Навчальна програма, предмет геометрія, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Теорема Піфагора. Співвідношення у прямокутному трикутнику
21 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Многокутники. Площі многокутників
31 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Вписані та описані многокутники
41 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Подібність трикутників
51 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Подібність трикутників. Розв’язувазання прямокутних трикутників
61 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Аудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота
71 триместр
жовтень(A) №5
Пр.5Синус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 градусів до 180 градусів
81 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Синус, косинус, тангенс і котангенс, як функції кута від 0 градусів до 180 градусів. Співвідношення між основними тригонометричними функціями
91 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Співвідношення між основними тригонометричними функціями
101 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Теорема косинусів
111 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Теорема косинусів
121 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Аудиторна контрольна робота №2
Аудиторна контрольна робота
131 триместр
листопад(A) №9
Пр.9Теорема синусів
141 триместр
листопад(A) №9
Лек.5Теорема синусів. Розв’язування трикутників
151 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Розв’язування трикутників
161 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Розв’язування задач на знаходження площі трикутника
171 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Формули для знаходження площі трикутника та чотирикутника
182 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Розв’язування задач на знаходження площі чотирикутника
192 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Правильні многокутники
202 триместр
грудень(A) №13
Лек.7 Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників
212 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Аудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота
222 триместр
грудень(A) №15
Пр.15Довжина кола. Довжина дуги кола
232 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Довжина кола та дуги кола. Площа круга та його частин
242 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Площа круга. Площі кругового сектора та сегмента
252 триместр
січень(A) №17
Пр.17Декартові координати на площині. Відстань між двома точками
262 триместр
січень(A) №17
Лек.9Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між точками із заданими координатами, поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка
272 триместр
січень(B) №18
Пр.18Декартові координати на площині. Поділ відрізка в заданому відношенні. Координати середини відрізка
282 триместр
січень(A) №19
Пр.19Аудиторна контрольна робота №4
Аудиторна контрольна робота
292 триместр
січень(A) №19
Лек.10Рівняння фігури. Загальне рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Умови паралельності та перпендикулярності прямих
302 триместр
лютий(B) №20
Пр.20Рівняння прямої
312 триместр
лютий(A) №21
Пр.21Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Рівняння кола
322 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Рівняння кола. Взаємне розміщення прямої та кола. Метод координат
332 триместр
лютий(B) №22
Пр.22Взаємне розміщення прямої та кола. Метод координат
34 триместр
() №23
Пр.23Директорська контрольна робота
35 триместр
() №23
Лек.12Скалярні та векторні величини. Поняття вектора. Рівні вектори. Протилежні вектори. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число
362 триместр
березень(B) №24
Пр.24Скалярні та векторні величини. Дії над векторами
Підсумкове оцінювання
372 триместр
березень(A) №25
Пр.25Колінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами
382 триместр
березень(A) №25
Лек.13Колінеарні вектори. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами. Скалярний добуток векторів
392 триместр
березень(B) №26
Пр.26Скалярний добуток векторів
402 триместр
квітень(A) №27
Пр.27Аудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота
412 триместр
квітень(A) №27
Лек.14Поняття про перетворення фігури. Рух, переміщення фігури та його властивості. Рівність фігур. Композиція рухів. Паралельне перенесення. Симетрія відносно точки, відносно прямої
422 триместр
квітень(B) №28
Пр.28Перетворення фігури. Рух та його властивості. Паралельне перенесення
432 триместр
квітень(A) №29
Пр.29Симетрія відносно точки, відносно прямої. Поворот
442 триместр
квітень(A) №29
Лек.15Поворот. Гомотетія та її властивості, перетворення подібності та його властивості.
452 триместр
квітень(B) №30
Пр.30Гомотетія та її властивості, подібність фігур. Відношення площ подібних фігур
462 триместр
травень(A) №31
Пр.31Аудиторна контрольна робота №6
Аудиторна контрольна робота
472 триместр
травень(A) №31
Лек.16Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини.
482 триместр
травень(B) №32
Пр.32Прямі та площини
492 триместр
травень(A) №33
Пр.33Пряма призма. Піраміда. Циліндр. Конус. Куля
502 триместр
травень(A) №33
Лек.17Пряма призма. Піраміда. Площі поверхонь, об’єми призм і пірамід. Циліндр. Конус. Куля. Площі поверхонь, об’єми циліндра, конуса та кулі
512 триместр
травень(B) №34
Пр.34Повторення та систематизація навчального матеріалу. Розв`язування задач ДПА
522 триместр
травень(A) №35
Пр.35Повторення та систематизація навчального матеріалу. Розв`язування задач ДПА

Вхід до вашого аккаунту