Навчальна програма, предмет людина і світ, 11 клас

2018-2019 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема І. ВСТУП. Завдання і структура курсу. Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин. Тема ІІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. Поняття "соціалізація". Родинна соціалізація.
21 триместр
вересень(A) №5
Лек.2Сім’я. Гендерна соціалізація особистості. Школа. Однолітки. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура
Аудиторна контрольна робота
31 триместр
жовтень(A) №9
Лек.3Тема ІІІ. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Дискримінація. Упередження. Толерантність. Гендерні стереотипи. Ксенофобія. Расизм
Поточне оцінювання
42 триместр
грудень(A) №13
Лек.4ІV. КОНФЛІКТИ. Поняття "конфлікт". Типи конфліктів. Зародження конфліктів. Та шляхи їх подолання. Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу.
Аудиторна контрольна робота
52 триместр
січень(A) №17
Лек.5Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ). Понятття соціуму як суспільства людей. Історичні типи стратифікованих суспільств.Стратифікація сучасного українського суспільства. Суспільна стабільність та безпека. Їх соціальна цінність. Соціальні загрози суспільній безпеці
62 триместр
лютий(A) №21
Лек.6Природні і техногенні явища як чинники загрози суспільній безпеці. Міжнародна співпраця в галузі подолання та попередження наслідків глобальних проблем Тема VІ. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ Поняття "соціальна мобільність". Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціумуу. Поняття "комунікація" та "комунікативність". Участь у житті суспільства
Поточне оцінювання
73 триместр
березень(B) №25
Лек.7Тема VІІ. ПРАВА,СВОБОДИ, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Покоління прав людини. Права та відповідальність людини і громадянина. Відповідальність держави перед людиною.
Аудиторна контрольна робота
83 триместр
квітень(B) №31
Лек.8Фундаментальні права і свободи людини. Громадянські і політичні права. Економічні, соціальні та культурні права. Міжнародні механізми захисту прав людини. Тема VІІІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. Поняття громадянського суспільства. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Громадянське суспільство в Україні.
Поточне оцінювання