Навчальна програма, предмет людина і світ, 11 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема І. ВСТУП. Завдання і структура курсу. Поняття людини як біосоціальної істоти. Індивідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин. Тема ІІ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. Поняття "соціалізація". Родинна соціалізація.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Сім’я. Гендерна соціалізація особистості. Школа. Однолітки. Поняття субкультури. Молодіжна субкультура
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Тема ІІІ. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Дискримінація. Упередження. Толерантність. Гендерні стереотипи. Ксенофобія. Расизм
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4ІV. КОНФЛІКТИ. Поняття "конфлікт". Типи конфліктів. Зародження конфліктів. Та шляхи їх подолання. Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентності як необхідних умов соціального прогресу.
51 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ). Понятття соціуму як суспільства людей. Історичні типи стратифікованих суспільств.Стратифікація сучасного українського суспільства. Суспільна стабільність та безпека. Їх соціальна цінність. Соціальні загрози суспільній безпеці
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Природні і техногенні явища як чинники загрози суспільній безпеці. Міжнародна співпраця в галузі подолання та попередження наслідків глобальних проблем Тема VІ. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ Поняття "соціальна мобільність". Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціумуу. Поняття "комунікація" та "комунікативність". Участь у житті суспільства
Накопичувальний бал 1тр.
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Тема VІІ. ПРАВА,СВОБОДИ, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Покоління прав людини. Права та відповідальність людини і громадянина. Відповідальність держави перед людиною.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Фундаментальні права і свободи людини. Громадянські і політичні права. Економічні, соціальні та культурні права. Міжнародні механізми захисту прав людини. Тема VІІІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. Поняття громадянського суспільства. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Громадянське суспільство в Україні.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9Поняття і функції громадської думки. Громадська думка як інститут громадянського суспільства. Тема ІХ. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ. Політика як суспільне явище. Політична ситема: сутність, структура, функції. Типи політичних систем. Політична система України
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Політичні партії. Опозиція. Лобізм. Політична еліта та політичне лідерство. Політична культура. Політична соціалізація.
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Тема Х. ДЕМОКРАТІЯ. Поняття, форми та принципи демократії
122 триместр
лютий(A) №23
Лек.12Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством. Вибори як інструмент демократії. Типи виборчих систем. Виборча система в Україні. Абсентеїзм. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.
Накопичувальний бал 2тр.
133 триместр
березень(B) №25
Лек.13Тема ХІ. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Види та функції засобів масової інформації. ЗМІ як засіб формування громадської думки. Свобода слова та цензура. Інформаційний простір в Україні. Соціальна відповідальність преси.
143 триместр
квітень(B) №27
Лек.14Тема ХІІ. НАЦІЯ. Поняття нації.Нація етнічна та нація політична. Світовий досвід націєтворення. Нація і націоналізм. Формування політичної нації в Україні.
153 триместр
квітень(B) №29
Лек.15Тема ХІІІ. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Міжнаціональні відносини. Міжнаціональні конфлікти та шляхи їх розв’язання. Міжконфесійні відносини та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві. Самобутність та рівноцінність культур.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
163 триместр
квітень(B) №31
Лек.16Тема ХІV. Україна І СВІТ, Геополітичне становище сучасної України. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі. Стратегічне партнерство. Україна в світовій економіці. Міграційні процеси в Україні та світі. Хвилі міграції. Становища мігрантів в Україні.