Навчальна програма, предмет хімія, 10 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Інструктаж з техніки безпеки. Повторення основних питань курсу хімії основної школи.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва у світлі уявлень про будову атома.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Хімічний зв`язок.Будова речовини
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Класифікація неорганічних речовин. Оксиди
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Кислоти
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Основи
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Солі
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв`язок між ними. Підготовка до тематичної атестації.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Тематична атестація №1.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширеність у природі. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид, хлоридна кислота: властивості, застосування, добування в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-йон.
Накопичувальний бал 1тр.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. Добування амоніаку в лабораторії та загальна схема його добування у промисловості.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Оксиди неметалічних елементів: сульфур(IV) оксид і сульфур(VI) оксид, нітроген(II) оксид і нітроген(IV) оксид, фосфор(V) оксид, карбон(II) оксид і карбон(IV) оксид, силіций(IV) оксид. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів. Кислотні дощі.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, оксидами металічних елементів, основами, солями. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-йон.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Нітратна і ортофосфатна кислоти. Їхні фізичні та хімічні властивості. Нітрати та ортофосфати.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Розрахункові задачі: обчислення маси(об`єму, кількості речовини) продукту реакції за масами(об`ємом, кількістю речовини) реагентів, один із яких узято в надлишку. Розрахункові задачі: обчислення виходу продукту реакції від теоретично можливого.Характерні хімічні властивості металів.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Азотні і фосфорні добрива. Запобігання негативному впливу нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Карбонатна кислота. Карбонати та гідроген карбонати. Якісна реакція на карбонат-йон. Практична робота №1. Добування карбон(IV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матеріали. Застосування сполук неметалічних елементів. Колообіг неметалічних елементів у природі. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника. Парниковий ефект.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тематична атестація№2.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки. Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв`язок. Фізичні властивості металів.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Хімічні властивості металів.
232 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Лужні елементи. Натрій та Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію та Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива.
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію
Накопичувальний бал 2тр.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Алюміній. Алюміній оксид та алюміній гідроксид, їхня амфотерність. Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Ферум. Ферум(II) оксид та ферум(III) оксид, відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму.
273 триместр
квітень(B) №27
Лек.27Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Поняття про сплави.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Виробництво чавуну і сталі. Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Корозія металів, захист від корозії.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Практична робота №2. Розв`язування експериментальних задач.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Розрахункові задачі: Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Узагальнення і повторення теми "Метали".
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Тематична атестація№3.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
333 триместр
травень(B) №33
Лек.33Охорона навколишнього середовища під час виробництва і застосування металів.
343 триместр
травень(A) №34
Лек.34Значення неорганічних сполук у природі, техніці та житті. Повторення.
353 триместр
травень(B) №35
Лек.35Повторення
Накопичувальний бал 3тр.