Навчальна програма, предмет фізика, 11 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Тема: Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Напруженість та потенціал. Принцип суперпозиції. Теорема Остроградського Гауса. Розв’язання задач.
21 триместр
вересень(A) №1
Пр.2Тема: Ємність. Конденсатори. Розрахунок батареї конденсаторів. Розв’язання задач.
31 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема: Повторення теми «Електростатичне поле». Провідники і діелектрики в електростатичному полі. Електроємність. Конденсатори та їх використання.
41 триместр
вересень(B) №2
Пр.3Тема: Енергія конденсаторів. Робота зі зміни енергії конденсатора. Густина енергії електростатичного поля. Розв`язання задач.
51 триместр
вересень(B) №2
Пр.4Тема: Лабораторна робота №1 «Вивчення конденсаторів» Рух частинок у конденсаторі. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Розв`язання задач.
61 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема: Постійний електричний струм. Дії електричного струму. Основні характеристики електричного струму.
71 триместр
вересень(A) №3
Пр.5Тема: Провідники в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Ємність сфери і плоского конденсатора. Розв’язання задач.
81 триместр
вересень(A) №3
Пр.6Тема: Лабораторна робота №2 «Вивчення конденсаторів» З'єднання конденсаторів та їх використання. Густина енергії електростатичного поля. Розв’язання задач.
91 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема: Закони постійного струму. Робота і потужність струму. ККД джерела струму.
101 триместр
вересень(B) №4
Пр.7Тема: Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкненого кола. Правила Кірхгофа. Розв’язання задач.
111 триместр
вересень(B) №4
Пр.8Тема: Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади та електродвигуни. Робота і потужність струму. Розв’язання задач.
121 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема: Методи розрахунку розгалужених електричних кіл. Вимірювання напруги і сили струму. Розширення вимірювальних можливостей амперметра і вольтметра.
131 триместр
вересень(A) №5
Пр.9Тема: Лабораторна робота № 4 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору провідників» Розширення вимірювальних можливостей амперметра та вольтметра.
141 триместр
вересень(A) №5
Пр.10Тема: Струм у металах і напівпровідниках. Розв’язання задач.
151 триместр
вересень(A) №5
Лек.5Тема: Струм у металах і напівпровідниках.
161 триместр
жовтень(B) №6
Пр.11Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №1. Струм у вакуумі, в газах, в розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
171 триместр
жовтень(B) №6
Пр.12Тема: Аудиторна контрольна робота №1.
Аудиторна контрольна робота
181 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Тема: Струм у вакуумі, отримання і використання. Вакуумна електроніка (електронні лампи, електронно-променева трубка). Струм в газах. Види розрядів і їх використання. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів.
191 триместр
жовтень(A) №7
Пр.13Тема: Струм у вакуумі, в газах, в розчинах і розплавах електролітів Розв’язання задач. Лабораторна робота № 5 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом». Лабораторна робота №6 «Дослідження термісторів». Лабораторна робота №7 «Вивчення транзисторів та інтегрованих напівпровідникових приладів(схем)»
201 триместр
жовтень(A) №7
Пр.14Тема: Магнітне поле. Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції. Розв’язання задач.
211 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема: Магнітне поле. Основні явища, характеристики та закони.
221 триместр
жовтень(B) №8
Пр.15Тема: Сила Ампера, сила Лоренца. Розв’язання задач.
231 триместр
жовтень(B) №8
Пр.16Тема: Сила Ампера, сила Лоренца. Рух заряджених частинок в електричному і магнітному полях. Розв’язання задач.
241 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Тема: Рух заряджених частинок в електричному і магнітному полях
251 триместр
жовтень(A) №9
Пр.17Тема: Сила Ампера, сила Лоренца. Робота переміщення провідника із струмом в постійному магнітному полі. Розв’язання задач.
261 триместр
жовтень(A) №9
Пр.18Тема: Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Розв’язання задач. Лабораторна робота № 8 «Вивчення будови електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи». Лабораторна робота №9 «Вивчення будови електродвигуна постійного струму».
271 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Тема: Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Енергія магнітного поля.
281 триместр
листопад(B) №10
Пр.19Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №2. Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Виробництво, передача електроенергії. Розв’язання задач.
291 триместр
листопад(B) №10
Пр.20Тема: Аудиторна контрольна робота №2.
