Навчальна програма, предмет алгебра, 10 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1 Основні поняття теорії множин. Операції над множинами. Круги Ейлера
21 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Множина та її елементи, операції над множинами. Скінченні та нескінченні множини. Зліченні множини
31 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Властивості функцій та їх графіки
41 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Числові функції. Область визначення і множина значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадання, парність і непарність функцій,найбільше та найменше значення функції
51 триместр
вересень(B) №2
Лек.3 Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
61 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Парні і непарні функції. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
71 триместр
вересень(A) №3
Лек.4Обернена функція. Використання властивостей обернених функцій до розв`язування задач
81 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Аудиторна контрольна робота №1
Аудиторна контрольна робота
91 триместр
вересень(B) №4
Лек.5 Рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей. Рівняння-наслідки. Метод інтервалів
101 триместр
вересень(B) №4
Лек.6Рівняння та нерівності з двома змінними. Розв`язування систем нерівностей з двома змінними
111 триместр
жовтень(A) №5
Пр.5Степенева функція з натуральним показником. Степенева функція з цілим показником
121 триместр
жовтень(A) №5
Лек.7Степенева функція з натуральним показником. Степенева функція з цілим показником
131 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Тотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
141 триместр
жовтень(B) №6
Лек.8Корінь n-го степеня та його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
151 триместр
жовтень(B) №6
Лек.9Тотожні перетворення виразів, які містять корінь n-го степеня
161 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником
171 триместр
жовтень(A) №7
Лек.10Функція корінь n-го степеня та її графік. Означення та властивості степеня з раціональним показником
181 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Аудиторна контрольна робота №2
Аудиторна контрольна робота
191 триместр
жовтень(B) №8
Лек.11Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником
201 триместр
жовтень(B) №8
Лек.12Ірраціональні рівняння. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
211 триместр
листопад(A) №9
Пр.9Розв’язування ірраціональних рівнянь
221 триместр
листопад(A) №9
Лек.13Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем
231 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Розв’язування ірраціональних нерівностей
241 триместр
листопад(B) №10
Лек.14Ірраціональні нерівності
251 триместр
листопад(B) №10
Лек.15Ірраціональні нерівності
261 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
271 триместр
листопад(A) №11
Лек.16Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу
282 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Розв’язування завдань на періодичність тригонометричних функцій
292 триместр
листопад(B) №12
Лек.17Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій
302 триместр
листопад(B) №12
Лек.18Періодичні функції
312 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Побудова графіків тригонометричних функцій
322 триместр
грудень(A) №13
Лек.19Властивості та графіки тригонометричних функцій
332 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Аудиторна контрольна робота №3
Аудиторна контрольна робота
342 триместр
грудень(B) №14
Лек.20Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули додавання
352 триместр
грудень(B) №14
Лек.21Формули зведення
362 триместр
грудень(A) №15
Пр.15Формули додавання. Формули зведення. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
372 триместр
грудень(A) №15
Лек.22Тригонометричні формули подвійного, потрійного і половинного аргументу
382 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Перетворення тригонометричних виразів
392 триместр
грудень(B) №16
Лек.23Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. Гармонічні коливання
402 триместр
грудень(B) №16
Лек.24Формули пониження степеня. Вираження тригонометричних функцій кута через тангенс половиного аргументу
412 триместр
січень(A) №17
