Навчальна програма, предмет інформатика, 08 клас

нова програма 2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

Інформаційні системи та процеси. Інформація. Опрацювання даних як інформаційний процес.Інформаційні системи та процеси. Інформація. Опрацювання даних як інформаційний процес.Інформаційні повідомлення. Передавання повідомлень. Джерело та приймач інформації. Канал звязку.

21 триместр
вересень(B) №2
Способи кодування інформації. Двійкове кодування.

Способи кодування інформації. Двійкове кодування. Одиницівимірювання довжини двійкового коду. 

31 триместр
вересень(B) №2
Принципи кодування символів.

Принципи кодування символів. Загальна структура таблицькодів, наприклад, ASCII, Windows - 1251, Unicode. Вимірювання обсягів інформації. Алфавітний підхід. Залежність довжини коду від алфавіту. Найменьша довжина коду.  Практична робота. Обчислення обсягу текстових повідомлень.

41 триместр
вересень(A) №3
Кодування чисел. Представлення даних в пам’яті комп’ютера.

Кодування чисел.  Оперативний запамятовуючий пристрій. Представлення даних в пам’яті комп’ютера. Поняття комірки. Залежність значення комірки від її розміру. 

Тестування. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання.

51 триместр
вересень(B) №4
Системи числення. Алгоритми переведення чисел.

 Кодування чисел. Поняття про системи числення. Кодування чисел. Системи числення: позиційні та непозиційні системи. Властивостіпозиційних систем числення на приклалі "2", "8", "16" та інших. Алгоритми переведення чисел.

61 триместр
вересень(B) №4
Двійкова арифметика. Арифметичні дії.

Арифметичні дії в дійковій та інших систкмаї числення.

71 триместр
жовтень(A) №5

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_1. Способи кодування інформації. Двійкове кодування.

81 триместр
жовтень(B) №6
Системи числення з основами "2" і "2n". Швидке переведення чисел.

Системи числення з основами "2" і "2n".  Швидке переведення з "2" в "8" і "16" та навпаки.

Практична робота. Переведення між системами числення.

91 триместр
жовтень(B) №6
Кодування графічної інформації. Колірна схема.

Кодування графічної інформації.Cтандартний пристрій виведення інформації. Розділова здатність екрану. Принципи кодуванняграфічних даних. Колірна схема. Принципи кодування кольору в колірних схемах RGB, CMYK, HSB.

101 триместр
жовтень(A) №7
Обчислення обсягу графічної інформації.

Практична робота. Обчислення обсягу графічної інформації.

111 триместр
жовтень(B) №8
Кодування звукових даних; відео даних.

Принципи кодування звукових даних; відео даних. Cтандартний пристрої введення-виведення аудіо-відеоінформації. 

121 триместр
жовтень(B) №8
Обчислення обсягу аудіо-відео інформації.

Практична робота. Обчислення обсягу аудіо-відео інформації.

Тестування. Кодування графічної та аудіо-відео інформації.

131 триместр
листопад(A) №9

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_2. Інформаційний обсяг повідомлень даних різних типів.

141 триместр
листопад(B) №10
Алгоритми та Виконавці. Система команд виконавця.

Виконавець та характеристики Виконавця: імя, середовище, система команд, дії.  Розвязування задач ізрізними типами Виконавців.

151 триместр
листопад(B) №10
Основні поняття алгоритмізації. Властивості та структури алгоритмів.

Основні поняття алгоритмізації. Властивості та структури алгоритмів. Поняття алгоритма. Властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів.

161 триместр
листопад(A) №11
Процесор, як виконавець. Алгоритм роботи процесора.

Процесор та його кладові: УУ, АЛУ, регистри. Вхаємозвязок пристроїв оперативної памяті та процесора в обчислювальномц процесі. Алгоритм роботи процесора.

172 триместр
листопад(B) №12
Базові алгоритмічні структури. Блок-схеми алгоритмів.

