Навчальна програма, предмет алгебра, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1 Раціональні вирази.
21 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Раціональні вирази.
31 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Квадратні корені.
41 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Квадратні корені. Дійсні числа.
51 триместр
вересень(B) №2
Лек.3Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них. Теорема Вієта.
61 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до них.Теорема Вієта.
71 триместр
вересень(A) №3
Лек.4Ірраціональні вирази.
81 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Аудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота
91 триместр
вересень(B) №4
Лек.5Нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною.
101 триместр
вересень(B) №4
Лек.6Функції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
111 триместр
жовтень(A) №5
Пр.5Функції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції. Використання властивостей функції для розв’язання рівнянь та нерівностей.
121 триместр
жовтень(A) №5
Лек.7Функції: парність, непарність, зростання та спадання. Нулі та проміжки знакосталості функції. Найбільше та найменше значення функції.
131 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Перетворення графіків функцій.
141 триместр
жовтень(B) №6
Лек.8Перетворення графіків функцій.
151 триместр
жовтень(B) №6
Лек.9Перетворення графіків функцій.
161 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Квадратична функція, її графік та властивості.
171 триместр
жовтень(A) №7
Лек.10Квадратична функція, її графік та властивості.
181 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Аудиторна контрольна робота №2
Аудиторна контрольна робота
191 триместр
жовтень(B) №8
Лек.11Квадратична функція, її графік та властивості.
201 триместр
жовтень(B) №8
Лек.12Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною.
211 триместр
листопад(A) №9
Пр.9Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів.
221 триместр
листопад(A) №9
Лек.13Метод інтервалів.
231 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Задачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами.
241 триместр
листопад(B) №10
Лек.14Метод інтервалів.
251 триместр
листопад(B) №10
Лек.15Задачі на дослідження властивостей квадратного тричлена з параметрами.
261 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Узагальнення і систематизація матеріалу з теми "Квадратична функція".
271 триместр
листопад(A) №11
Лек.16Графічні прийоми розв’язування задач з параметрами.
282 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Корені многочлена. Теорема Безу. Ціле раціональне рівняння.
292 триместр
листопад(B) №12
Лек.17Основи теорії многочленів. Ділення многочленів.
302 триместр
листопад(B) №12
Лек.18Корені многочлена. Теорема Безу. Ціле раціональне рівняння.
312 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Цілі раціональні рівняння. Схема Горнера.
322 триместр
грудень(A) №13
Лек.19Цілі раціональні рівняння. Схема Горнера.
332 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Аудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота
342 триместр
грудень(B) №14
Лек.20Способи розв’язування рівнянь вищих степенів.
352 триместр
грудень(B) №14
Лек.21Способи розв’язування рівнянь вищих степенів.
362 триместр
грудень(A) №15
Пр.15Рівняння з двома змінними та його графік.
372 триместр
грудень(A) №15
Лек.22Рівняння з двома змінними та його графік.
382 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Розв’язування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки.
392 триместр
грудень(B) №16
Лек.23Графічні методи розв’язання систем рівнянь з двома змінними.
402 триместр
грудень(B) №16
Лек.24Розв’язування систем рівнянь з двома змінними методом підстановки.
412 триместр
січень(A) №17
Пр.17Розв’язування систем рівнянь методом додавання та множення.
422 триместр
січень(A) №17
Лек.25Розв’язування систем рівнянь методом додавання та множення.
432 триместр
січень(B) №18
Пр.18Застосування різних методів розв’язування систем рівнянь з двома змінними.
442 триместр
січень(B) №18
Лек.26Застосування різних методів розв’язування систем рівнянь з двома змінними.
452 триместр
січень(B) №18
Лек.27Застосування різних методів розв’язування систем рівнянь з двома змінними.
462 триместр
січень(A) №19
Пр.19Аудиторна контрольна робота №4
Аудиторна контрольна робота
472 триместр
січень(A) №19
Лек.28Нерівності з двома змінними.
482 триместр
лютий(B) №20
Пр.20Геометрична інтерпретація розв’язків систем нерівностей з двома змінними. Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей.
492 триместр
лютий(B) №20
Лек.29Системи нерівностей з двома змінними.