Аудиторна контрольна робота
301 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема: Виробництво, передача і використання електроенергії. Трансформатор.
311 триместр
листопад(A) №11
Пр.21Тема: Лабораторна робота №10 « Дослідження магнітних властивостей речовини» Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Трансформатор. Розв’язання задач.
321 триместр
листопад(A) №11
Пр.22Тема: Лабораторна робота №11 « Дослідження явища електромагнітної індукції». Розв’язання комплексних задач.
331 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема: Узагальнююче повторення з теми «Електромагнетизм».
342 триместр
листопад(B) №12
Пр.23Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
352 триместр
листопад(B) №12
Пр.24Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
362 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Основні поняття, визначення, закони і формули гармонійних коливальних процесів. (Повторення). Виникнення і протікання електромагнітних коливань. Їх характеристики.
372 триместр
грудень(A) №13
Пр.25Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
382 триместр
грудень(A) №13
Пр.26Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
392 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема: Електромагнітні коливання. Графіки коливань. Перетворення енергії при електромагнітних коливаннях.
402 триместр
грудень(B) №14
Пр.27Тема: Отримання змінного струму. Розрахунок ланцюгів змінного струму. Метод векторних діаграм. Розв’язання задач.
412 триместр
грудень(B) №14
Пр.28Тема: Потужність змінного струму. Резонанс. Розв’язання задач.
422 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема: Змінний струм.
432 триместр
грудень(A) №15
Пр.29Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
442 триместр
грудень(A) №15
Пр.30Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
452 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Тема: Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі.
462 триместр
грудень(B) №16
Пр.31Тема: Електромагнітні хвилі. Радіолокація. Розв’язання задач. Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
472 триместр
грудень(B) №16
Пр.32Тема: Аудиторна контрольна робота №3.
Аудиторна контрольна робота
482 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема: Фізичні основи радіотехніки. Радіолокація, телебачення. Спектр електромагнітного випромінювання.
492 триместр
січень(A) №17
Пр.33Тема: Електромагнітні коливання і хвилі. Розв’язання задач.
502 триместр
січень(A) №17
Пр.34Тема: Електромагнітні коливання і хвилі. Розв’язання задач.
512 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема: Узагальнююче повторення за темою «Електромагнітні коливання та хвилі»
522 триместр
січень(B) №18
Пр.35Тема: Швидкість світла. Закони відбивання та заломлення світла. Розв’язання задач.
532 триместр
січень(B) №18
Пр.36Тема: Швидкість світла. Закони відбивання та заломлення світла. Розв’язання задач.
542 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема: Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість світла. Хвильові явища. Дисперсія і поляризація світла.
552 триместр
січень(A) №19
Пр.37Тема: Когерентність. Інтерференція. Дослід Юнга. Розв’язання задач.
562 триместр
січень(A) №19
Пр.38Тема: Інтерференція в тонких плівках. Клин, кільця Ньютона. Розв’язання задач.
572 триместр
січень(A) №19
Лек.19Тема: Основи хвильової оптики. Когерентність. Інтерференція світла.
582 триместр
лютий(B) №20
Пр.39Тема: Інтерференція та дифракція світла. Тема: Лабораторна робота №12 «Спостереження інтерференції світла». Лабораторна робота №13 «Спостереження дифракції світла». Лабораторна робота №14 «Визначення довжини світлової хвилі». Розв’язання задач.
592 триместр
лютий(B) №20
Пр.40Тема: Дифракційні гратки. Розв’язання задач.
602 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема: Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр.
612 триместр
лютий(A) №21
Пр.41Тема: Закони геометричної оптики. Тінь, напівтінь. Побудова зображень у дзеркалах. Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
622 триместр
лютий(A) №21
Пр.42Тема: Аудиторна контрольна робота №4.
632 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема: Закони геометричної оптики. Плоске і сферичне дзеркало.
642 триместр
лютий(B) №22
Пр.43Тема: Побудова зображень у лінзах. Збиральні лінзи. Розв’язання задач.
652 триместр
лютий(B) №22
Пр.44Тема: Побудова зображень у лінзах. Розсіювальні лінзи. Розв’язання задач.
662 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тема: Лінзи.
672 триместр
лютий(A) №23
Пр.45Тема: Директорська атестація
682 триместр
лютий(A) №23
Пр.46Тема: Аналіз директорської атестації.
Аудиторна контрольна робота
692 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Тема: Підготовка до директорської атестації.
