Навчальна програма, предмет біологія, 08 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ.Корегуюче навчання Діагностика знань. Організм людини, як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини, їх будова. Тканини.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Органи. Фізіологічні, функціональні, регуляторні системи організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3ТЕМА 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого. Харчування та обмін речовин. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини.людини.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4ТЕМА 2. Травлення. Ферменті, їх функції. Огляд будови травної системи. Травні залози, їх функції.. Процес травлення.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Вітаміни, їх значення для життєдіяльності людини. Регуляція травлення. Харчові розлади та їх запобігання.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6ТЕМА 3. Дихання. Значення дихання. Система органів дихання. Будова та функції органів дихання. Газообмін у легенях і тканинах.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Дихальні рухи. ЖЄЛ. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Профілактика захворювань дихальної системи.
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ТЕМА:" Організм людини як біологічна система. Обмін речовин. Травлення. Дихання." ТЕМА 4. Транспорт речовин. Внутрішнє середовище організму.
Аудиторна контрольна робота
91 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1: "Мікроскопічна будова крові людини"
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10 Еритроцит, його будова та функції. Групи крові та переливання крові. Тромбоцити, їх функції. Зсідання крові.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Лейкоцити, їх функції. Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Імунізація. Алергія. СНІД.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Будова та функції кровоносних судин.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Рух крові, велике та мале кола кровообігу. Кровотечі, перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14ТЕМА 5. Виділення. Терморегуляція. Виділення - важливий етап обміну речовин. Будова і функції сечовидільної системи. Захворювання нирок та їх профілактика.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Захворювання шкіри та їх профілактика.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16ТЕМА 6. Опора та рух. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. З’єднання кісток.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Огляд будови скелета людини. Функції і будова скелетних м`язів.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Основні групи скелетних м`язів. Робота м`язів. Втома м`язів. Розвиток опорно - рухової системи з віком. Захворювання опорно - рухової системи та їх прфілактика. Перша допомого при ушкодженнях опорно - рухової системи
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ТЕМА: "Внутрішнє середовище організму. Кровообіг.. Виділення. Опора та рух". ТЕМА 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система, її структура та функції.
Аудиторна контрольна робота
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Спинний мозок, його будова та функції. Регуляція рухової активності людини.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Головний мозок, його будова. Відділи головного мозку, їх функції. Роль кори головного мозку в регуляції довільних рухів людини.
23 триместр
() №23
Лек.23Вегетативна нервова система, її будова та функції. Роль вегетативної нервової системи в роботі внутрішніх органів людини. Профілактика захворювань нервової системи.
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24ТЕМА 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система. Будова ока. Сприйняття світла, кольору, простору. Хвороби органіа зору та їх профілактика. Захист зору.
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Лек.25Слухова сенсорна система. Будова вуха. Сприйняття звуку. Захист слуху. Рівновага. Будова вестибулярного апарату. Хвороби органа слуху та їх прфілактика.
262 триместр
березень(B) №26
Лек.26Сенсорні системи смаку, нюху, дотику, температури, болю. Порушення роботи сенсорних систем.
272 триместр
квітень(A) №27
Лек.27КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ТЕМА: "Нервова система. Сенсорні системи" ТЕМА 9. Регуляція функцій організму. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція.
Аудиторна контрольна робота
282 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Гуморальна регуляція. Ендокринна система. Гормони. Вплив гормонів на процеси обміну в організмі людини.
292 триместр
квітень(A) №29
Лек.29 Залози внутрішньої та змішаної секреції, їх функції. Профілактика захворювань ендокринної системи.
302 триместр
квітень(B) №30
Лек.30ТЕМА 10. Розмноження та розвиток людини. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл. Вагітність.
312 триместр
травень(A) №31
Лек.31Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров’я.
322 триместр
травень(B) №32
Лек.32ТЕМА 11. Вища нервова діяльність. Поняття про вищу нервову діяльність. Темперамент і його типи. Умовні та безумовні рефлекси, їх характеристика. Інстинкти.
332 триместр
травень(A) №33
Лек.33 Основні процеси вищої нервової діяльності людини: збудження і гальмування, їх взаємодія. Сигнальні системи людини. Мова.
342 триместр
травень(B) №34
Лек.34 Навчання, види навчання. Пам’ять, види пам’яті. Мислення та свідомість.
352 триместр
травень(A) №35
Лек.35Біоритми людини. Сон, види сну. УЗАГАЛЬНЕННЯ. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.

Вхід до вашого аккаунту