Навчальна програма, предмет інформатика, 10 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Повторення. Рядковий тип даних. Бібліотека String. Стандартні функції. Фрагменти.

Рядковий тип даних. Введення рядків. Операції конкатенацїї, відношення. Бібліотека String. Стандартні функції: довжина рядка, пошук, підрядок, вставка, видалення, порожній рядок.

 

21 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Алгоритми опрацювання рядкових величин. Слова. Алгоритми опрацювання тексту.

Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

31 триместр
вересень(B) №2
Пр.3Лінійні структури даних. Масиви. Повторення.

Лінійні структури даних. Масиви. Повторення. Алгоритми пошуку. MAX, MIN, за умовою. Впорядкування масивів за умовою. 

41 триместр
вересень(A) №3
Пр.4Алгоритми вставки, видалення. Циклічний зсув.

Зсув елементів вправо. Зсув елементів вліво. Всиавка, видалення елементів.

51 триместр
вересень(B) №4
Пр.5Прямі методи сортування.

 Використання прямих методів сортування: вибором (мах, мін), обміном (бульбашковий).

61 триместр
вересень(B) №4
Пр.6Розв`язування компететнісних задач.
71 триместр
жовтень(A) №5
Пр.7
Аудиторна контрольна робота

Алгоритми сортування: Бульбашковий, за Вибором. Циклічний зсув.

 

81 триместр
жовтень(B) №6
Пр.8Лінійний та бінарний пошук.

Лінійний пошук. Пошук елементів у відсортуваному масиві. Алгоритм бінарного пошуку.

 

91 триместр
жовтень(B) №6
Пр.9Розв`язування компететнісних задач.
101 триместр
жовтень(A) №7
Пр.10Методи сортування масивів.

Удосконалені методи сортування масивів, швидке сортування. 

Сортування вставками, бінарними вставками. 

111 триместр
жовтень(B) №8
Пр.11Удосконалені методи сортування масивів.

Удосконалені методи сортування масивів, швидке сортування. 

Сортування підрахунком, сортування злиттям. 

121 триместр
жовтень(B) №8
Пр.12Розв`язування компетенисних задач.

Розв`язування практичних задач. Використання методів сортування.

 

131 триместр
листопад(A) №9
Пр.13
Аудиторна контрольна робота
141 триместр
листопад(B) №10
Пр.14Вказівники. Посилання. Динамічні масиви.

Поняття вказівника, посилання. Використання. Розіменування вказівника.  Вказівники для роботи з лінійними структурами даних(масиви). 

 

151 триместр
листопад(B) №10
Пр.15Двовимірні динамічні масиви.

Лінійні структури даних.

161 триместр
листопад(A) №11
Пр.16Клас Vektor. Методи класу Vektor.

Клас Vektor. Переваги, недоліки. Створення вектору, управління елементами. Методи: push_back(), pop_back(), clear(), empty(), insert(), erase(), size()? max_size(), доступа - [ ], at, front, back.

 

172 триместр
листопад(B) №12
Пр.17Впорядковані структури даних. Множина (Set).

Set, multiset: застосування, створення; виелементи - дадавання, видалення, пошук, вказівники.

182 триместр
листопад(B) №12
Пр.18Класифікація структур даних: список, словник, стек, черга. Поняття хеш-таблиці.

Класифікація структур даних:
список, словник, стек, черга, хеш-таблиця. Основні поняття. Характеристики та відмінності структур. Методи опрацювання структур: додавання, вилучення та пошук елементів.
Застосування на практиці різних структур даних.

192 триместр
грудень(A) №13
Пр.19Складені структури. Структури даних struct.

Складені типи даних. Основні поняття: структури, поле, екземпляр структури(об’єкту). Опис структури, опис об’єкту, ініціалізація та визначення полів. Розв’язування задач. 

202 триместр
грудень(B) №14
Пр.20Використання структур при розв`язуванні компетентнісних задач.

Розв`язування компетенисних задач.

212 триместр
грудень(B) №14
Пр.21Масиви структур даних.

Структури даних.  Масиви об’єктів. Створення простих баз даних. Формування запитів до бази даних. 

222 триместр
грудень(A) №15
Пр.22
Аудиторна контрольна робота
232 триместр
грудень(B) №16
Пр.23Основні поняття теорії чисел.

