Навчальна програма, предмет ІОТ, 08 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Інструктаж з охорони праці. Архітектура комп’ютера.

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера. Типова архітектура персонального комп’ютера. Призначення складових комп’ютера. Структурно-функціональна схема. Будова і алгоритм роботи ЕОМ за фон Нейманом. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Покоління електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Основні властивості і можливості ЕОМ різних поколінь.

21 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Процесор, його будова та призначення. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

Процесор, його будова та призначення. Функціональне призначення, основні складові частини та основні характеристики процесорів. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Властивості пам`яті. Відмінність між оперативним і постійним запам’ятовуючими пристроями. Відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями.

31 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Пристрої введення / виведення даних. Мультимедійне обладнання.

Пристрої введення / виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера. Призначення та основні властивості моніторів і відеоадаптерів; основні властивості принтерів; принцип дії накопичувачів на магнітних та оптичних дисках.

41 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Види сучасних комп’ютерів. Практична робота. Конфігурування комп’ютера під потребу.

Види сучасних комп’ютерів і їх застосування. Визначення значень властивостей комп’ютера. Практична робота. Конфігурування комп’ютера під потребу.

51 триместр
жовтень(A) №5
Пр.5
Аудиторна контрольна робота

Рекомендовано: Індивідуально-груповий проект - Пристрої комп`ютера. Реферат - Історія.

61 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Створення та опрацювання текстових документів. Форматування тексту.

Принципи та можливості опрацювання текстових даних.

Форматування символів, списків(нумеровані й марковані списки), колонок у текстовому документі. Недруковані знаки. 

Пошук та заміна фрагментів тексту.

Практична робота. Збереження файлів у різних форматах.

71 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Стильове оформлення документів.

Форматування з використанням стилів. Стильове оформлення абзаців. Рівні абзаців та їх зв’язок зі стилями. Створення нових стилів і їх використання в інших документах.

Практична робота. Використання стилів для оформлення текстових документів.

81 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Гіперпосилання, колонтитули в текстових документах.

Колонтитули, їх призначення. Посилання. Закладки та виноски. 

Практична робота. Використання колонтитулів, посилання, акладки та виносок. 

91 триместр
листопад(A) №9
Пр.9
Аудиторна контрольна робота

Системне програмне забезпечення.

101 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Складені текстові документи. Форматування таблиць.

 Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Вбудовані об`єкти: таблиці.

Практична робота. Створення текстового документа, що містить таблиці.

111 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Створення, редагування та форматування графічних об’єктів

Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Вбудовані об`єкти: зображення та їх форматування.

Практична робота. Створення текстового документа, зображення.

122 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.

 Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Вбудовані об`єкти: формули.

Практична робота. Створення текстового документа, що містить формули.

132 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Структура документа. Автоматизоване створення змісту. Спільна робота з документом.

Шаблон текстового документа. Структура документа. Розділи.  Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Призначення покажчика.

Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

142 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

152 триместр
грудень(A) №15
Пр.15
Аудиторна контрольна робота

Створення та опрацювання текстових документів.

162 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Створення та публікація веб-ресурсів

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.

172 триместр
січень(A) №17
Пр.17Інтернет-середовища для створення та публікації документів.

Практична робота. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

182 триместр
січень(B) №18
Пр.18Конструювання сайтів.

Класифікація й типи сайтів. Структура сайту. Зовнішна та внутрішня структура сайту. Єтапи створення сайтів.

192 триместр
січень(A) №19
Дизайн-макет і верстка сайта.
202 триместр
лютий(B) №20
Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів. Конструювання сайтів. 

Практична робота. Створення веб-сторінки за допомогою автоматизованих засобів

212 триместр
лютий(A) №21
Розміщення об`єктів різних типів на сторінках сайту.

Макети сайтів. Стильове оформлення сторінок. Елементи дизайну. 

222 триместр
лютий(B) №22

Аудиторна контрольна робота

Гіперпосилання і елементи керування в презентаціях. Призначення елементів управління в презентаціях. Керування показом презентації. Практична робота. Проектування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями. Використання вбудованих та зв’язаних об’єктів у презентації.

23 триместр
() №23
Поняття мови розмітки гіпертексту.
242 триместр
березень(B) №24
Ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці.

Створення сторінок, що мають текст та зображення. Формаиування тексту.

252 триместр
березень(A) №25
Гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках
262 триместр
березень(B) №26
Публікація та адміністрування сайту.
272 триместр
квітень(A) №27
Створення індивідуальрого проекту.
282 триместр
квітень(B) №28

Аудиторна контрольна робота

Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора.

292 триместр
квітень(A) №29
Поняття мультимедіа. Кодування аудіо- та відеоданих.

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми. Типи діаграм відповідно до мети їх застосування. Критерії визначення типу діаграми для відображення одного або кількох рядів даних. 

302 триместр
квітень(B) №30
Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Формати аудіо- та відеофайлів.

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо та відеоформатів. 

312 триместр
травень(A) №31
Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа

Створення та налаштування аудіо-, відео фрагментів.

322 триместр
травень(B) №32

Аудиторна контрольна робота

Аналіз даних в середовищі табличного процесора

332 триместр
травень(A) №33
Побудова аудіо- та відеоряду. Практична робота. Створення відеокліпу.

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.
Практична робота. Створення відеокліпу.

342 триместр
травень(B) №34
Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

352 триместр
травень(A) №35
Сервіси для роботи з аудіо- й відеоданими та публікування їх в Інтернеті

Сервіси розміщення аудіо та відеофайлів в Інтернеті. Практична робота. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Вхід до вашого аккаунту