Навчальна програма, предмет громадянська освіта, 10 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Тема 1. Що таке ідентичність? Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.
21 триместр
вересень(A) №3
Тема 2. Соціалізація особистості Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності. Соціалізація в сім’ї. Молодіжні субкультури. Тема 3. Самореалізація людини Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Креативність.
31 триместр
жовтень(A) №5
Практичні заняття - «Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності). - «Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?»
41 триместр
жовтень(A) №7
Тема 1. Людська гідність і права людини Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність.
51 триместр
листопад(A) №9
Тема 2. Еволюція прав людини Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Майбутнє прав людини.
Аудиторна контрольна робота
61 триместр
листопад(A) №11
Тема 3. Людина і держава Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Позитивні і негативні зобов’язання держави.
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Тема 4. Права дитини Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Тема 5. Механізми захисту прав людини і прав дитини
82 триместр
грудень(A) №15
Практичні заняття: - «Організовуємо кампанію на захист прав людини у нашому місті»
92 триместр
січень(A) №17
Тема 1. Соціокультурна багатоманітність. Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності.
Поточне оцінювання
102 триместр
січень(A) №19
Тема 2. Ефективна комунікація. Роль спілкування в житті людини й суспільства. Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти.
112 триместр
лютий(A) №21
Тема 1. Демократична держава Виникнення і зміст демократії. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію. Тема 2. Громадянське суспільство Функції громадянського суспільства.
12 триместр
() №23
3. Громада. Роль громади в житті людини, суспільства, держави. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства Роль громадянина у демократизації суспільства. Культура громадянськості.
Аудиторна контрольна робота
132 триместр
березень(A) №25
Тема 5. Школа – простір демократії Шкільна громада. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об`єднання
142 триместр
квітень(A) №27
Тема 1. Комунікація, інформація, медіа Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність Свобода слова. Обмеження свободи слова. Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа. Маніпуляції в медіапросторі. Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа. Достовірність інформації в мас-медіа. Тема 5. Інтернет
152 триместр
квітень(A) №29
Тема 1. Соціальні цілі економіки Економіка як сфера життя людей. Тема 2. Сталий розвиток Обмеженість ресурсів. Тема 3. Ринкова економіка Принципи ринкової економіки.
162 триместр
травень(A) №31
Тема 5. Підприємництво Підприємницька діяльність. Тема 6. Ринок праці Учасники ринку праці. Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція Практичні заняття - «Створюємо бізнес-план власного підприємства»
Аудиторна контрольна робота
172 триместр
травень(A) №33
Тема 1. Інтеграція та глобалізація Поняття інтеграції та глобалізації. Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право. Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Практичні заняття: «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».
182 триместр
травень(B) №34
Тема 3. Україна – член європейського та світового співтовариства. Підсумки та узагальнення
Поточне оцінювання

Вхід до вашого аккаунту