Навчальна програма, предмет ІОТ, 10 клас

нова 2122 2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Сучасні інформаційні технології та системи. Системи електронного врядування. Інформаційна безпека.

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства

Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві.

21 триместр
вересень(A) №3
Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Електронні таблиці.

Поняття моделі й моделюапння. Комп`ютерне моделювання. Види комп’ютерних моделей. 

Етапи моделювання при розв`язуванні задач.

31 триместр
жовтень(A) №5
Комп`ютерний експеримент.

Мета дослідження й комп`ютерні експерименти з різних предметних галузей.

41 триместр
жовтень(A) №7
Розробка індивідуального проекту
51 триместр
листопад(A) №9
Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних.
Тематичне оцінювання

Поняття вибірки та ряду даних.

Обчислення основних статистичних характеристик вибірки (середнє арифметичне, мода, медіана, стандартне відхилення).

61 триместр
листопад(A) №11
Табличний процесор як засіб для фінансових розрахунків. Інфографіка.

Закономірності та способи здійснення простих фінансових розрахунків (сума виплат за кредитом, складні відсотки тощо).

72 триместр
грудень(A) №13
Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти. Інтерактивні візуалізації даних.
82 триместр
грудень(A) №15
Зведені таблиці. Кореляційний аналіз даних.
92 триместр
січень(A) №17
Розв’язування рівнянь та систем рівнянь.
102 триместр
січень(A) №19
Матричні операції. Розв’язання систем лінійних рівнянь.

Зведені таблиці. Розв`язання задач з різних предметних галузей.

112 триместр
лютий(A) №21
Розв`язування задач на підбір параметра.
Тематичне оцінювання
12 триместр
() №23
Оптимізаційні задачі. Цільова функція.
132 триместр
березень(A) №25
Сучасні напрями використання комп’ютерної графіки. Моделі відображення кольору. Формати графічних файлів, конвертація файлів
142 триместр
квітень(A) №27
Растровий редактор. Інструменти редактора та їх налаштування.
152 триместр
квітень(A) №29
Виділення областей на зображенні. Робота з контуром виділення. Використання масок і каналів.
162 триместр
травень(A) №31
Концепція побудови пошарового зображення. Робота з шарами.
172 триместр
травень(A) №33
Створення колажів. Прийоми колажування.
Тематичне оцінювання
182 триместр
травень(A) №35
Редагування зображень. Канали. Корекція кольору та тону. Фільтри. Інструмент Текст.

Вхід до вашого аккаунту