Форми запису чисел. Експоненціальна форма запису. Порівняння дійсних чисел. Поняття похибки.

242 триместр
грудень(B) №16
Пр.24Наближене обчислення функцій та коренів функцій

Урок-дослідження. Розв`зування задач обчислення sinx, cosx та ін.

252 триместр
січень(A) №17
Пр.25Алгоритми роботи з великими числами.

Особливості обчислення великих чисел.

262 триместр
січень(B) №18
Пр.26Факторизація чисел.

Прості і складені числа. Алгоритми розкладання на прості множники.

272 триместр
січень(B) №18
Пр.27Алгоритми роботи з простими числами.

Роз`вязування задач. Методи опртимізації.

282 триместр
січень(A) №19
Пр.28Алгоритми ділимості чисел

Роз`вязування задач. Методи опртимізації.

292 триместр
лютий(B) №20
Пр.29
Аудиторна контрольна робота
302 триместр
лютий(B) №20
Пр.30Елементи комбінаторики

Основні поняття й правила комбінвторики. 

Формули. Приклади розв`зування задач

312 триместр
лютий(A) №21
Пр.31Комбінаторні алгоритми

Методи розв`язку: средствами комбинаторных формул, методом полного  (рекурсвя), динамічним програмуванням(розглядається пізніше).

322 триместр
лютий(B) №22
Пр.32Розв`язування компететнісних задач.
Аудиторна контрольна робота

Основні поняття теорії ймовірності. Масові випадкові події, тійкість та частота їх посяви. Ймовірність події.

332 триместр
лютий(B) №22
Пр.33Розв`язування компететнісних задач.

базові геометричні об’єкти: точка, відрізок, пряма, вектор, многокутник, коло. Приклади геометричних задач: пошук координат точки перетину двох прямих; перевірка приналежності точки відрізку; перевірка приналежності точки многокутнику; обчислення площі многокутника; побудова опуклої оболонки.

34 триместр
() №23
Пр.34
Підсумкове оцінювання

Обчислення координат векторного добутку двох векторів та його довжини.

352 триместр
березень(B) №24
Обчислення ймовірності подій.

Розв`язування компететнісних задач.

362 триместр
березень(B) №24
Пр.35Елементи теорії ймовірності

Аналіз та документація вимог проекту. Діаграми прецедентів. Моделювання процесів. Діаграми діяльностей і послідовностей. Проектування інтерфейсу користувача. Продуктовий дизайн. Розроблення прототипу та тестування. Оцінювання системи.

372 триместр
березень(A) №25
Основні поняття теорії графів.
382 триместр
березень(B) №26
Подання графів в комп’ютері. Матриця суміжності.
392 триместр
березень(B) №26
Алгоритми пошуку в графі.

Основні поняття теорії графів. Вершини, ребра, дуги. Орієнтовний граф. Зважений граф. Методи подання графів.

402 триместр
квітень(A) №27
Алгоритм пошуку в глибину та в ширину.

Матриця суміжності. список суміжних вершин. Практична робота. Отримання матриці суміжності.

412 триместр
квітень(B) №28
Розв`язування компетентнісних задач.
Аудиторна контрольна робота
422 триместр
квітень(B) №28
Алгоритми визначення найкоротшого шляху в графі.

Алгоритм изначення найкоротшого шляху в графі. Практичне значення алгоритму. Використання для зваженого і незваженого графу. Алгоритм Дейкстри. Математична модель алгоритму.

432 триместр
квітень(A) №29
Компютерна реалізація алгоритмів Дейкстри .
442 триместр
квітень(B) №30
Компютерна реалізація алгоритмів Флойда — Уоршелла.
452 триместр
квітень(B) №30
Методи динамічного програмування.
462 триместр
травень(A) №31
Розв`язування задач динамічного програмування.
472 триместр
травень(B) №32
Жадібні алгоритми.
482 триместр
травень(B) №32
Основи обчислювальної геометрії. Базові поняття.
Аудиторна контрольна робота
492 триместр
травень(A) №33
Алгоритми належності точці прямій.
502 триместр
травень(B) №34
Алгоритми з операціями над векторами.
512 триместр
травень(B) №34
Обчислення площі многокутника.
522 триместр
травень(A) №35
Підсумковий урок

Вхід до вашого аккаунту