702 триместр
березень(B) №24
Пр.47Тема: Будова ока. Окуляри. Розв’язання задач.
Підсумкове оцінювання
712 триместр
березень(B) №24
Пр.48Тема: Системи лінз. Збільшення системи. Оптична сила системи. Розв’язання задач.
722 триместр
березень(B) №24
Лек.24Тема: Системи лінз. Око. Оптичні прилади.
733 триместр
березень(B) №25
Пр.49Тема: Основи фотометрії. Оптичні прилади. Розв’язання задач. Лабораторна робота №15. «Знаходження фокусної відстані збиральної лінзи»Лабораторна робота №16. «Знаходження фокусної відстані розсіювальної лінзи» Лабораторна робота №17. «Знаходження збільшення мікроскопу»
743 триместр
березень(B) №25
Пр.50Тема: Основи фотометрії. Оптичні прилади. Розв’язання задач.
753 триместр
березень(B) №25
Лек.25Тема: Основи фотометрії.
763 триместр
березень(A) №26
Пр.51Тема: Світлові кванти. Розв’язання задач.
773 триместр
березень(A) №26
Пр.52Тема: Тиск світла. Розв’язання задач.
783 триместр
березень(A) №26
Лек.26Тема: Основи квантової фізики. Світлові кванти. Дії світла. Дослідне підтвердження квантової теорії.
793 триместр
березень(B) №27
Пр.53Тема: Фотоелектричний ефект. Розв’язання задач.
803 триместр
березень(B) №27
Пр.54Тема: Фотоелектричний ефект. Гіпотеза де Бройля. Розв’язання задач.
813 триместр
березень(B) №27
Лек.27Тема: Основи квантової фізики. Фотоелектричний ефект і його закони. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.
823 триместр
квітень(A) №28
Пр.55Тема: Атомна фізика. Розв’язання задач.
833 триместр
квітень(A) №28
Пр.56Тема: Атомна фізика. Розв’язання задач. Лабораторна робота №18. «Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини»
843 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Тема: Фізика атома. Хвильові властивості речовини
853 триместр
квітень(B) №29
Пр.57Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №5. Будова ядра. Радіоактивність. Розв’язання задач.
863 триместр
квітень(B) №29
Пр.58Тема: Аудиторна контрольна робота №5.
Аудиторна контрольна робота
873 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Тема: Основи ядерної фізики. Будова ядра. Радіоактивність.
883 триместр
квітень(A) №30
Пр.59Тема: Закон радіоактивного розпаду. Енергія зв’язку, дефект мас ядра. Розв’язання задач.
893 триместр
квітень(A) №30
Пр.60Тема: Дози випромінювання. Енергетичний вихід реакції. Розв’язання задач.
903 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Тема: Основи ядерної фізики. Ядерні реакції.
913 триместр
квітень(B) №31
Пр.61Тема: ККД ядерного реактора. Розв’язання задач.
923 триместр
квітень(B) №31
Пр.62Тема: Ядерна фізика. Фізика часток. Розв’язання задач.
933 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Тема: Тема: Основи ядерної фізики. Основи фізики елементарних частинок.
943 триместр
травень(A) №32
Пр.63Тема: Лабораторна робота №18 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями». Реєстрація радіоактивного випромінювання. Розв’язання задач.
953 триместр
травень(A) №32
Пр.64Тема: Ядерна фізика . Розв’язання задач.
963 триместр
травень(A) №32
Лек.32 Тема. Узагальнююче повторення та висновки вивчення курсу фізики. Сучасна наукова картина світу.
973 триместр
травень(B) №33
Пр.65Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
983 триместр
травень(B) №33
Пр.66Тема: Аудиторна контрольна робота №6.
Аудиторна контрольна робота
993 триместр
травень(B) №33
Лек.33Резерв
1003 триместр
травень(A) №34
Пр.67Тема: Фізичний практикум. №3
1013 триместр
травень(A) №34
Пр.68Тема: Фізичний практикум. №4
1023 триместр
травень(A) №34
Лек.34Тема: Фізика і науково-технічна революція. Сучасна наукова картина світу. Короткий зміст: Наукова картина світу, сучасна фізична картина світу.
1033 триместр
травень(B) №35
Пр.69Тема: Резерв. Фізичний практикум №6.
1043 триместр
травень(B) №35
Лек.35Тема: Резерв. Фізичний практикум №5.