Навчальна програма, предмет хімія, 08 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1 Вступний інструктаж з ТБ під час занять з хімії. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу.Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складний речовини.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3 Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20.Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6 Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Періодичний закон Д.І. Менделєєва (Сучасне формулювання періодичного закону) Періодична система хімічних елементів, її структура
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома
91 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома. Значення періодичного закону.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Аудиторна контрольна робота з теми: " Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома"
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11 Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його утворення.Електронні формули молекул. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Йони. Йонний зв’язок, його утворення.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.Практичні роботи 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Молярна маса. Обчислення молярної маси речовини. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Закон Авогадро. Молярний об’єм газів.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19розв’язування розрахункових задач.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема 4. Основні класи неорганічних сполук Класифікація неорганічних сполук,Класифікація оксидів, їхні склад і номенклатура. фізичні властивості оксидів.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Класифікація кислот їхні склад і номенклатура. фізичні властивості кислот.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Класифікація основ їхні склад і номенклатура. фізичні властивості основ.
23 триместр
() №23
Лек.23Класифікація солей їхні склад і номенклатура. фізичні властивості солей.
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24Контрольна робота
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Лек.25 Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.
262 триместр
березень(B) №26
Лек.26Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
272 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.
282 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.
292 триместр
квітень(A) №29
Лек.29 Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).
302 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. П .Р-2 "Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук".
312 триместр
травень(A) №31
Лек.31 Розв’язування розрахункових задач за рівняннями хімічних реакцій, обчислення маси, кількісті речовини та об’єму газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції
322 триместр
травень(B) №32
Лек.32Аудиторна контрольна робота
332 триместр
травень(A) №33
Лек.33 Узагальнення знань
Аудиторна контрольна робота
342 триместр
травень(B) №34
Лек.34Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач.
352 триместр
травень(A) №35
Лек.35Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Вхід до вашого аккаунту