Навчальна програма, предмет географія, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1 Населення України та світу. Кількість населення. Природний рух населення та світу.(П.48)
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Демографічні процеси. Механічний рух населення. Практична робота 1(а) "Обчислення показників природного і механічного руху"(П.48)
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Статево-віковий склад населення. Практична робота 1(б) "Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу"(П. 48-49-50)
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Розселення. Населені пункти. (П. 51-52) Урбанізація. (П.53-54)
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Етнічний та національний склад населення. (П.55-56) Релігійний склад населення.(П.57)
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Зайнятість населення в Україні та світі. (П.58-59) Тестування 1. "Населення України та світу"
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Вступ. Україна і світове господарство. Національна економіка. Економічний розвиток і структура економіки країни. (П.1-2)
Аудиторна контрольна робота
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Секторальна модель економіки країни. Практична робота 2 "Аналіз секторальної моделі економіки" Форми суспільної організації виробництва. Чинники розміщення виробництва. (П.3-4-5)
91 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Світове господарство. Міжнародний поділ праці. Типи економічних систем. Типи країн. Просторова структура світового господарства. (П.6-7-8-9)
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Практична робота 3 "Позначення на контурній карті країн "Великої двадцятки" G-20" Сучасні тенденції розвитку світового господарства. (П.10)
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Транснаціональні корпорації. Тестування 2 "Національна економіка та світове господарство"
Поточне оцінювання
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Первинний сектор господарства. Сільське господарство України. Рослинництво. Тваринництво.(П.14-15)
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13 Сільське господарство світу. (П.11-12-13) Практична робота 4 "Визначення основних технічних культур, що вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах"
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14 Лісове господарство України. Лісове господарство світу. (П.16)
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Видобувна промисловість України. (П.17-18) Практична робота 5 "Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам`яного вугілля, нафти й природного газу"
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Видобувна промисловість світу. Ресурсозабезпеченість. (П.19-20) Тестування 3 "Первинний сектор господарства"
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Вторинний сектор господарства. Виробництво та постачання електроенергії. (П.21)
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Електороенергетика світу та України. (П.22) Практична робота 6 "Позначення на контурній карті найбільших електростанцій України. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії"
Аудиторна контрольна робота
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19 Металургійне виробництво світу. Чорна та кольорова металургія світу та України. (П.23-24-25)
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Металургійне виробництво в Україні. (П.25) Практична робота 7 "Позначення на контурній карті сировинної бази основних центрів металургії України"
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу, будівельних матеріалів. (П.26-27)
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тестування 4 "Вторинний сектор господарства" (Частина 1) Виробництво машин та устаткування. Машинобудування світу. (П.28-29-30)
23 триместр
() №23
Лек.23Машинобудування в Україні. (П.30) Практична робота 8 "Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів"
Поточне оцінювання
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24Директорська контрольна робота
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Лек.25Виробництво тканин, одягу, взуття. Народні промисли в Україні. (п.31)
262 триместр
березень(B) №26
Лек.26 Виробництво харчових продуктів, напоїв. (П.32-33) Тестування 5 "Вторинний сектор господарства" (Частина 2)
272 триместр
квітень(A) №27
Лек.27 Третинний сектор господарства Транспорт як вид економічної діяльності. (П.34-35)
282 триместр
квітень(B) №28
Лек.28 Транспорт України. (П.36) Географія світового транспорту.
292 триместр
квітень(A) №29
Лек.29 Торгівля.Туризм. ( П.37-38-39-40)
302 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров`я. (П.41)
Аудиторна контрольна робота
312 триместр
травень(A) №31
Лек.31Фінансові послуги. Компютерне програмування. Аутсорсинг. (П.42-43)
322 триместр
травень(B) №32
Лек.32Глобальні проблеми людства Політичні та демографічні проблеми людства. Економічні та продовольчі проблеми людства. П.44-45)
332 триместр
травень(A) №33
Лек.33 Екологічні проблеми людства. (П.46-47) Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття.
342 триместр
травень(B) №34
Лек.34Тестування 6 "Третинний сектор господарства. Глобальні проблеми людства"
352 триместр
травень(A) №35
Лек.35 Повторення вивченого матеріалу.

Вхід до вашого аккаунту