Навчальна програма, предмет хімія, 11 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Інструктаж з ТБ. Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію). Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема 3. Хімічні реакції Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Гідроліз солей. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.
91 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Розрахункові задачі 1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10КР №1
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11 Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості. Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Явище адсорбції.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Окисні та відновні властивості неметалів.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Застосування неметалів.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Розрахункові задачі 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Кислоти. Кислотні дощі.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Особливості взаємодії металів концентрованою сульфатною кислотою.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.
23 триместр
() №23
Лек.23Застосування металів та їхніх сплавів.
Поточне оцінювання
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24КР №2
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Лек.25Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.
262 триместр
березень(B) №26
Лек.26Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі
272 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Поняття про жорсткість води та способи її усунення.
282 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Сучасні силікатні матеріали.
292 триместр
квітень(A) №29
Лек.29Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.
302 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Якісні реакції на деякі йони. Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей.
312 триместр
травень(A) №31
Лек.31Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.
322 триместр
травень(B) №32
Лек.32Біологічне значення металічних і неметалічних елементів. Узагальнення знань
332 триместр
травень(A) №33
Лек.33КР №3
Аудиторна контрольна робота
342 триместр
травень(B) №34
Лек.34Тема 5. Хімія і прогрес людства Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.
352 триместр
травень(A) №35
Лек.35«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Вхід до вашого аккаунту