Навчальна програма, предмет ІОТ, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Інформаційні технології у суспільстві.

Практична робота. Освітні інформаційні ресурси і системи.

21 триместр
вересень(B) №2
Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення.

Типи величин у табличному процесорі. Введення даних. Автозаповнення. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Копіювання формул і модифікація посилань під час копіювання. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення.

31 триместр
вересень(A) №3
Математичні та статистичні функції. Практична робота. Використання математичних та статистичних функцій табличного процесора.

Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора. Категорії формул. Призначення й використання основних математичних, статистичних функцій табличного процесора. Використання у формулах абсолютних, відносних і мішаних посилань на комірки та діапазони комірок. Практична робота. Використання математичних та статистичних функцій табличного процесора.

41 триместр
вересень(B) №4
Логічні функції. Практична робота. Використання логічних функцій табличного процесора.

Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.  Умовне форматування. Призначення та алгоритм застосування умовного форматування. Практична робота. Використання логічних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

51 триместр
жовтень(A) №5

Аудиторна контрольна робота

Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора.

61 триместр
жовтень(B) №6
Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми. Типи діаграм відповідно до мети їх
застосування. Критерії визначення типу діаграми для відображення одного або кількох рядів даних.

71 триместр
жовтень(A) №7
Автоматичні та розширені фільтри. Упорядкування даних у таблицях.

Автоматичні та розширені фільтри.
Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Призначення та відмінності
автофільтра та розширеного фільтра.

81 триместр
жовтень(B) №8
Проміжні підсумки. Практична робота.

 Проміжні підсумки. Алгоритм створення проміжних підсумків.
Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

 

91 триместр
листопад(A) №9

Аудиторна контрольна робота

Аналіз даних в середовищі табличного процесора.

101 триместр
листопад(B) №10
Засоби табличного процесора для розв’язання задач. Створення форм введення-виведення.

Практична робота. Створення інформаційних панелей за допомогою елементів керування в табличному
процесорі.

111 триместр
листопад(A) №11
Електронний документообіг.

Поняття електронного документообігу. Апаратні засоби та програмне забезпечення електронного
документообігу.

Програми автоматизованого перекладу текстів.

 

122 триместр
листопад(B) №12
Комп’ютерні публікації.

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій.

 Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій.

132 триместр
грудень(A) №13
Види комп’ютерних публікацій та їх шаблони.

Структура публікації. Основні складові публікацій.
Практична робота. Створення буклету з
використанням шаблону.

142 триместр
грудень(B) №14
Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами в комп’ютерних публікаціях.

Зв’язки між об’єктами
публікації.
Практична робота. Створення
бюлетеня з використанням шаблону та стилів оформлення.

152 триместр
грудень(A) №15

Аудиторна контрольна робота

Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів
самостійного дослідження.

162 триместр
грудень(B) №16
Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.

Поняття бази даних і систем управління базами даних, їх призначення. Типи баз даних. Реляційні бази даних. Об’єкти таблиці. Поняття запису, поля.

Практична робота. Робота з готовою базою даних. Введення і редагування даних .

172 триместр
січень(A) №17
Реляційні бази даних, їхні об’єкти. СУБД ACCESS

Об’єкти таблиці. Структура таблиць. Поняття запису, поля. Режими  роботи з таблицями.

Практична робота. Введення і редагування
даних різних типів. 

182 триместр
січень(B) №18
Проектування бази даних.

Поняття: предметна область, сутність, атрибути,  ключі і зовнішні ключі. Моделювання зв’язків між записами і таблицями. 

192 триместр
січень(A) №19
Імпорт та експорт БД. Форми для введення й перегляду даних
202 триместр
лютий(B) №20
Впорядкування, пошук і фільтрування даних.
212 триместр
лютий(A) №21
Автоматизовані запити на вибірку даних.

Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць.

Практична робота. Створення запитів.

222 триместр
лютий(B) №22

Аудиторна контрольна робота
23 триместр
() №23
Параметричні запити. Запити з обчисленнями. Практична робота. Створення запитів.
242 триместр
березень(B) №24
Звіти. Звіти з обчисленнями. Практична робота. Створення звітів.
252 триместр
березень(A) №25
Мережні технології.

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Канали зв’язку,їх види. Мережні
пристрої. Адресація в мережах. Мережні протоколи.

262 триместр
березень(B) №26
Призначення й структура Інтернету.

Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера. Передавання даних в мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету.

Спеціальні інструменти пошуку. Добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи. Розширений пошук.

272 триместр
квітень(A) №27
Сучасні сервіси Інтернету.

Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0.
Геосервіси.Практична робота. Сучасні сервіси Інтернету.

282 триместр
квітень(B) №28

Аудиторна контрольна робота

Мережні технології.

292 триместр
квітень(A) №29
Інтернет- ресурси для вивчення навчальних предметів. Практична робота. Інтернет- ресурси для навчання.

Практична робота. Інтернет- ресурси для навчання.

302 триместр
квітень(B) №30
Основи інформаційної безпеки.

Види сучасних загроз при роботі в інтернеті. Практична робота. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера та захист компютера від програм шпигунів.

312 триместр
травень(A) №31
Створення персонального навчального середовища. Хмарні технології.

Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та
публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. 

322 триместр
травень(B) №32

Аудиторна контрольна робота

Мережні технології.
Основи інформаційної безпеки.

332 триместр
травень(A) №33
Організація та планування колективної діяльності.

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин. Практична робота. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

342 триместр
травень(B) №34
Огляд онлайн систем констроювання сайтів.

Створення та налаштування облікового запису для обранної системи (google, ucoz, wix). Практична робота. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

352 триместр
травень(A) №35
Констроювання власного сайту.

Вхід до вашого аккаунту