Навчальна програма, предмет хімія, 11 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Повторення- класи неорганічних сполук.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Повторення- хімічні властивості класів неорганічних сполук
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4 Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Cтупені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.
51 триместр
вересень(A) №5
Лек.5Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема 3. Хімічні реакції Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Гідроліз солей, складання рівняння реакцій гідролізу солей
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості. Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Явище адсорбції.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Кислоти. Кислотні дощі.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Розрахункові задачі 1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Розрахункові задачі 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Розв`язок завдань
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21
Аудиторна контрольна робота
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.
232 триместр
лютий(B) №23
Лек.23Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.
Поточне оцінювання
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Поняття про жорсткість води та способи її усунення.
273 триместр
березень(B) №27
Лек.27Сучасні силікатні матеріали.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28 Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Якісні реакції на деякі йони. Практичні роботи 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Біологічне значення металічних і неметалічних елементів. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Аудиторна контрольна робота №3
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Тема 5. Хімія і прогрес людства Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.