Навчальна програма, предмет географія, 11 клас

нова 2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Корегуюче навчання. Діагностика знань. Вступ."Топографія та Картографія"
21 триместр
вересень(A) №3
Топографія. Практична №1 "Визначення на топографічній карті георафічних і прямокутних координат, азимутів, висот точок, падіння річки" Практична №2 "Читання схеми руху транспорту"
31 триместр
жовтень(A) №5
Картографія. Практична №3 "Визначення за градусною сіткою координат точок, азимутів, відстаней між точками на різних географічних картах"
41 триместр
жовтень(A) №7
Узагальнення знань з теми.
Аудиторна контрольна робота
51 триместр
листопад(A) №9
"Загальні закономірності географічної оболонки" Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети. Географічна оболонка Землі.
61 триместр
листопад(A) №11
Геологічне середовище людства. Практична робота №4 "Встановлення за картами зв`язків між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням промислових виробництв"
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Атмосфера та системи Землі. Практична робота №5 "Визначення середніх температур і амплітуди їх коливань. Аналіз рози вітрів"
82 триместр
грудень(A) №15
Гідросфера та системи Землі. Практична робота №6 "Складання та аналіз схеми системи поверхневих течій у Світовому океані"
92 триместр
січень(A) №17
Біосфера та системи Землі.Географічний простір.
102 триместр
січень(A) №19
"Загальні суспільно-географічні закономірності світу
Аудиторна контрольна робота
112 триместр
лютий(A) №21
Демографічні процеси у світосистемі. Практична робота №7 "Обчислення показників народжуванності, смертності, природного та механічного руху населення"
12 триместр
() №23
Глобальна економіка. Політична географія та геополітика.
Поточне оцінювання
132 триместр
березень(A) №25
Глобальні ланцюги доданої вартості. Практична робота №8 "Позначення на контурній карті глобальних ланцюгів доданої вартості виробництва алюмінію" .
142 триместр
квітень(A) №27
"Суспільна географія України" Українська держава. Населення України Практична робота №9 "Аналіз картосхем народжуванності, смертності, природного приросту, урбанізації в Україні"
152 триместр
квітень(A) №29
Економіка України.
162 триместр
травень(A) №31
Економіка України в міжнародному поділі праці.
Аудиторна контрольна робота
172 триместр
травень(A) №33
Економіка України в міжнародному поділі праці. Практична робота №10 "Аналіз секторальної структури економіки України"
182 триместр
травень(B) №34
Узагальнення знань.

Вхід до вашого аккаунту