Влвстивості базових структур алгоритмів. Складання алгоритмів у вигляді блок-схем. Вимоги до блок-схем: призначення блоків, їх зображення, розміри, напрямок потоків, перенесення.

 

182 триместр
листопад(B) №12
Алгоритми з величинами. Формальне виконання алгоритмів.

Величини, як дані, що обробляються алгоритмами. Види даних: аргументи(вхідні дані),
результати(вихідні дані), проміжні величини. Формальне виконання алгоритму. Протокол виконання.

192 триместр
грудень(A) №13
Моделі та моделювання. Інформаційні моделі.

Поняття моделі, моделювання, інформаційної моделі. Матеріальні і нематеріальні моделі.
Моделювання. Інформаційна модель. Класифікація моделей. Інформація – основа вивчення об`єктів і
процесів. Форми подання інформаційної моделі. Ознаки класифіквції моделей. Належність конкретних моделей до  відповідних класів. Необхідність створення інформаційної моделі задачі.

202 триместр
грудень(B) №14
Етапи розвязування задач.

Послідовність етапів розв’язування задач на комп’ютері. визначення етапів розв’язування задач на
комп’ютері. Характеристика кожного етапу. Практична робота: «Побудова інформаційної
моделі». 

212 триместр
грудень(B) №14
Поетапне розв’язування компетентнісних задач.

Тестування з теми Моделі та моделювання. Складання інформаційних моделей, алгоритмів у вигляді блок-схем, тестування алгоритмів.

222 триместр
грудень(A) №15

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_3. Введення в алгоритмізацію. 

232 триместр
грудень(B) №16
Мови програмування. Класифікація мов програмування.

Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Мови та системи
програмування. Мови низького і високого рівня. Машинні мови. Транслятори. Поняття про
інтерпретацію та компіляцію. Поняття про структурне програмування. Система програмування С++ та її переваги. Мова
програмування як один із способів представлення алгоритму. 

242 триместр
грудень(B) №16
Основні елементи середовища програмування.

Знайомство з середовищем
програмування, сновні складові. Алгоритм роботи у сережовищі програмування.

Практична робота в середовищі програмування. Структура найпростійшої програми. Створення та збереження програм.

252 триместр
січень(A) №17
Введення в мову програмування С++. Складові мови.

Складові мови: алфавит, операції, вирази, стандартні функції,Складові мови: алфавит, операції, вирази, стандартні функції,оператори. Оператор присвоювання. Складання і визначення значень аріфметичних виразів.Пріоритет операцій. Переведення виразів у зворотному порядку (математична форма).

262 триместр
січень(B) №18
Введення даних. Розробка лінійних програм.
272 триместр
січень(B) №18
Стандартні потоки введення-виведення.

Стандартні пристрої введення-виведення інформації. Використання потоків введення-виведення. Підключення бібліотек. Пространство имен. Керування виведенням даних.

Практична робота: «Керуючі символи виведення даних».

282 триместр
січень(A) №19
Розв’язування компетентнісних задач лінійної структури.

Розв’язування компетентнісних задач з рвзних галузузей знань.

Ткстування. Введення в програмування.

292 триместр
лютий(B) №20
Поняття величини. Типи величин.

Програма, як код алгоритма. Величина - головний обєкт обробки інформаціїї. Характеристикивеличини: імя(ідентифікатор), тип вид, значення. Структура памяті. Зв`язок міжідентифікатором і коміркою памяті. Величини змінні та сталі. Типи величин. Перелік стандартних типів. Опис(декларування) величин у програмі. Особливості операцій / і % для цілих чисел.

302 триместр
лютий(B) №20

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_4. Введення в програмування.

312 триместр
лютий(A) №21
Формати введення-виведення даних. Бібліотеки #.

Функції виведення даних різних типів: чисел цілих, дійсних з фіксованою та з плаваючою точкою, текстових даних. Поняття поля виведення.

322 триместр
лютий(B) №22
Інтерфейс програми. Розв`язування компетентнісних задач.

