Навчальна програма, предмет інформатика, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Базові структури алгоритмів та їх реалізація. Складені структури базових конструкцій алгоритмів. Повторення.

Логічні виразип, розгалуження, множинний вибір.

21 триместр
вересень(B) №2
Технологія програмування. Структурно-модульний підхід в програмуванні.

Програма, як сукупність функций. Ієрархія проекта. Проектування апрграм.

31 триместр
вересень(A) №3
Функціїї користувача. Призначення та застосування.

Стандартні функції. Функціїї користувача. Призначення та застосування. Структура функції: заголовок, тілофункції. Параметри, та їх признаяення. Виклик фцнкції та повернення.Функції без параметров.

41 триместр
вересень(B) №4
Передавання даних. Параметри.

Функціі з параметрами. Призначення та використання параметрів. Поняття глобальних та локальних об`єктів(змінних). Приклади використання функцій з параметрами. Орис, виклик.

51 триместр
жовтень(A) №5

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_1. Використання текстових файлів для введення та виведення інформації.Форматне виведення даних.

61 триместр
жовтень(B) №6
Рекурсивні функції.

Поняття рекурсії, глибіна рекурсії, умова припинення рекурсії.

71 триместр
жовтень(A) №7
Розвязування компетентнісних задач

Розвязування задач з використанням функцій, у т.ч. рекурсивних.

81 триместр
жовтень(B) №8
Розвязування компетентнісних задач.

Розвязування задач з використанням функцій, у т.ч. рекурсивних.

91 триместр
листопад(A) №9

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_2. Технологія програмування. Функціїї користувача

101 триместр
листопад(B) №10
Лінійні структури даних. Масиви. Одновимірні та двовимірні масиви.

Одновимірні масиви. Характристики масивів. Розташуванні в оперативної пам`яті. Масив-змінна, масив-константа. Опис масивів у програмі. Способи виведення масивів.Оператор for.

111 триместр
листопад(A) №11
Способи визначення елементів масивів.

Визначення масивів у програмі. Методи визначення елементів: введення з клавіатури (з текстового файлу), генератор випадкових чисел, за правилом.

122 триместр
листопад(B) №12
Кількісні характеристики масивів.

Сума, добуток, середнє, мах, мін.

 

132 триместр
грудень(A) №13
Пошук елементів в масиві. Пошук з визначенням кількості повторень.

Кфлькфсть елементів, що дорівнюють мах(мін), перший від`ємний(додатний), останній від`ємний(додатний). Оператор break.

142 триместр
грудень(B) №14
Розв’язування компетентнісних задач.
152 триместр
грудень(A) №15

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_3. Визначення масивів і обчислення кількісних характеристик.

162 триместр
грудень(B) №16
Особливості обробки двовимірних масивів.

 Розташуванні в оперативної пам`яті. Масив-змінна, масив-константа. Опис масивів у програмі. Способи виведення масивів.

Методи визначення елементів: введення з клавіатури (з текстового файлу), генератор випадкових чисел, за правилом.

172 триместр
січень(A) №17
Опрацювання елементів двовимірних масивів по рядках, стовпцях.

Окремий рядок, стовпець. Кожен рядок, стовпець.

182 триместр
січень(B) №18
Особливості обробки двовимірних масивів (по рядках, стовпцях).
192 триместр
січень(A) №19
Поєднання одновимірних і двовимірних масивів при розвязуванні задач.

Відповідність індексів під час спільної обробки одновимірних та двовимірних масивів, зокрема з різними типами даних.

202 триместр
лютий(B) №20
Квадратні матриці. Діагональні елементи.

Основні властивості елементів квадратної матриці. Опрацювання діагоналей та зон матриці вище і нижче діагоналей.

212 триместр
лютий(A) №21
Розв’язування компетентнісних задач.
222 триместр
лютий(B) №22

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_4. Структура даних Масиви.

23 триместр
() №23
Використання квадратних матриць при розвязуванні задач
242 триместр
березень(B) №24
Розв’язування компетентнісних задач. Узагальнення по масивах.
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Символьний тип даних. Стандартні функції опрацювання символьних величин.

Символьний тип даних. Практична робота. Розробка програм опрацювання символьних величин. Поняття символу. Кодування. ASCII-таблиця. Розміщення в пам’яті. Символьні константи та змінні. Опис та використання в програмі. Стандартні функції. 

262 триместр
березень(B) №26
Рядки символів як масиви символів

Практична робота. Розробка програм опрацювання рядків символів за допомогою масивів. Особливості.

272 триместр
квітень(A) №27
Розвязування задач з використанням масивів символів.
282 триместр
квітень(B) №28

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_5. Символьний тип даних.

292 триместр
квітень(A) №29
Рядковий тип даних. Особливості обробки рядків.

Рядковий тип даних. Введення рядків. Операції конкатенацїї, відношення. Бібліотека String. Стандартні функції: довжина рядка, пошук, підрядок, вставка, видалення, порожній рядок.

302 триместр
квітень(B) №30
Стандартні функції та методи бібліотеки String.

Бібліотека String. Стандартні функції: довжина рядка, пошук, підрядок, вставка, видалення, порожній рядок. Приклади задач.

312 триместр
травень(A) №31
Алгоритми опрацювання фрагментів рядка символів.

Опрацювання окремих символів рядка, сполучення символів, вставка, видалення. Перетворення рядків. Створення нових рядків.

322 триместр
травень(B) №32

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_6. Основні поняття рядкового типу даних.

332 триместр
травень(A) №33
Алгоритми опрацювання слів, як складових рядка символів.

Опрацювання слів с певними властивостями, Слова-паліндроми, Числа в тексті.

342 триместр
травень(B) №34
Алгоритми опрацювання тексту.

Сукупність слів. Сукупність рядків. Алгоритми опрацювання тексту. Кількість слів у реченні. Кількість речень у тексті.

352 триместр
травень(A) №35
Узагальнення. Складені типи даних

Вхід до вашого аккаунту