Навчальна програма, предмет хімія, 10 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Інструктаж з техніки безпеки. Повторення початкових понять про органічні речовини. Тема 1. Теорія будови органічних сполук.Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2 Тема 2. Вуглеводні Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3 Поняття про явище ізомерії та ізомери. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний. Класифікація органічних сполук.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.
51 триместр
вересень(A) №5
Лек.5 Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8 Хімічні властивості алканів.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Хімічні властивості етену та етину.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12 Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15 Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17 Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристич-на (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Хімічні властивості етаналю, його одержання.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Розв`язок завдань
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.
Поточне оцінювання
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.
Підсумкове оцінювання
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Розрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.
273 триместр
березень(B) №27
Лек.27Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз. Генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Практичні роботи 1. Розв’язування експериментальних задач. Узагальнення знань з теми
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.
Аудиторна контрольна робота
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин. Зв’язки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти). Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетич-ної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Навчальні проекти