Введення-виведення даних.Створення інтерфейсу. Інструкція для введення та пояснювальний текст при виведенні. Коментарі в програмі, їх призначення. Практична робота. Простійші обчислення. Розробка лінійних алгоритмів та
їх реалізація у вигляді програм.

332 триместр
лютий(B) №22
Елементи алгебри логіки. Висловлювання.

Поняття алгебри логіки, її значення в информатиці й програмуванні. Обєкти алгебри логіки. Істинні та хибні висловлювання. Логічні змінні. Логічні вирази; логічні операції диз’юнкції, кон’юнкціїІстинні та хибні висловлювання. Логічні змінні. Логічні вирази; логічні операції диз’юнкції, кон’юнкціїта заперечення; таблиці істинності; прості та складені логічні виразі; обчислення значеньлогічних виразів

34 триместр
() №23
Будова логічних виразів та їх обчислення.

Практична робота. Побудова логічних виразів та їх обчислення.

Тестування. Елементи алгебри логіки.

352 триместр
березень(B) №24
Алгоритми з розгалуженнями. Умовний оператор.

Операції відношення.  Скорочена і повна формаоператорів розгалуження. Відмінність між скороченою і повною формою операції розгалуження. Приклади простих розгалужень. Опис у програмі.

362 триместр
березень(B) №24
Послідовні та вкладені конструкції розгалуження.

Приклади простих та вкладених розгалужень. Розвязування задач.

Тестування: Логічні вирази. Умовний оператор.

372 триместр
березень(A) №25
Множинний вибір. Оператор Switch.

Призначення, формат, прикдади оператора Switch.

382 триместр
березень(B) №26
Циклічні структури алгоритмів. Типи циклів.

Цикли while() і do_while(); Особливості циклів. Цикл while(). Послідовності натуральних чисел. Рзвязування задач: сума, добуток, середнє.

392 триместр
березень(B) №26
Поєднання циклічних структур алгоритмів з розгалуженням.
402 триместр
квітень(A) №27
Розробка програм складених базових структур алгоритмів.

Розробка програм складених базових структур алгоритмів.

Ткстування. Цикли.

412 триместр
квітень(B) №28
Циклічні структури алгоритмів. Табулювання функцій.

Циклічні структури алгоритмів. Рзвязування задач: табулювання функцій без перевірки додаткових умов. Форматне виведення даних.  

422 триместр
квітень(B) №28

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_5. Цикли, Цикли з розгалуженням.

432 триместр
квітень(A) №29
Циклічні структури алгоритмів. Табулювання систем функцій.

Циклічні структури алгоритмів. Рзвязування задач: табулювання функцій з перевіркою додаткових умов.  Умови існування функций.

442 триместр
квітень(B) №30
Дослідження функцій на заданому інтервалі.

Знаходження мах, мін, коренів рівнянь функций на заданому інтервалі в цілих числах.

452 триместр
квітень(B) №30
Циклічні структури алгоритмів. Формування послідовностей даних.

Формування послідовностей даних за правилами. 

462 триместр
травень(A) №31
Випадкові послідовності даних. Алгоритми пошуку.

Алгоритми пошуку, пошуку за умовою, мах, мін.

472 триместр
травень(B) №32
Текстові файли. Використання текстових файлів для введення та виведення інформації.

Текстові файли для введення-виведення даних. Файлові потоки. Звязок із зовнішнім файлом. Відкриття та закриття файлу. Читання з файлу. Запис у файл. 

482 триместр
травень(B) №32

Аудиторна контрольна робота

Аудиторна контрольна робота_6. Циклічні структури алгоритмів. Послідовності даних.

492 триместр
травень(A) №33
Обробка текстових файлів даних.

Файли з невідомої кількістю записів. Метка кінця файлу. Функці eof(). 

502 триместр
травень(B) №34
Створення бази даних за допомогою текстових файлів.
512 триместр
травень(B) №34
Розв`язування компетентнісних задач. Індивідуальний проект.
522 триместр
травень(A) №35
Захист проектів. Узагальнення курса.

Вхід до вашого аккаунту