Навчальна програма, предмет українська мова, 10 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література( у тому числі на електронних носіях). Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Лексична норма. Лексичне значення слів. лексична помилка. Слово і контекст. Урок мовленнєвого розвитку. Укладання тематичних словників-мінімумів
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Контрольна робота Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення.
Аудиторна контрольна робота
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Лексичні й фразеологічні синоніми. Синонімічне багатство української мови.Лексичні антоніми і пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Недоречне вживання українських слів у невластивому значенні. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту із творчим завданням
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6 Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. утвердження лексичної норми в словниках української мови.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Контрольна робота №2 Тестування
Аудиторна контрольна робота
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації(мовець(адресант), слухач(аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.
91 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Воимоги до мовлення оратора. Аудиторія(слухач / слухачі). Види слухання, цілі слухання.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11 Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування взірцевих текстів промов.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Контрольна робота №3 Урок мовленнєвого розвитку. Написання есе. Контрольне есе.
Аудиторна контрольна робота
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14 Орфоепічна помилка.Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування У / В, І / Й як засіб милозвучності. Урок мовленнєвого розвитку. Складання конспекту тексту наукового стилю.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15 Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16 Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17 Словорозрізрізнювальний наголос. Складні випадки наголошування слів. Урок мовленнєвого розвитку. Усне і письмове докладне переказування текстів різних стилів.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Контрольна робота. Тестування.
Аудиторна контрольна робота
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Орфографічна норма. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії. Наголошені Е, И в корені слова.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20 Правила вживання апострофа. Позначення м"якості приголосних на письмі. Урок мовленнєвого розвитку. Складання ділового листа
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Чергування звуків. Чергування голосних звуків. Чергування приголосних звуків. Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22 Спрощення в групах приголосних. Подвоєння та подовження приголосних.
23 триместр
() №23
Лек.23Правопис префіксів.Правопис суфіксів. Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту публіцистичного стилю.
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24Уживання великої літери. Складні випадки написання прізвищ і географічних назв
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Лек.25Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила географічних скорочень слів.
262 триместр
березень(B) №26
Лек.26Контрольна робота. Урок мовленнєвого розвитку. Написання есе на одну з тем: " Життя в гармонії з природою", "Моє бачення сучасної школи", " Чого варто уникати в спілкуванні", "Ціна недбалості", "Гаджети чи реальне спілкування?"
Аудиторна контрольна робота
272 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Написання складних слів разом і через дефіс.
282 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Написання слів іншомовного походження.Правило дев"ятки. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук(збоку - з боку; зрештою - з рештою тощо)
292 триместр
квітень(A) №29
Лек.29Написання НЕ, НІ з різними частинами мови. Морфологічна норма. Морфологічна помилка.
302 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Контрольна робота Тестування Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменників. Іменникм чоловічого і жіночого роду, що означають назви людей задіяльністю.
Аудиторна контрольна робота
312 триместр
травень(A) №31
Лек.31 Іменники чоловічого роду II відміни. III,IV в Ор.Відмінку, словозміна іменників. Кличний відмінок. Творення та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
322 триместр
травень(B) №32
Лек.32 Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.
332 триместр
травень(A) №33
Лек.33Аргументи й доказовість. Полемічні прийоми. Публічний діалог, дебати.
342 триместр
травень(B) №34
Лек.34 Різновиди суперечки: диспут, дискусія Урок мовленнєвого розвитку. Дискусія на одну із тем: " Гроші. Навіщо їх збирати? Де зберігати? На що витрачати?", " Мовга мода - це добре чи погано?"
352 триместр
травень(A) №35
Лек.35Мистецтво відповідати на запитання. Підсумковий урок

Вхід до вашого аккаунту