Навчальна програма, предмет хімія, 09 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Повторення найважливіших питань курсу 8 класу.Будова атома
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Хімічний зв`язок і будова речовини.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема 1. Розчини.Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок
51 триместр
вересень(A) №5
Лек.5 Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Розрахункові задачі Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Розрахункові задачі Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Аудторная контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Розрахункові задачі Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот
Поточне оцінювання
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12 Електролітична дисоціація основ, солей у водних розчинах.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13 Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Практична робота №1 Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Практична робота №2 Розв’язування експериментальних задач
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема 2. Хімічні реакції. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20
Аудиторна контрольна робота
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.
232 триместр
лютий(B) №23
Лек.23Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.Оборотні й необоротні реакції.
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Практична робота №3 Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.
Поточне оцінювання
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени. Вуглеводні Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви. Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.
273 триместр
березень(B) №27
Лек.27Горіння вуглеводнів. Розрахункові задачі - Обчислення об`ємних відношень газів за хімічними рівняннями.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями .Практична робота №4. Властивості етанової кислоти. Застосування етанової кислоти.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34Практична робота №5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Тема 4. Роль хімії в житті суспільства. Навчальні проекти
Поточне оцінювання