502 триместр
лютий(B) №20
Лек.30Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь і систем нерівностей.
512 триместр
лютий(A) №21
Пр.21Основні методи доведення нерівностей.
522 триместр
лютий(A) №21
Лек.31Основні методи доведення нерівностей.
532 триместр
лютий(B) №22
Пр.22Доведення нерівностей.
542 триместр
лютий(B) №22
Лек.32Нерівності між середніми величинами. Нерівність Коші – Буняковського.
552 триместр
лютий(B) №22
Лек.33Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки.
56 триместр
() №23
Пр.23Директорська контрольна робота
57 триместр
() №23
Лек.34Відсоткові розрахунки. Формула складених відсотків.
582 триместр
березень(B) №24
Пр.24Основні правила комбінаторики. Розміщення, сполуки та перестановки.
Підсумкове оцінювання
592 триместр
березень(B) №24
Лек.35Метод математичної індукції та його застосування.
602 триместр
березень(B) №24
Лек.36Основні правила комбінаторики. Розміщення, сполуки та перестановки.
612 триместр
березень(A) №25
Пр.25Застосування основних формул комбінаторики до розв’язування задач. Розв’язування комбінаторних задач.
622 триместр
березень(A) №25
Лек.37Комбінаторні правила додавання та множення.
632 триместр
березень(B) №26
Пр.26Частота та ймовірність випадкової події.
642 триместр
березень(B) №26
Лек.38Застосування основних формул комбінаторики до розв’язування задач. Розв’язування комбінаторних задач.
652 триместр
березень(B) №26
Лек.39Частота та ймовірність випадкової події. Класичне означення ймовірності.
662 триместр
квітень(A) №27
Пр.27Аудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота
672 триместр
квітень(A) №27
Лек.40Обчислення ймовірності за допомогою формул комбінаторики.
682 триместр
квітень(B) №28
Пр.28Числові послідовності. Способи завдання числових послідовностей.
692 триместр
квітень(B) №28
Лек.41Початкові відомості про статистику. Значення статистичних вимірювань. Частота, мода та медіана статистичної вибірки.
702 триместр
квітень(B) №28
Лек.42Числові послідовності. Способи завдання числових послідовностей.
712 триместр
квітень(A) №29
Пр.29Арифметична прогресія та її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії.
722 триместр
квітень(A) №29
Лек.43Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії.
732 триместр
квітень(B) №30
Пр.30Геометрична прогресія та її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії. Формула суми n-перших членів геометричної прогресії.
742 триместр
квітень(B) №30
Лек.44Формула суми n-перших членів арифметичної прогресії.
752 триместр
квітень(B) №30
Лек.45Геометрична прогресія та її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії.
762 триместр
травень(A) №31
Пр.31Аудиторна контрольна робота №6
Аудиторна контрольна робота
772 триместр
травень(A) №31
Лек.46Формула суми n-перших членів геометричної прогресії.
782 триместр
травень(B) №32
Пр.32Розв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресії.
792 триместр
травень(B) №32
Лек.47Уявлення про границю послідовності .Сума нескінченної геометричної прогресії.
802 триместр
травень(B) №32
Лек.48Розв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресії.
812 триместр
травень(A) №33
Пр.33Розв’язування екзаменаційного матеріалу з теми "Арифметична та геометрична прогресії".
822 триместр
травень(A) №33
Лек.49Розв’язування задач на арифметичну та геометричну прогресії.
832 триместр
травень(B) №34
Пр.34Розв’язування екзаменаційного матеріалу.
842 триместр
травень(B) №34
Лек.50Повторення та систематизація навчального матеріалу. Доведення нерівностей. Функції та їх властивості.
852 триместр
травень(B) №34
Лек.51Повторення та систематизація навчального матеріалу. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів. Елементи прикладної математики.
862 триместр
травень(A) №35
Розв’язування екзаменаційного матеріалу
872 триместр
травень(A) №35
Пр.35Повторення та систематизація навчального матеріалу
882 триместр
травень(A) №35
Лек.52Повторення та систематизація навчального матеріалу

Вхід до вашого аккаунту