матеріалу, його обдумування, контекст ключових слів.
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33РЗМ №28. Практичні заняття з риторики. План виступу. Виступ і закінчення виступу. Стиль мовлення.я промов.
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34РЗМ.№18 Діалог відповідно до запропонованої теми та ситуації.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Повторення та систематизація вивченого за рік. Підсумковий урок.