Навчальна програма, предмет хімія, 09 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Повторення найважливіших питань курсу 8 класу. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Хімічний зв`язок, будова речовини.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема 1. Розчини. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.
51 триместр
вересень(A) №5
Лек.5Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Розв’язування задач Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7 Розрахункові задачі. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Розв’язок рахункових задач
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9узагальнення знань
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Практична робота №1 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Розв’язування завдань
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач. Застосування якісних реакцій.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема 2. Хімічні реакції Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20 Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.Оборотні й необоротні реакції.
Поточне оцінювання
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Практична робота №3 Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.
Підсумкове оцінювання
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи- органогени. Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви. Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.
273 триместр
березень(B) №27
Лек.27 Горіння вуглеводнів. Розрахункові задачі. Обчислення об`ємних відношень газів за хімічними рівняннями.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Оксигеновмісні органічні речовини.Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти. Практична робота №4. Властивості етанової кислоти.
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33
Аудиторна контрольна робота
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34 Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів. Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.