Навчальна програма, предмет алгебра, 11 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Обчислення похідних. Рівняння дотичної до графіка функції.
21 триместр
вересень(A) №1
Повторення:похідна функції, її геометричний зміст, правила диференціювання
31 триместр
вересень(A) №1
Рівняння дотичної до графіка функції
41 триместр
вересень(B) №2
Дослідження функції на монотонність, точки екстремуму функції
51 триместр
вересень(B) №2
Ознака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції.
61 триместр
вересень(B) №2
Екстремуми функції
71 триместр
вересень(A) №3
Найбільше і найменше значення функції на прогміжку
81 триместр
вересень(A) №3
Найбільше і найменше значення функції на проміжку
91 триместр
вересень(A) №3
Застосування похідної для розв`язування рівнянь та доведення нерівностей
101 триместр
вересень(B) №4
Аудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
вересень(B) №4
Друга похідна. Поняття опуклості функції. точки перегину
121 триместр
вересень(B) №4
Знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину
131 триместр
жовтень(A) №5
Побудова графіків функцій
141 триместр
жовтень(A) №5
Застосування першої та другої похідних до дослідження функцій
151 триместр
жовтень(A) №5
Асимптоти графіка функції. Побудова графіків функції за допомогою похідної.
161 триместр
жовтень(B) №6
Застосування похідної до розв`язування задач прикладного змісту
171 триместр
жовтень(B) №6
Застосування похідної до розв`язування задач прикладного змісту
181 триместр
жовтень(B) №6
Застосування похідної до розв`язування геометричних задач
191 триместр
жовтень(A) №7
Показникова функція. Показникові рівняння.
201 триместр
жовтень(A) №7
Степінь із дійсним показником. Показникова функція
211 триместр
жовтень(A) №7
Показникові рівняння
221 триместр
жовтень(B) №8
Аудиторна контрольна робота №2
Аудиторна контрольна робота
231 триместр
жовтень(B) №8
Показникові нерівності
241 триместр
жовтень(B) №8
Показникові рівняння і нерівності та їх системи з параметрами
251 триместр
листопад(A) №9
Обчислення логарифмів. Логарифмічна функція
261 триместр
листопад(A) №9
Логарифми та їх властивості
271 триместр
листопад(A) №9
Логарифмічна функція
281 триместр
листопад(B) №10
Розв`язування логарифмічних рівнянь та нерівностей
291 триместр
листопад(B) №10
Логарифмічні рівняння
301 триместр
листопад(B) №10
Логарифмічні нерівності
311 триместр
листопад(A) №11
Розв`язування складних логарифмічних рівнянь та нерівностей
321 триместр
листопад(A) №11
Розв`язування складних логарифмічних рівнянь та нерівностей
331 триместр
листопад(A) №11
Розв`язування складних логарифмічних рівнянь та нерівностей з параметрами
342 триместр
листопад(B) №12
Системи логарифмічних рівнянь і нерівностей
352 триместр
листопад(B) №12
Системи логарифмічних рівнянь
362 триместр
листопад(B) №12
Системи логарифмічних нерівностей
372 триместр
грудень(A) №13
Похідна показникової та логарифмічної функцій
382 триместр
грудень(A) №13
Похідна логарифмічної функції
392 триместр
грудень(A) №13
Похідна показникової функції
402 триместр
грудень(B) №14
Аудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота
412 триместр
грудень(B) №14
Перпвісна та її властивості
422 триместр
грудень(B) №14
Таблиця первісних
432 триместр
грудень(A) №15
Знаходження первісних
442 триместр
грудень(A) №15
Невизначений інтеграл та його властивості
452 триместр
грудень(A) №15
Визначений інтеграл, його фізичний та геометричний зміст. Формула Ньютона - Лейбніца
462 триместр
грудень(B) №16
Обчислення площ плоских фігур
472 триместр
грудень(B) №16
Обчислення площ плоских фігур
482 триместр
грудень(B) №16
Обчислення площ плоских фігур
492 триместр
січень(A) №17
Використання визначеного ітеграла до розв`язування фізичних задач
502 триместр
січень(A) №17
Використання визначеного ітеграла до розв`язування фізичних задач
512 триместр
січень(A) №17
Систематизація знань з теми "Інтеграл та його застосування"
522 триместр
січень(B) №18
Розв`язування рівнянь з однією змінною
532 триместр
січень(B) №18
Огляд основних відомостей про рівняння (область визначення, множина коренів метод рівносильних перетворень, метод наслідків, поява сторонніх коренів, втрата розв`язків)
542 триместр
січень(B) №18
Методи розв`язування рівнянь з однією змінною (рівносильні перетворення, заміна змінної, застосування властивостей функцій)
552 триместр
