Навчальна програма, предмет фізика, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Фізика як наука. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання. Механіка. Математичний мінімум.
21 триместр
вересень(A) №1
Математичний мінімум. Дії з векторами. Проекції векторів. Триганометричні функції. Теореми Піфагора, сінусів та косінусів.
31 триместр
вересень(A) №1
Математичний мінімум. Дії з векторами. Зміна векторної величини (швидкості). Переміщення. Основне правило векторної алгебри.
41 триместр
вересень(B) №2
Застосування векторів в динамиці. Закони Ньютона, розв’язання задач. (горизонтальна поверхня, похила площина, зв’язані тіла, обертальна дія сили).
51 триместр
вересень(B) №2
Рівнодійна сил, розв’язання задач.
61 триместр
вересень(B) №2
Закони Ньютона, розв’язання задач. (горизонтальна поверхня, похила площина, зв’язані тіла, обертальна дія сили)Рівнодійна сил, розв’язання задач.
71 триместр
вересень(A) №3
Магнітні явища. Магнітне поле, його зображення та характеристики.

Короткий зміст: Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле, властивості силових ліній. Магнітне поле Землі. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля. Принцип суперпозиції. Магнітні властивості речовин, магнітна проникливість. Гіпотеза Ампера. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика. Закон Біо-Савара-Лапласа. Електромагніти. 

81 триместр
вересень(A) №3
Індукція магнітного поля. Принцип суперпозиції. Розв’язання задач. Лабораторна робота №1 Складання та випробування електромагніту.
91 триместр
вересень(A) №3
Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика. Закон Біо-Савара-Лапласа. Розв’язання задач.
101 триместр
вересень(B) №4
Магнітне поле. Сила Ампера.

Короткий зміст: Дія магнітного поля на провідник та рамку із струмом. Сила Ампера. Електродвигуни. Електровимірювальні прилади.

111 триместр
вересень(B) №4
Сила Ампера. Розв’язання задач.
121 триместр
вересень(B) №4
Сила Ампера. Розв’язання задач.
131 триместр
жовтень(A) №5
Сила Лоренца. Розв’язання задач.
141 триместр
жовтень(A) №5
Сила Лоренца. Розв’язання задач.
151 триместр
жовтень(A) №5
Рух заряджених частинок у магнітному полі. Сила Лоренца.

Короткий зміст: Сила Лоренца. Траєкторії руху частинок у магнітному полі та знаходження їх характеристик (радіус, період, та ін.)

161 триместр
жовтень(B) №6
Узагальнення теми «Магнітне поле». Аналіз домашньої контрольної роботи №1.
171 триместр
жовтень(B) №6
Навчальний проект «Магнітні матеріали та їх використання»
181 триместр
жовтень(B) №6
Аудторная контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
191 триместр
жовтень(A) №7
Явище електромагнітної індукції.

Короткий зміст: Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм. Магнітний потік. Закон Фарадея. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

201 триместр
жовтень(A) №7
Магнітний потік. Закон Фарадея. Розв’язання задач.
211 триместр
жовтень(A) №7
Магнітний потік. Закон Фарадея. Розв’язання задач.
221 триместр
жовтень(B) №8
Світлові явища. Закони геометричної оптики.

Короткий зміст: Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення. Тінь та напівтінь. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла. 

231 триместр
жовтень(B) №8
Відбивання світла. Розв’язання задач.
241 триместр
жовтень(B) №8
Заломлення світла . Розв’язання задач.
251 триместр
листопад(A) №9
Сферичні дзеркала. Лінзи.

Короткий зміст: Сферичні дзеркала та лінзи. Оптична сила й фокусна відстань. Формула тонкої лінзи та сферичного дзеркала. Отримання та побудова зображень за допомогою лінзи та дзеркала.

261 триместр
листопад(A) №9
Сферичні дзеркала та лінзи. Розв’язання задач.
271 триместр
листопад(A) №9
Сферичні дзеркала та лінзи. Розв’язання задач.
281 триместр
листопад(B) №10
Аналіз домашньої контрольної роботи №2
291 триместр
листопад(B) №10
Лінзи.
301 триместр
листопад(B) №10
Лінзи. Розв’язання задач.Аудторная контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
311 триместр
листопад(A) №11
Системи лінз.

Короткий зміст: Побудова зображень в системах лінз. Оптична сила та збільшення оптичної системи.