Пр.17Обернені тригонометричні функції та їх властивості
422 триместр
січень(A) №17
Лек.25Обернені тригонометричні функції та їх властивості
432 триместр
січень(B) №18
Пр.18Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
442 триместр
січень(B) №18
Лек.26Рівняння cosx = b, sinx = b
452 триместр
січень(B) №18
Лек.27Рівняння tgx = b, ctgx = b
462 триместр
січень(A) №19
Пр.19Аудиторна контрольна робота №4
Аудиторна контрольна робота
472 триместр
січень(A) №19
Лек.28Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
482 триместр
лютий(B) №20
Пр.20Розв’язування тригонометричних рівнянь
492 триместр
лютий(B) №20
Лек.29Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
502 триместр
лютий(B) №20
Лек.30Різні методи розв’язування тригонометричних рівнянь
512 триместр
лютий(A) №21
Пр.21Розв’язування тригонометричних рівнянь методом заміни, методом розкладання на множники та іншими методами
522 триместр
лютий(A) №21
Лек.31Розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
532 триместр
лютий(B) №22
Пр.22Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою рівносильних перетворень. Тригонометричні рівняння з параметром
542 триместр
лютий(B) №22
Лек.32Про рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
552 триместр
лютий(B) №22
Лек.33Тригонометричні рівняння з параметром
56 триместр
() №23
Пр.23Директорська контрольна робота
57 триместр
() №23
Лек.34Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей
582 триместр
березень(B) №24
Пр.24Розв’язування тригонометричних нерівностей
Підсумкове оцінювання
592 триместр
березень(B) №24
Лек.35Основні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
602 триместр
березень(B) №24
Лек.36Основні методи розв’язування тригонометричних нерівностей
612 триместр
березень(A) №25
Пр.25Розв’язування тригонометричних нерівностей з параметром
622 триместр
березень(A) №25
Лек.37Тригонометричні нерівності з параметром
632 триместр
березень(B) №26
Пр.26Розв’язування задач на знаходження границі послідовності
642 триместр
березень(B) №26
Лек.38Границя послідовності. Основні теореми про границі послідовностей
652 триместр
березень(B) №26
Лек.39Границя функції в точці. Основні теореми про границі функції в точці
662 триместр
квітень(A) №27
Пр.27Аудиторна контрольна робота №5
Аудиторна контрольна робота
672 триместр
квітень(A) №27
Лек.40Неперервність функції в точці і на проміжку. Властивості неперервних функцій. Точки розриву функцій
682 триместр
квітень(B) №28
Пр.28Обчислення похідних функцій
692 триместр
квітень(B) №28
Лек.41Задачі, які приводять до поняття похідної. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст
702 триместр
квітень(B) №28
Лек.42Правила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій. Складена функція. Похідна складеної функції
712 триместр
квітень(A) №29
Пр.29Обчислення похідних функцій
722 триместр
квітень(A) №29
Лек.43Похідна степеневої та тригонометричних функцій
732 триместр
квітень(B) №30
Пр.30Рівняння дотичної до графіка функції
742 триместр
квітень(B) №30
Лек.44Рівняння дотичної до графіка функції
752 триместр
квітень(B) №30
Лек.45Теорема Ферма, Ролля, Лагранжа
762 триместр
травень(A) №31
Пр.31Аудиторна контрольна робота №6
Аудиторна контрольна робота
772 триместр
травень(A) №31
Лек.46Ознаки зростання і спадання функції. Точки екстремуму функції. Екстремуми функції
782 триместр
травень(B) №32
Пр.32Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину
792 триместр
травень(B) №32
Лек.47Найбільше і найменше значення функції на проміжку
802 триместр
травень(B) №32
Лек.48Похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції та точки перегину
812 триместр
травень(A) №33
Пр.33Побудова графіків функцій
822 триместр
травень(A) №33
Лек.49Застосування першої та другої похідних до дослідження функцій та побудови їх графіків. Асимптоти графіка функції
832 триместр
травень(B) №34
Пр.34Застосування похідної до розв`язування задач прикладного змісту, розв`язування рівнянь та нерівностей, доведення нерівностей
842 триместр
травень(B) №34
Лек.50Застосування похідної до розв`язування задач, зокрема прикладного змісту
852 триместр
травень(B) №34
Лек.51Узагальнення теми "Границя та неперервність функцій. Похідна"
862 триместр
травень(A) №35
Пр.35
872 триместр
травень(A) №35
Лек.52

Вхід до вашого аккаунту