Навчальна програма, предмет українська мова, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Розвиток української мови Уроки мовленнєвого розвитку. Відомості про мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання: ознайомлювальне, вивчальне і переглядове.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Уроки мовленнєвого розвитку.Відомості про мовлення. Вимоги до мовлення. Вивчальне читання.Повторення вивченого у 8 класі. Просте неускладнене речення. Ускладнюючі компоненти простого речення
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Контрольна робота №1 . Диктант Основні правила правопису
Аудиторна контрольна робота
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4 Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним та підрядним зв"язком. Складносурядне речення, його будова і способи зв"язку
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5 Смислові зв"язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6 Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і простих речень
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7 Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий переказ тексту наукового стилю. НЛ-1: Екологічна безпека і сталий розвиток.
Аудиторна контрольна робота
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв"язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень. РЗМ№4. Аналіз контрольного переказу. Усний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
91 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з"ясувальними
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Складнопідрядне речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу, способу дії і ступеня
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними, причини і мети, з підрядними наслідковими. РЗМ№5 Створення власних висловлювань на морально-етичну тему. НЛ-2: Громадянська відповідальність
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Складнопідрядні речення з підрядними умови та допустовими. Уроки мовленнєвого розвитку. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Контрольна робота №3 Складне речення і його ознаки (тестування). НЛ-3: Громадянська відповідальність
Аудиторна контрольна робота
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними. Уроки мовленнєвого розвитку. Есе (орієнтовна тема:"Що робить мене щасливим(ою)") з використанням складнопідрядних речень.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№8. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Двокрапка у безсполучниковому складному реченні. РЗМ№9. Тези прочитаного. Конспектування як різновид стислого переказу почутого.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тире у безсполучниковому складному реченні. РЗМ.№10 Усний стислий переказ публіцистичного стилю за складним планом. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір на морально-етичну тему у публіцистичному стилі
Аудиторна контрольна робота
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. Використання складних речень із різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку в текстах різних стилів.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв"язку. НЛ-4: Підприємливість і фінансова грамотність
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою
23 триместр
() №23
Лек.23Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог. Розділові знаки при діалозі. Уроки мовленнєвого розвитку Стислий переказ тексту публіцистичного стилю за складним планом НЛ-1
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24Текст і його ознаки. Використання синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів. Тренувальні вправи.
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Лек.25Будова тексту. Мікротеми. Абзац. Ключові слова в тексті. Види і засоби міжфразового зв"язку. РЗМ №13
262 триместр
березень(B) №26
Лек.26Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Аудиторна контрольна робота
272 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Актуальне членування речення у висловлюванні: відоме й нове. Аналіз оповідання. Структурування висловлювання, що належить до різних типів мовлення.
282 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв`язку.Тренувальні вправи.
292 триместр
квітень(A) №29
Лек.29Синоніміка складних синтаксичних конструкцій .НЛ-2
302 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Контрольна робота №8 Диктант. Уроки мовленнєвого розвитку. Діалог-обговорення актуальної теми.
Аудиторна контрольна робота
312 триместр
травень(A) №31
Лек.31Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.
322 триместр
травень(B) №32
Лек.32Уроки мовленнєвого розвитку. Тези прочитаних публіцистичної чи науко-пізнавальної статей. Ключові слова в тексті, абзаці. Види й засоби міжфразового зв"язку.
332 триместр
травень(A) №33
Лек.33Уроки мовленнєвого розвитку. Конспект сприйнятогона слух науково-навчального тексту. Повторення орфографії.
342 триместр
травень(B) №34
Лек.34Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.
352 триместр
травень(A) №35
Лек.35Підсумковий урок

Вхід до вашого аккаунту