Навчальна програма, предмет хімія, 11 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Повторення основних відомостей про органічні сполуки. Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук. Тема 1. Теорія будови органічних сполук О. Бутлерова.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема 2. Вуглеводні. Класифікація вуглеводнів. Структурна і просторова ізомерія.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Алкани. Фізичні властивості алканів. Хімічні властивості алканів. Добування, застосування алканів.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Поняття про циклоалкани. Практична робота №1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Алкени. Ізомерія алкенів, номенклатура. Хімічні властивості алкенів. Добування, застосування алкенів.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Алкіни. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів. Хімічні властивості. Добування, застосування алкінів.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Розв`язування розрахункових задач.
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Узагальнення і повторення теми "Алкани. Алкени. Алкіни."
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Аудиторна контрольна робота №1.
Аудторная контрольна робота
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Бензен як представник ароматичних вуглеводнів. Хімічні властивості бензену. Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Тема 4. Оксигеновмісні сполуки. Спирти. Насичені одноатомні спирти. Хімічні властивості спиртів.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Етиленгліколь, гліцерол. Добування та застосування спиртів.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Фенол, його склад, будова. Хімічні властивості. Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Альдегіди. Ізомерія, номенклатура. Фізичні та хімічні властивості альдегідів. Застосування метаналю й етаналю.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Карбонові кислоти. Фізичні та хімічні властивості. Добування і застосування карбонових кислот. Практична робота №2. Властивості етанової кислоти.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Естери. Реакція етерифікації. Склад, хімічна будова естерів.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Жири, їх склад, хімічна будова. Біологічна роль жирів. Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Узагальнення і повторення теми "Оксигеновмісні сполуки." Розв`язування розрахункових задач.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Аудиторна контрольна робота №2.
Поточне оцінювання
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Вуглеводи. Глюкоза. Хімічні властивості глюкози. Сахароза, її склад, будова, хімічні властивості.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Крохмаль. Будова крохмалю, хімічні властивості. Целюлоза. Будова целюлози, її хімічні властивості.
232 триместр
лютий(B) №23
Лек.23Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів.
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Практична робота №3. Розв`язування експериментальних задач.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Тема 5. Нітрогенвмісні сполуки. Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості. Анілін, його склад, хімічні властивості.
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Амінокислоти. Особливості хімічних властивостей амінокислот.
273 триместр
квітень(B) №27
Лек.27Білки як високомолекулярні сполуки. Властивості білків. Поняття про біотехнологію.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі. Синтетичні каучуки. Синтетичні волокна
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин.
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Тема 7. Роль хімії в житті суспільства.Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології. Роль хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем. Найважливіші хімічні виробництва в Україні.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Аудиторна контрольна робота №3.