Навчальна програма, предмет українська мова, 11 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ. Українська мова у світі, роль діаспори у формуванні мови. Стилістика як розділ науки про мову. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви. РЗМ №1 Усний переказ тексту публіцистичного стилю.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Аудиторна контрольна робота №1 Контрольний диктант. Контроль аудіювання НЛ-2 Стягнені і нестягнені форми прикметників.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4 Ступені порівняння прикметників і прислівників.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5РЗМ №2-3 Види мовленнєвої діяльності (аудювання, читання, письмо). Навчальне аудіювання та читання мовчки.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Написання -н- та -нн- у прикметниках, дієприкметниках, дієприслівниках, займенниках, прислівниках. РЗМ №4 Доповідь на повязану з виучуваними предметами(із залученням науково-популярної літератури НЛ-1. Бібліографія.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Аудиторна контрольна робота № 2. РЗМ№5-6 Контрольний переказ тексту публіци стичного стилю із творчим завданням НЛ-2
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Займенники і контекст; синоніміка займенникових форм. РЗМ№7 Протокол(складний). Витяг із протоколу.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9РЗМ № 8-9 Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10РЗМ№ 10. Вітальний адрес. Вмотивована заява. Офіційний лист.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Займенники, прикметники, дієприкметники й контекст(синонімічна заміна займенникових форм приметників, дієприкметників з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки)
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12 Правопис займенників
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Аудиторна контрольна робота № 4. Тест, творча робота (НЛ-3) (морфологія).
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14РЗМ№ 11-12 НЛ-4Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми й змісту.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні обставинні речення.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Стилістика простих речень. Види простих речень і їх відтінки значень. Синоніміка двоскладних та односкладних речень.РЗМ №13 Усний твір на морально-етичну тему НЛ-2
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Аудиторна контрольна робота№5 РЗМ №14-15 Контрольний твір на морально-етичну тему у публіцистичному стилі.НЛ-2
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19РЗМ№16-17 Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докдадний і короткий плани. НЛ-4
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Віираження смислових значень за допомогою звертань, вставних слів тощо
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів речення; інверсія замість прямого порядку слів.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Відокремлені члени речення
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Вираження значень за допомогою звертань, вставних слів, вставних конструкцій.
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Пунктограми в простому реченні.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25РЗМ№ 18-19 Стаття на морально-етичну тему. Усний переказ тексту. НЛ-2
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Аудиторна контрольна робота № 6.РЗМ № 20-21 Контрольний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
273 триместр
квітень(B) №27
Лек.27Стилістика складних речень. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Синоніміка сполучників і сполучних слів. Синоніміка безсполучникових речень.РЗМ.№22 Доручення. Розписка.НЛ-4
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Пряма і непряма мова, її призначення й граматично - смислові особливості. Пункторами при прямій мові та діалозі.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Аудиторна контрольна робота. Синтаксис і пунктуація. Тест. Контроль читання мовчки.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Узагальнення та систематизація найважливіших відомостей з української мови. Написання слів з найуживанішими орфограмами.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32А .РЗМ№21 Дискусія. Виступ під час дискусії НЛ-2, НЛ-3