Навчальна програма, предмет історія України, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Повторення пройденого матеріалу. Вступ. Завдання і структура курсу.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІї НАПРИКІНЦІ XVIII– У ПЕРШІЙ половині ХІХ ст. Міжнародні відносини. Соціально- економічний розвиток Наддніпрянської України.
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Початок українського національного відродження. Російський та польський визвольний рухи.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці 18- у першій половині 19 ст. Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести. Початок українського національного відродження. " Будителі" Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священників. "Руська трійця".
51 триместр
листопад(A) №9
Лек.5Європейська революція 1848-1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування ппанщини. Головна Руська Рада та її національнп програма. Газета "Зоря Галицька". Перший досвід парламентської діяльності.
Аудиторна контрольна робота
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця 18- першої половини 19 ст. Становище жінки. Умови розвитку культури. Освіта. Наука. Література. Музика. Театр. Образотворче мистецтво, архітектура.
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії у другій половині 19 ст. Кримська війна. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-х - 1870-х років. модернізація промисловості і сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Залізничний транспорт. Зміни в соціальній структурі суспільства.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Громадівський рух 1860 - 1890 рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. М. Драгоманов. Братство тарасівців. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9 Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини. Особливості соціально- економічного розвитку. Селянська реформа 1848 р. Кооперативний рух. Трудова еміграція. "Просвіта". Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка.
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Народовська політика "Нової ери". Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія. УНДП. Українське предстаництво в австрійському парламенті.
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Розділ 6. Україна на початку 20 століття перед викликами модернізації. Особливості соціально-економічного розвитку . Індустріальна модернізація.
Підсумкове оцінювання
12 триместр
() №23
Лек.12Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька і автономістська течії в національному русі. Наростання політичної напруженності.
Поточне оцінювання
132 триместр
березень(A) №25
Лек.13Події революції 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у 1 та 2 Державних Думах. "Українське питання". Товариство українських поступовців. Українське представництво в Галицькому сецмі та австрійському парламенті у Відні.
142 триместр
квітень(A) №27
Лек.14 Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Український політичний і національно- культурний рух у 1907- 1914 рр. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух.
152 триместр
квітень(A) №29
Лек.15Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині 19 - на початку 20 століття. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини.
162 триместр
травень(A) №31
Лек.16Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені. Особливості розвитку культурного життя.
Аудиторна контрольна робота
172 триместр
травень(A) №33
Лек.17Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика. Українська школа живопису. Стилізація і модерн в архітектурі. Повсякденне життя.
Поточне оцінювання

Вхід до вашого аккаунту