Навчальна програма, предмет алгебра, 08 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Лінійне рівняння з однією змінною. Степінь з натуральним показником
21 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Лінійне рівняння з однією змінною. Цілі вирази. Степінь з натуральним показником
31 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Розкладання многочлена на множники. Лінійна функція та її графік
41 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Многочлени. Дії з многочленами. Формули скороченого множення. Розкладання многочлена на множники
51 триместр
вересень(B) №2
Лек.3Функція. Графік функції. Лінійна функція, її графік і властивості
61 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв`язування
71 триместр
вересень(A) №3
Лек.4Рівняння з двома змінними. Системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв`язування
81 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Аудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота
91 триместр
вересень(B) №4
Лек.5Множина та її елементи. Підмножина. Операції над множинами. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин
101 триместр
вересень(B) №4
Лек.6Нескінченні множини. Зліченні множини
111 триместр
жовтень(A) №5
Пр.5Скінченні та нескінченні множини. Зліченні множини
121 триместр
жовтень(A) №5
Лек.7Формули для розкладання на множини виразів виду an-bn і a2n 1 b2n 1, nєN
131 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Раціональні дроби. Основна властивість раціонального дробу
141 триместр
жовтень(B) №6
Лек.8Раціональні дроби. Основна властивість раціонального дробу
151 триместр
жовтень(B) №6
Лек.9Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками
161 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками
171 триместр
жовтень(A) №7
Лек.10Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками
181 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Аудиторна контрольна робота №2
Аудиторна контрольна робота
191 триместр
жовтень(B) №8
Лек.11Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня
201 триместр
жовтень(B) №8
Лек.12Тотожні перетворення раціональних виразів
211 триместр
листопад(A) №9
Пр.9Тотожні перетворення раціональних виразів
221 триместр
листопад(A) №9
Лек.13Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок.
231 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Розв’язування рівнянь
241 триместр
листопад(B) №10
Лек.14Раціональні рівняння
251 триместр
листопад(B) №10
Лек.15Раціональні рівняння з параметрами
261 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Раціональні рівняння. Раціональні рівняння з параметрами
271 триместр
листопад(A) №11
Лек.16Степінь з цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа
282 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Степінь з цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа
292 триместр
листопад(B) №12
Лек.17Властивості степеня з цілим показником
302 триместр
листопад(B) №12
Лек.18Функція у=k:x та її графік
312 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Функція у=k:x та її графік
322 триместр
грудень(A) №13
Лек.19Числові нерівності та їх властивості
332 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Аудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота
342 триместр
грудень(B) №14
Лек.20Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу
352 триместр
грудень(B) №14
Лек.21Нерівності з однією змінною. Числові проміжки
362 триместр
грудень(A) №15
Пр.15Числові нерівності та їх властивості. Оцінювання значення виразу. Розв’язування нерівностей. Розв’язування систем та сукупностей лінійних нерівностей з однією змінною.
372 триместр
грудень(A) №15
Лек.22Системи та сукупності лінійних нерівностей з однією змінною
382 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Розв’язування рівнянь і нерівностей, які містять знак модуля
392 триместр
грудень(B) №16
Лек.23Рівняння, які містять знак модуля
402 триместр
грудень(B) №16
Лек.24Нерівності, які містять знак модуля
412 триместр
січень(A) №17
Пр.17Функція у=х2 та її графік
422 триместр
січень(A) №17
Лек.25Функція у=х2 та її графік
432 триместр
січень(B) №18
Пр.18Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.
442 триместр
січень(B) №18
Лек.26Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.
452 триместр
січень(B) №18
Лек.27Множина дійсних чисел
462 триместр
січень(A) №19
Пр.19Аудиторна контрольна робота №4
Аудиторна контрольна робота
472 триместр
січень(A) №19
Лек.28Властивості арифметичного квадратного кореня
482 триместр
лютий(B) №20
Пр.20Властивості арифметичного квадратного кореня. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
492 триместр
лютий(B) №20
Лек.29Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
502 триместр
лютий(B) №20
Лек.30Функція у= та її графік
512 триместр
лютий(A) №21
Пр.21Функція у= та її графік
522 триместр
лютий(A) №21
Лек.31Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь
532 триместр
лютий(B) №22
Пр.22Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь
542 триместр
лютий(B) №22
Лек.32Формула коренів квадратного рівняння
552 триместр
лютий(B) №22
Лек.33Теорема Вієта
56 триместр
() №23
Пр.23Директорська контрольна робота
57 триместр
() №23
Лек.34Квадратний тричлен
582 триместр
березень(B) №24
Пр.24Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь
Підсумкове оцінювання
592 триместр
березень(B) №24
Лек.35Розв’язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта
602 триместр
березень(B) №24
Лек.36Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь
612 триместр
березень(A) №25
Пр.25Розв’язування рівнянь методом заміни змінної
622 триместр
березень(A) №25
Лек.37Розв’язування рівнянь методом заміни змінної
632 триместр
березень(B) №26
Пр.26Розв’язування задач за допомогою раціональних рівнянь
642 триместр
березень(B) №26
Лек.38Розв’язування рівнянь методом заміни змінної
652 триместр
березень(B) №26
Лек.39Розв’язування задач за допомогою раціональних рівнянь
662 триместр
квітень(A) №27
Пр.27Аудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота
672 триместр
квітень(A) №27
Лек.40Розв’язування задач за допомогою раціональних рівнянь
682 триместр
квітень(B) №28
Пр.28Розв’язування задач за допомогою раціональних рівнянь
692 триместр
квітень(B) №28
Лек.41Подільність націло та її властивості
702 триместр
квітень(B) №28
Лек.42Ділення з остачею. Конгруенції та їх властивості
712 триместр
квітень(A) №29
Пр.29Розв’язування задач за допомогою раціональних рівнянь
722 триместр
квітень(A) №29
Лек.43Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне двох натуральних чисел.
732 триместр
квітень(B) №30
Пр.30Подільність націло та її властивості. Ділення з остачею. Конгруенції та їх властивості
742 триместр
квітень(B) №30
Лек.44Взаємно прості числа
752 триместр
квітень(B) №30
Лек.45Ознаки подільності
762 триместр
травень(A) №31
Пр.31Аудиторна контрольна робота №6
Аудиторна контрольна робота
772 триместр
травень(A) №31
Лек.46Прості і складені числа
782 триместр
травень(B) №32
Пр.32Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне двох натуральних чисел.
792 триместр
травень(B) №32
Лек.47Ділення многочленів
802 триместр
травень(B) №32
Лек.48Корені многочлена. Теорема Безу
812 триместр
травень(A) №33
Пр.33Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу
822 триместр
травень(A) №33
Лек.49Ціле раціональне рівняння
832 триместр
травень(B) №34
Пр.34Розв’язування цілих раціональних рівнянь
842 триместр
травень(B) №34
Лек.50Повторення і систематизація навчального матеріалу
852 триместр
травень(B) №34
Лек.51Повторення і систематизація навчального матеріалу
862 триместр
травень(A) №35
Пр.35Повторення і систематизація навчального матеріалу
872 триместр
травень(A) №35
Лек.52Повторення і систематизація навчального матеріалу

Вхід до вашого аккаунту