Навчальна програма, предмет географія, 08 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
РОЗДІЛ I. Географічна карта та робота 1.Географічна карта. (П.3-4-5) 2.Топографічні карти. (П. 6)
21 триместр
вересень(A) №1
ВСТУП Фізична та суспільна географія України. Географічні дослідження території України. (П.1-2)
31 триместр
вересень(A) №3
1.Топографічні карти. (П.6-7-8) 2.Практична робота №1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою. Розв`язування задач за топографічною картою.
41 триместр
жовтень(A) №5
РОЗДІЛ II. Географічний простір України 1.Україна на політичній карті Європи і світу. (П.9-10-11) 2.Формування території України. Адміністративно-територіальний устрій України.(П.12)
51 триместр
жовтень(A) №5
1.Практична робота №2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах. 2.Україна на карті годинних поясів. (П.13)
61 триместр
жовтень(A) №7
1.Україна на карті годинних поясів.(П.13) 1.Практична робота №3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу. 2.Тестування 1. "Географічна карта та робота з нею." ; "Географічний простір України"
Аудиторна контрольна робота
71 триместр
листопад(A) №9
РОЗДІЛ ІІІ. Природні умови і ресурси України 1.Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. 2.Геологічна історія. Тектонічні структури. Геологічна будова. (П.14-15-16)
81 триместр
листопад(A) №9
1.Форми земної поверхні. 2.Рівнини. Гори. Типи рельєфу за походженням. (П.17-18-19)
91 триместр
листопад(A) №11
1.Корисні копалини України. 2. Паливні, рудні та нерудні корисні копалини. (П. 20-21-22)
Поточне оцінювання
102 триместр
грудень(A) №13
1. Практична робота №4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України. 2.Рішення задач.
112 триместр
грудень(A) №13
1.Клімат і кліматичні ресурси. 2.Кліматотвірні чинники. Циркуляція атмосфери. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. (П.23-24-25)
122 триместр
грудень(A) №15
1.Основні кліматичні показники. (П.26-27) 2.Практична робота №5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.
132 триместр
січень(A) №17
1. Води суходолу і водні ресурси. Основні річкові басейни. Озера. 2.Штучні водойми.Канали, Болота, Підземні води.(П.28-29-30-31)
142 триместр
січень(A) №17
1. Кліматичні ресурси. (П.23-27) 1.Практична робота №6. Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм. 2.Тестування 2. "Рельєф, тектонічна та геологічна будова України." ; "Клімат і кліматичні ресурси."
Аудиторна контрольна робота
152 триместр
січень(A) №19
1.Водні ресурси України. (П. 28-29-30-31) 2.Практична робота №7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України. Падіння, похил річки. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води. Рішення задач.
162 триместр
лютий(A) №21
1.Ґрунти та ґрунтові ресурси. (П.32-33) 2.Практична робота №8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.
172 триместр
лютий(A) №21
1. Рослинність . 2.Тваринний світ України. Червона книга України. (П.34-35)
18 триместр
() №23
1.Тестування 3. "Води суходолу та водні ресурси." ; "Грунти та грунтові ресурси." ; "Рослинність та тваринний світ України." 2.Ландшафти України. Ландшафт як цілісна прсторова система. Районування природних ландшафтів. (П.36-37)
Поточне оцінювання
192 триместр
березень(A) №25
1.Рівнинні ландшафти. Природні зони України. 2.Зона мішаних лісів, широколистих лісів. Лісостеп. Степ. (П.38-39-40)
202 триместр
березень(A) №25
1.Гірські ландшафти Українських Карпат. 2.Гірські ландшафти Кримських гір. Південний берег Криму.(П.41-42-43)
212 триместр
квітень(A) №27
1.Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів. (П.44-45) 2.Практична робота №9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)
222 триместр
квітень(A) №29
1.Тестування 4. "Ландшафти України."; "Природокористування." РОЗДІЛ V. Природа та населення свого адміністративного регіону 2.Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.
232 триместр
квітень(A) №29
1.Природокористування Геоекологічна ситуація в Україні. Моніторинг н.с. Природно-заповідний фонд України. (П.46-47-48) 2.Практична робота №10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.
Аудиторна контрольна робота
242 триместр
травень(A) №31
1.Природні умови та ресурси області. 2.Населення області.
252 триместр
травень(A) №33
1.Дослідження (теми на вибір) 2.Рішення геограічних задач.
262 триместр
травень(A) №33
1.Дослідження (теми на вибір) 2.Тестування 5. "Херсонщина."
Поточне оцінювання
272 триместр
травень(B) №34
1.Презентація досліджень (теми на вибір) 2.Рішення географічних задач.
282 триместр
травень(A) №35
Повторення вивченого матеріалу.

Вхід до вашого аккаунту