321 триместр
листопад(A) №11
Системи лінз. Розв’язання задач.
331 триместр
листопад(A) №11
Системи лінз. Розв’язання задач.
342 триместр
листопад(B) №12
Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

Короткий зміст: Будова ока, окуляри. Лупа, мікроскоп, телескоп.

352 триместр
листопад(B) №12
Лабораторна робота №2 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.», Лабораторна робота №3 «Дослідження заломлення світла». Лабораторна робота №4 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи».
362 триместр
листопад(B) №12
Око. Оптичні прилади. Розв’язання задач.
372 триместр
грудень(A) №13
Узагальнююче повторення з теми «Геометрична оптика»
382 триместр
грудень(A) №13
Геометрична оптика. Розв’язання задач.
392 триместр
грудень(A) №13
Геометрична оптика. Розв’язання задач.
402 триместр
грудень(B) №14
Механічні хвилі.

Короткий зміст: Виникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі та їх характеристики. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

412 триместр
грудень(B) №14
Механічні хвилі. Розв’язання задач.
422 триместр
грудень(B) №14
Механічні хвилі. Розв’язання задач.
432 триместр
грудень(A) №15
Електромагнітні хвилі.

Короткий зміст: Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій. Радіолокація. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль.

442 триместр
грудень(A) №15
Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
452 триместр
грудень(A) №15
Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
462 триместр
грудень(B) №16
Аналіз домашньої контрольної роботи №3
472 триместр
грудень(B) №16
Навчальний проект: Звуки в житті людини. Застосування інфра- та ультразвуків у техніці. Вібрації і шуми та їх вплив на живі організми. Електромагнітні хвилі в природі й техніці. Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.
482 триместр
грудень(B) №16
Аудторная контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
492 триместр
січень(A) №17
Дисперсія світла. Основи фотометрії.

Короткий зміст: Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори. Основні фотометричні величини (світловий потік, освітленість, сила світла, закон освітленості, принцип суперпозиції).

502 триместр
січень(A) №17
Основи фотометрії. Розв’язання задач.
512 триместр
січень(A) №17
Навчальний проект: Складання найпростішого оптичного приладу. Оптичні ілюзії.
522 триместр
січень(B) №18
Основи ядерної фізики. Властивості ядер.

Короткий зміст: Атом та ядро. Моделі ядра. Ядерні сили. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель Радіоактивність. Види випромінювань. Спостереження та реєстрація радіоактивного випромінювання. Ядерні перетворення. Активність радіоактивного розпаду. Дефект мас. Енергія зв’язку ядра.

532 триместр
січень(B) №18
Склад ядра та атому. Дефект мас. Енергія зв’язку ядра. Розв’язання задач.
542 триместр
січень(B) №18
Склад ядра та атому. Дефект мас. Енергія та питома енергія зв’язку ядра. Розв’язання задач.
552 триместр
січень(A) №19
Радіоактивний розпад. Реєстрація рад. частинок. Мас-спектрометри. Ядерні реакції, закони збереження зарядового та масового чисел.

Короткий зміст: Правіла зміщення. Закон радіоактивного розпаду. Активність розпаду. Реєстрація рад. частинок. Мас-спектрометри. Закони збереження зарядового та масового чисел.

562 триместр
січень(A) №19
Правіла зміщення. Закон радіоактивного розпаду. Розв’язання задач.
572 триместр
січень(A) №19
Реєстрація радіоактивних частинок. Мас-спектрометри. Закони збереження зарядового та масового чисел. Розв’язання задач.
582 триместр
лютий(B) №20
Енергетичний вихід ядерної реакції. Розв’язання задач.
592 триместр
лютий(B) №20
Закони збереження енергії та імпульсу в ядерних реакціях. Розв’язання задач.
602 триместр
лютий(B) №20
Енергетичний вихід ядерної реакції. Ядерний реактор.

Короткий зміст: Енергетичний вихід ядерної реакції. Закони збереження енергії та імпульсу в ядерних реакціях. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. 

612 триместр
лютий(A) №21
Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
622 триместр
лютий(A) №21
Ядерна фізика. Розв’язання задач.
632 триместр
лютий(A) №21
Аудторная контрольна робота
642 триместр
лютий(B) №22
Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір.
652 триместр
лютий(B) №22
ККД ядерного реактору. Розв’язання задач.
662 триместр
лютий(B) №22
Навчальний проект: ознайомлення із роботою побутового дозиметра. Складання радіаційної карти регіону. Радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування. Екологічні проблеми атомної енергетики. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Розв’язання задач.
67 триместр
() №23
Узагальнююче повторення до директорської атестації.
68 триместр
() №23
Директорська атестація
69 триместр
() №23
Аналіз директорської атестації.
Аудиторна контрольна робота
702 триместр
березень(B) №24
Екскурсія. Навчальний проект: Ознайомлення із роботою побутового дозиметра. Складання радіаційної карти регіону. Радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування. Екологічні проблеми атомної енергетики.

