Навчальна програма, предмет зарубіжна література, 08 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтв. Вільям Вордстворт (1770-1850) "До прекрасного" . Веди, Біблія, Коран як пам"ятки мистецтва. Веди як пам`ятка індоєвропейської міфології 2-1 тис. до н. е. Образи ведійської міфології. Космогонічні міфи ВЕД.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Людина та її світ у давніх літературах.Старий Заповіт( створення світу. Каїн і Авель.10 заповідей). Новий Заповіт (2-3 розділи за вибором вчителя)..Зв"язок Біблії з історією і міфологією. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів. Коран - головна книга ісламу. побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Людина та її світ у давніх літературах. Антична література - джерело європейських літератур.Оспівування людини та її світу як одна з провідних тем античної літератури. Міфи троянського циклу 92-3 за вибором вчителя)..Ключові образи циклу. Міфологічні символи.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Гомер "Одісея" Пригодницький, міфологічний, побутовий елементи "Одісеї". Звеличення людського розуму, винахідливості,допитливості. Образ Одісея: воїна, ватажка, батька,сина, чолвіка, мандрівника, патріота.Гомер. "Іліада", гуманістичеий пафос "Іліади" (огляд). "Іліада" - осуд війни та її жорстокості, співчуття людському горю, повага до людини, поетизація героїзму.
51 триместр
листопад(A) №9
Лек.5Давньогрецька поезія: Тіртей, Архілох, Сапфо, Анакреонт. Злиття в поезії особистих почуттів і переживань поета з реаліями життя,утвердження самоцінності людської особистості.Давньогрецька лірика: синтез поеії та музики.
Аудиторна контрольна робота
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Античний театр. Виникнення трагедії та комедії. Есхіл "Прометей закутий". Розповідь Прометея про його благодіянням людям.Античний театр. Софокл. "Антігона". Значення творчості античних драматургів для розвитку європейського театру.
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Література Давнього Риму. " Золота доба" давньоримської літератури.Публій Вергілій Марон "Енеїда". Квінт Горацій Флакк "До Мельпомени". Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі як провідні настанови поеми "Енеїда".Публій Овідій Назон "Метаморфози", "Чотири покоління людські". Міфологічна основ поеми Овідія "Метаморфози".
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8 Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на культуру доби Середньовіччя. Із кітайської лірики. Лі Бо "Входжу в річку...", "Печаль на яшмовому ганку..", вишуканість і тонкий ліриз поезії Лі Бо. Свіжість і несподіваність асоціації у віршах Лі Бо. Ду Фу. Провідні мотиви в його поезії.
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9Із персько-таджицької лірики . Омар Хайям. Увага до внутрішнього світу людини, найтонших відтінків її почуттів, оспівування жінки, кохання як зарактерні риси персько-таджицької середньовічної лірики.
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури. Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі. Бертьран де Борн "Люблю травневий світлий час...",Джауфре Рюдель, лірика вагантів. Втілення світосприйняття рицарства.
Поточне оцінювання
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Данте "Божественна комедія" - філософсько-художній синтез середньовічної культури. Бачення світу в поемі, її алегоричной зміст. Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження.
12 триместр
() №23
Лек.12Зльот людського духу в літературі Відродження. Загальна характеристика доби Відродження,її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Скарби культури Ренесансу. Франческо Петрарка - видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі,краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в "Книзі пісень..."
Підсумкове оцінювання
132 триместр
березень(A) №25
Лек.13Мігель де Сервантес Сааведра (1547 - 1616) "Дон Кіхот" 1 частина. Нелегка доля письменника. Роман "Дон Кіхот" - пародія на рицарські романи і трагікомічний епос іспанського життя. Особливості сюжету і композиції роману. "Донкіхотство". Широта філософському змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів.
142 триместр
квітень(A) №27
Лек.14Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості. Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Пнси. Дон Кіхот - вічний образ всесвітньої літератури.
152 триместр
квітень(A) №29
Лек.15Вільям Шеспір (1564 - 1616). Сонети 121, 130. Шекспір - геніальний англійський драматург і поет доби Відродження."Гамлет"- філософська проблематика твору.
162 триместр
травень(A) №31
Лек.16Трагедія "Ромео і Джульєтта" - взірець поетизації людини та краси її почуттів, оспівування кохання і дружби.
Аудиторна контрольна робота
172 триместр
травень(A) №33
Лек.17Підсумок. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.
Поточне оцінювання

Вхід до вашого аккаунту