Навчальна програма, предмет українська мова, 11 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість. Засоби мовного вираження. Метафора, метонімія, роль їх у мовленні
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Урок мовленнєвого розвитку. Складання промови на одну із тем: "Успішні люди України і світу", "Секрети успіху", "Складники успіху", використовуючи різні засоби мовного вираження думки Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення, порівняння)
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тематична контрольна робота. Тест Числівник. Складні випадки узгодження числівника
Аудиторна контрольна робота
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Ступені порівняння прикметників. Синонімійні способи вираження різного ступеня ознаки. Урок мовленнєвого розвитку. Складання письмової розповіді про родину друга(подруги) з використанням присвійних прикметників
51 триместр
вересень(A) №5
Лек.5Правопис прислівників. Ступені порівняння. Складні випадки узгодження й відміннювання числівника
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Дієслово й дієслівні форми. Складні випадки словозміни дієслів їсти, дати, відповісти та ін. Параллельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 другої особи множини Активні й пасивні діприкметники
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Написання есе
Аудиторна контрольна робота
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. Складні вмпадки синтаксичного узгодження. Складні випадки і варіанти синтаксичного керування. Уживання прийменників В і НА з географічними назвами і прсторовими іменниками, словосполучення з прийменниками ПО,В(У), ПРИ, ЗА,ІЗ-ЗА. Уживання похідних сполучників.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Варіанти граматичного зв"язку підмета й присудка Пасивні конструкції з дієсловами на -СЯ. Синтаксичні конструкції з формою на -НО,-ТО
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення. Урок мовленнєвого розвитку. Діалогування з теми "Корисне дозвілля".
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Прості ускладнені речення. Види простих речень і відтінки значень. Пунктограми в простому реченні
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Урок мовленнєвого розвитку. Колективне складання письмової розповіді про уявну(віртульну) мандрівку Україною.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13 Правила побудови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях
Аудиторна контрольна робота
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Урок мовленнєвого розвитку. Складання усної розповіді про можливості для занять спортом у вашому місті. Урок мовленнєвого розвитку. Написання розповіді "Зірки українського спорту"
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком у простому реченні Урок мовленнєвого розвитку. Діалогування з теми "Чому Ліна Костенко назвала страшними словами "дволикість", "дворушництво", "двозначність", двомовність", "двоєдушність"?"
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів, вставних конструкцій, емоційно-експресивний характер їх.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями, вставними словами і реченнями. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення, відокремленими членами речення
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тестові завдання, творча робота(власне висловлювання)
Аудиторна контрольна робота
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Кома і крапка з комою у складному реченні. Двокрапка й тире у складному реченні.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Синонініма складносурядних і складнопідрядних речень Синоніміка безсполучникових і складносурядних , складнопідрядних речень.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Урок мовленнєвого розвитку. Написання переказу тексту у публіцистичному стилі. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Виразне читання текстів різних стилів, інтонування їх відповідно до наявних розділових знаків.
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Стильова помилка. Стильове використання багатозначних слів і омонімів, синонімів, антонімів і паронімів. Урок мовленнєвого розвитку. Написання есе з теми "Ця музика спонукає до думок"
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24Стильові особливості слів іншомовного походження. Стильове забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика.
Підсумкове оцінювання
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Стильова роль неологізмів і застарілої лексики. Стильове забарвлення фразеологізмів, виражальні можливості їх.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Тестуваня + творча робота
Аудиторна контрольна робота
273 триместр
березень(B) №27
Лек.27Стильові особливості словотвору. Стильові особливості частин мови.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Урок мовленнєвого розвитку. Написання твору в публіцистичному стилі на одну з тем:"Сьогодення нашої країни","Духовні цінності","Нове у культурі мого народу"
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Аудиторна контрольна Написання контрольного есе про доброту, доброчинність, чуйність у ставленні до себе й до інших.
Аудиторна контрольна робота
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Інформаційні жанри(представлення, пояснення, інструкція, повідомлення) Діалогічні жанри(бесіда, телефонна розмова) Особливості листування
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Урок мовленнєвого розвитку. Складання електронних листів різної тематики. Етикетні жанри(привітання, вибачення)
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33Урок мовленнєвого розвитку. Письмове складання характеристики Виголошування текстів різних жанрів.
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34Урок мовленнєвого розвитку. Дискусія з теми "Чи потрібно бути мовно стійким?" Написання текстів різних стилів.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Підсумковий урок.