Короткий зміст: Прискорення, закони та графіки рівноприскореного руху.

712 триместр
березень(B) №24
Математичний мінімум. Дії з векторами. Проєцювання. Розв’язання задач.
Підсумкове оцінювання
722 триместр
березень(B) №24
Математичний мінімум. Теоремапіфагора, сінусів та косінусів. Розв’язання задач.
732 триместр
березень(A) №25
Основи класичної механіки: рух, система відліку, радіус вектор, координата, відносність, , переміщення, шлях, швидкість середня та миттєва, прискорення
742 триместр
березень(A) №25
Шлях та переміщення. Швидкість. Розв’язання задач.
752 триместр
березень(A) №25
Середня швидкість.Розв’язання задач.
762 триместр
березень(B) №26
Прямолінійний рівномірний рух, графіки руху та їх властивості. Рівноприскорений прямолінійний рух, графіки. Формули рівноприскореного руху. Координатний спосіб задання положення та опису руху тіл.
772 триместр
березень(B) №26
Рівномірний рух. Графіки та їх аналіз. Розв’язання задач.
782 триместр
березень(B) №26
Розв’язання задач на рівноприскорений рух.
792 триместр
квітень(A) №27
Відносність руху. Закон додавання переміщень, швидкостей та прискорень.
802 триместр
квітень(A) №27
Розв’язання задач на рівноприскорений рух.
812 триместр
квітень(A) №27
Відносність руху. Розв’язання задач.
822 триместр
квітень(B) №28
Вільне падіння тіл: рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально, під кутом до горизонту.

Короткий зміст: Робота, енергія, механічна енергія (потенційна, кінетична, пружної деформації) та потужність. Закони зміни та збереження механічної енергії.

832 триместр
квітень(B) №28
Вільне падіння. Розв’язання задач.
842 триместр
квітень(B) №28
Вільне падіння. Розв’язання задач.
852 триместр
квітень(A) №29
Узагальнююче повторення з теми «кінематика прямолінійного руху» Аналіз домашньої контрольної роботи.
862 триместр
квітень(A) №29
Аналіз ДКР №5
872 триместр
квітень(A) №29
Аудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота
882 триместр
квітень(B) №30
Розв’язання комплексних задач з кінематики.
892 триместр
квітень(B) №30
Вільне падіння. Розв’язання задач. Фізичний практикум №1.
902 триместр
квітень(B) №30
Вільне падіння. Розв’язання задач. Фізичний практикум №2.
912 триместр
травень(A) №31
Кінематика рівномірного та рівноприскореного руху по колу.
922 триместр
травень(A) №31
Кінематика руху по колу. Розв’язання задач.
932 триместр
травень(A) №31
Кінематика руху по колу. Розв’язання задач. Фізичний практикум №3.
942 триместр
травень(B) №32
Кінематика руху по колу. Розв’язання задач
952 триместр
травень(B) №32
Кінематика руху по колу. Динаміка. Закони Ньютона. Розв’язання задач. Фізичний практикум №4.
962 триместр
травень(B) №32
Робота, потужність. Закони збереження. Розв’язання задач.
972 триместр
травень(A) №33
Робота, потужність, енергія. Закони збереження. Коливання.
982 триместр
травень(A) №33
Аналіз домашньої к.р. №6 Фізичний практикум №5.
992 триместр
травень(A) №33
Аудиторна контрольна робота №6
Аудиторна контрольна робота
1002 триместр
травень(B) №34
Фізика та екологія. Еволюція фіз.картини світу.
1012 триместр
травень(B) №34
Розв’язання задач. Фізичний практикум №6, №7.
1022 триместр
травень(A) №35
Розв’язання задач. Фізичний практикум 8,9.Навчальний проект. Людина і всесвіт. Фізика в житті сучасної людини. Сучасний стан фізичних досліджень. Україна – космічна держава.
1032 триместр
травень(A) №35
Резерв.
1042 триместр
травень(A) №35
Резерв.

Вхід до вашого аккаунту