січень(A) №19
Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
562 триместр
січень(A) №19
Методи розв`язування нерівностей з однією змінною (рівносильні перетворення, метод інтервалів, заміна змінної, застосування властивостей функцій тощо)
572 триместр
січень(A) №19
Метод заміни змінних та інші способи розв`язування систем рівнянь з двома змінними. Симетричні та однорідні системи рівнянь
582 триместр
лютий(B) №20
Розв`язування показникових та логарифмічних систем рівнянь та нерівностей
592 триместр
лютий(B) №20
Показникові системи рівнянь та нерівностей
602 триместр
лютий(B) №20
Логарифмічні системи рівнянь та нерівностей
612 триместр
лютий(A) №21
Розв`язування ірраціональних систем рівнянь та нерівностей, систем рівнянь і нерівностей, які містять модуль
622 триместр
лютий(A) №21
Ірраціональні системи рівнянь та нерівностей
632 триместр
лютий(A) №21
Системи рівнянь і нерівностей, які містять модуль
642 триместр
лютий(B) №22
Розв`язування систем тригонометричних рівнянь та нерівностей
652 триместр
лютий(B) №22
Системи тригонометричних рівнянь та нерівностей
662 триместр
лютий(B) №22
Узагальненння та систематизація знань з теми " Рівняння, нерівності та їх системи"
67 триместр
() №23
Директорська контрольна робота
68 триместр
() №23
Комбінаторні правила суми та добутку. Перестановки, розміщення, комбінації. Біном Ньютона та трикутник Паскаля
69 триместр
() №23
Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Аксіоми теорії ймовірностей. Операції над подіями. Умовна ймовірність
702 триместр
березень(B) №24
Частота та ймовірність випадкової події. Геометрична ймовірність
Підсумкове оцінювання
712 триместр
березень(B) №24
Незалежні події. Випадкова величина та її математичне сподівання. Геометрична ймовірність
722 триместр
березень(B) №24
Статистичний аналіз даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення). Графічне подання інформації про вибірку
732 триместр
березень(A) №25
Алгебраїчна і тригонометрична форми комплексного числа. Дії над комплексними числами
742 триместр
березень(A) №25
Множина комплексних чисел. Геометрична інтерпретація комплексного числа
752 триместр
березень(A) №25
Алгебраїчна і тригонометрична форми комплексного числа. Дії над комплексними числами в різних формах запису. Формула Муавра. Корінь n-го степеня з комплексного числа
762 триместр
березень(B) №26
Кубічні рівняння. Метод Кардано розв`язування кубічних рівнянь. Теорема Вієта
772 триместр
березень(B) №26
Многочлен та його корені. Розклад многочлена на множники. Розв`язування алгебраїчних рівнянь на множині комплексних чисел. Кратні корені. Основна теорема алгебри
782 триместр
березень(B) №26
Кубічні рівняння. Метод Кардано розв`язування кубічних рівнянь. Теорема Вієта
792 триместр
квітень(A) №27
Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
802 триместр
квітень(A) №27
Повторення. Подільність натуральних чисел та числові вирази
812 триместр
квітень(A) №27
Повторення. Множини, відсоткові розрахунки
822 триместр
квітень(B) №28
Повторення. Ірраціональні рівняння
832 триместр
квітень(B) №28
Повторення. Раціональні вирази
842 триместр
квітень(B) №28
Повторення. Нерівності. Степені
852 триместр
квітень(A) №29
Повторення. Тригонометричні функції
862 триместр
квітень(A) №29
Повторення. Функції та їх графіки
872 триместр
квітень(A) №29
Повторення. Послідовності. Арифметична та геометрична прогресії
882 триместр
квітень(B) №30
Повторення. Логарифмічна функція
892 триместр
квітень(B) №30
Повторення. Тригонометричні рівняння та нерівності
902 триместр
квітень(B) №30
Повторення. Показникова функція
912 триместр
травень(A) №31
Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
922 триместр
травень(A) №31
Повторення. Похідна
932 триместр
травень(A) №31
Повторення. Рівняння дотичної до графіка функції. Задачі з параметром
942 триместр
травень(B) №32
Повторення. Площа криволінійної трапеції. Розв`язування задач з параметром
952 триместр
травень(B) №32
Повторення. Застосування похідної до дослідження властивостей функції. Задачі з параметром
962 триместр
травень(B) №32
Повторення. Інтеграл
972 триместр
травень(A) №33
982 триместр
травень(A) №33
992 триместр
травень(A) №33
1002 триместр
травень(B) №34
1012 триместр
травень(B) №34
1022 триместр
травень(A) №35
1032 триместр
травень(A) №35
1042 триместр
травень(A) №35

Вхід до вашого аккаунту